Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Biobanker og helsedata – fra lokale erfaringer i Midt-Norge til nasjonalt fortrinn Stig Arild Slørdahl NTNU/ St Olavs Hospital Samarbeid på tvers av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Biobanker og helsedata – fra lokale erfaringer i Midt-Norge til nasjonalt fortrinn Stig Arild Slørdahl NTNU/ St Olavs Hospital Samarbeid på tvers av."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Biobanker og helsedata – fra lokale erfaringer i Midt-Norge til nasjonalt fortrinn Stig Arild Slørdahl NTNU/ St Olavs Hospital Samarbeid på tvers av sektorene for å styrke medisinsk og helsefaglig forskning Oslo 16.oktober 2008

2 2 St. Olavs Hospital 2014 - Samhandling

3 3 Øya helsehus- ny samhandlingsarena

4 4

5 5

6 6 Mads Melbye - look to Levanger

7 7 ”bidra til å sikre tjenestetilbudets kvalitet” Lov om spesialisthelsetjeneste - formålsparagrafen Største etiske utfordringen er at vi i dag ikke utnytter de mulighetene vi har til å gi pasientene best mulig helsetjeneste Mange studier/ få inkludert/ overvåkning ved bruk

8 8

9 9 2001-2007 Helse Midt-Norge (6 sykehus-86%) 2001200220032004200520062007Δ Totalt infarkt1874174318711776183117881768-5,7% Reperf.totalt389362308305310341314-19,3% Prim PCI40125119166178207177+342,5% Trombolyse349237189139132134137-60,7% % reperf.20,8 16,517,216,919,117,8-14,4% R/1000/år0,710,660,560,550,560,620,570,60 I/1000/år3,43,23,43,23,3 3,23,3

10 10 Død på sykehus %

11 11 Akutt revaskularisering i HMN %

12 12 Akutt revaskulariserte STEMI Tall fra HMN i perioden 2005-2006 Akutt revaskulariserte STEMI under 80 år fordelt på lokalsykehus Tall fra RIKS-HIA 2006

13 13

14 14 The HUNT Surveys HUNT 1 Age > 20 75.000 (88 %) - Questionnaires, - Clinical exam. HUNT 2 Age > 13 74.000 (72 %) - Questionnaires, - Clinical exam. - Blood samples HUNT 3 Age > 13 60.000 (60 %) - Questionnaires, - Clinical exam. - Blood samples 1984 86 959720062008 10 year longitudinal follow-up HUNT 1 and 2: 46.000 20 year follow-up, HUNT 1– 3 : 27.000 10 year longitudinal follow-up HUNT 2 and 3: 37.000

15 15 HUNT – STUDY DESIGN HUNT1(84-86) 75 000 Questionnaires Clincal exam. Cross-sectional Association study Timetrends Prospective design HUNT 2 BIOBANK HUNT2(95-97) 75 000 Timetrends Prospective design HUNT 2 BIOBANK HUNT 3 (2006-08) 65 000 National registries Cause of death Medical birth Cancer Family Prescription Local endpoint reg. CVD, DVT/PE Fractures Diabetes Identifying end points by Unique Personal Identifiers Questionnaires Clincal exam. Questionnaires Clincal exam.

16 16 BIOBANK ENDEPUNKT (sykdom/død) REGIONAL FORSKNINGS- BIOBANK SENTRALE REGISTRE Den vitenskapeige kapital i HUNT-prosjektet HUNT 1 HUNT 2 HUNT 3 10 år HØYKAPASITETS GENOM-FORSKNINGSLAB. VED DMF

17 17 Viktigste aktiviteter Sample handling and storage Data management Quality assurance DNA-extraction/normalization and quality control SNP-genotyping DNA-distribution site –also delivering on plates Whole Genome Amplification Genetic epidemiological research National Biobank

18 18 HUNT biobank – Etablert oktober 2006 Levanger

19 19 En nasjonal norsk biobank  Arbeider mot ISO-sertifisering av alle prosedyrer og delvis akkreditering innen 2008  Bar-coded data management gjennom alle ledd integrert gjennom et eget LIMS-system  Sporbarhet av alle prosesser  Full-automatisert håndtering, fraksjonering og fordeling av prøvemateriale  Automatisert DNA isolasjon  Helgenom-kopiering av DNA  Automatisert enhet for lagring og uthenting av prøver på minus 20 grader er under installering  Komplett lager for nedfrysing på flytende Nitrogen (1.5 millioner cryorør) er etablert  Høy-kapasitets genotyping  Etablert i 2006 som en del av HUNT Biobank  Ivaretar prøver fra inntil 250 000 personer (CONOR)  ”State-of-the-art infrastruktur” HUNT nr.

20 20 Materiale i HUNT Biobank (Mai 2008) MaterialIndividualsNo of aliquotsStorage temp. ( o C) DNA (National biobank/CONOR) Isolert fra 110 000 200 0001.100 000- 20 Serum (HUNT2 and 3)110 0001.200 000-80/-180 Plasma (HUNT3)60 000300 000-80/-180 Buffy Coat (HUNT3)60 000120 000-80/-180 Immortaliserte celler (HUNT3)60 000120 000- 180 Environment - trace elements/metalls (HUNT3) 35 000245 000-80/-180 RNA (Tempus tubes)30 000 - 80 Buccal cells on FTA-paper (Young HUNT3) 10 000 Ambient Urine samples (fresh frozen)15 000 - 80

21 21 Hvorfor store cohorter? CONOR cases of first cancer diagnosis in the Norwegian Cancer Registry after the first examination 1994-2006* among 173,243 cohort members† Cancer site (ICD-7) TotalMenWomen <70y‡70y+‡<70y‡70+y‡ 140-8,160-1 Head and neck22796644423 151 Stomach26854894283 153-4 Colorectal cancer2217582631528476 157 Pancreas21548752567 162 Trachea, bronchus and lung734191300133110 170 Breast121214936271 177 Prostate160260799500 180 Kidney incl renal pelvis and ureter23072753845 All sites (incl basal cell carcinoma of skin)150773180397154112515 *follow-up approximately through March 2006, † 49% men and 51% women; 47% 20-39 years, 42% 40-69 years, 4% 70+ years age at first CONOR examination, ‡ Age at first cancer diagnosis

22 22 Funksjonelle genomprosjekt-Nasjonal biobank ProsjektAntallÅrSamarbeidende institusjoner/land Hemokromatose50002003-HUNT/NTNU Tromboemboli20002003-NTNU/Leiden (Nederland) Diabetes50002003-Aker Univ.sykehus/HUNT Diabetes-MODY60002005-HUNT/Haukeland Univ.sykehus Preeclampsi50002005-NTNU/USA/Australia Funksjonelle mageplager10002005-HUNT/NTNU Metabolsk syndrom50002006Rikshospitalet/HUNT COMT og overlevelse25002007HUNT/NTNU Hypertensjon og COMT30002007HUNT/NTNU COMT og antipsykotisk medisinering 26002007HUNT/NTNU

23 23 Funksjonelle genomprosjekt-Nasjonal biobank ProsjektAntallÅrSamarbeidende institusjoner/land Fedme50002007/2008UiO/HUNT T2D-FUSION45002007-HUNT/Tromsø (Biohealth),Finland/NIH m.fl. (Nature Genetics 2008) Diabetes-LADA30002008-HUNT/Karolinska Institute Atrieflimmer15002007Tromsø/deCODE m.fl. Lungekreft10002008-HUNT/Tromsø (Biohealth) /IARC m.fl (Nature 2008) Prostatakreft30002008-HUNT/Tromsø (Biohealth), NCI m.fl. Brystkreft30002008-HUNT/Tromsø (Biohealth), NCI m.fl. Nyrekreft5002008-Biohealth/IARC m.fl. Hode/hals-kreft5002008-Biohealth/IARC m. fl.

24 24 EDTA plasma 1 Serum (SST) ACD blod for celle immortalisering Buffy coats Biokjemi Liq. N 2 -80ºC EDTA plasma 2 Na-Heparin HUNT 3, en innsamlingsprotokoll med strenge kvalitetskrav All håndtering på + 4 0 C, kurerbasert transport, temp.logger og full sporbarhet på enkeltrør, utstrakt fraksjonering og alikvotering, innfrysing innen 36 timer

25 25 HUNT Biosciences AS –et offentlig eid AS (NTNU/Helse Midt-Norge, Nord-Trøndelag Fylkeskommune) for etablering av næringsutvikling –Forretningsområder Biobanking Design and Management Molecular Epidemiology – –Biomarkør identifisering og validering –kontraktsinngåelse med industrielle aktører og det offentlige om tilgang til analysedata En arbeidsgruppe nedsatt av forskningsrådet utreder en tilsvarende nasjonal løsning for næringsutvikling (prosjektleder prof. K Hveem, NTNU)

26 26 Hvorfor er norske biobanker fortsatt i en enestående posisjon? Gjentatte, omfattende, populasjonsbaserte helseundersøkelser med lik oppbygging, inklusjon og delvis felles datasett Nasjonal DNA-biobank for 250 000 individer fra alle de største helseundersøkelsene lokalisert i HUNT biobank, Levanger MoBa-studien med tilsvarende antall inkluderte Nasjonal og europeisk biobankinfrastruktur under etablering etter samme modell Vilje til økte bevilgninger for sikring av infrastruktur Vilje til å sikre fast, nasjonal finansiering Gode biobanker – bedre helse

27 27 Bruker vi mulighetene Lars Vatten: ”Jeg har søkt en rekke ganger; søknadene er i sin logikk og struktur omtrent identiske, men det fins ingen form for presedens-tenkning, og hver ny søknad behandles like nitidig som den forrige”

28 28 Koble HUNT og hjerteinfarktregisteret Større satsing på hjerteforskning Godkjenning fra REK –”forbilledelig søknad” –Mulighet til å oppnå mer 8 mnd seinere –Ikke dispensasjon fra taushetsplikten –For ambisiøs søknad, for mange målsettinger –Klaget inn til HOD Kjennetegner slike prosjekter –Historiske data –Ingen tilgang til identitet for forskerne –Vanskelig å se større trussel for personvernet

29 29 Invitasjon til int konsortium IARC Europa / NCI USA HUNT/ Tromsø godkjent tidl. Februar invitasjon – genetisk us av kreftrisiko Mars/april prosjektbeskr./godkj CONOR,Biohealt,vit råd Tromsø 9 mai REK – møte 23 mai – brev 9 juni 15 juni søknad Hdir om utførsel – godkj 4 sept 13 juni konsesjon DT – godkj 2 juli Kobling Kreftregisteret søkt 10 juli godkj 14 aug 20 juni søkt disp taushetsplikten – beskjed 5-6 mnd Frist for deltakelse medio okt

30 30 Takk for meg Trondheim


Laste ned ppt "1 Biobanker og helsedata – fra lokale erfaringer i Midt-Norge til nasjonalt fortrinn Stig Arild Slørdahl NTNU/ St Olavs Hospital Samarbeid på tvers av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google