Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Biobanker og helsedata – fra lokale erfaringer i Midt-Norge til nasjonalt fortrinn Stig Arild Slørdahl NTNU/ St Olavs Hospital Samarbeid på tvers av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Biobanker og helsedata – fra lokale erfaringer i Midt-Norge til nasjonalt fortrinn Stig Arild Slørdahl NTNU/ St Olavs Hospital Samarbeid på tvers av."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Biobanker og helsedata – fra lokale erfaringer i Midt-Norge til nasjonalt fortrinn Stig Arild Slørdahl NTNU/ St Olavs Hospital Samarbeid på tvers av sektorene for å styrke medisinsk og helsefaglig forskning Oslo 16.oktober 2008

2 2 St. Olavs Hospital Samhandling

3 3 Øya helsehus- ny samhandlingsarena

4 4

5 5

6 6 Mads Melbye - look to Levanger

7 7 ”bidra til å sikre tjenestetilbudets kvalitet” Lov om spesialisthelsetjeneste - formålsparagrafen Største etiske utfordringen er at vi i dag ikke utnytter de mulighetene vi har til å gi pasientene best mulig helsetjeneste Mange studier/ få inkludert/ overvåkning ved bruk

8 8

9 Helse Midt-Norge (6 sykehus-86%) Δ Totalt infarkt ,7% Reperf.totalt ,3% Prim PCI ,5% Trombolyse ,7% % reperf.20,8 16,517,216,919,117,8-14,4% R/1000/år0,710,660,560,550,560,620,570,60 I/1000/år3,43,23,43,23,3 3,23,3

10 10 Død på sykehus %

11 11 Akutt revaskularisering i HMN %

12 12 Akutt revaskulariserte STEMI Tall fra HMN i perioden Akutt revaskulariserte STEMI under 80 år fordelt på lokalsykehus Tall fra RIKS-HIA 2006

13 13

14 14 The HUNT Surveys HUNT 1 Age > (88 %) - Questionnaires, - Clinical exam. HUNT 2 Age > (72 %) - Questionnaires, - Clinical exam. - Blood samples HUNT 3 Age > (60 %) - Questionnaires, - Clinical exam. - Blood samples year longitudinal follow-up HUNT 1 and 2: year follow-up, HUNT 1– 3 : year longitudinal follow-up HUNT 2 and 3:

15 15 HUNT – STUDY DESIGN HUNT1(84-86) Questionnaires Clincal exam. Cross-sectional Association study Timetrends Prospective design HUNT 2 BIOBANK HUNT2(95-97) Timetrends Prospective design HUNT 2 BIOBANK HUNT 3 ( ) National registries Cause of death Medical birth Cancer Family Prescription Local endpoint reg. CVD, DVT/PE Fractures Diabetes Identifying end points by Unique Personal Identifiers Questionnaires Clincal exam. Questionnaires Clincal exam.

16 16 BIOBANK ENDEPUNKT (sykdom/død) REGIONAL FORSKNINGS- BIOBANK SENTRALE REGISTRE Den vitenskapeige kapital i HUNT-prosjektet HUNT 1 HUNT 2 HUNT 3 10 år HØYKAPASITETS GENOM-FORSKNINGSLAB. VED DMF

17 17 Viktigste aktiviteter Sample handling and storage Data management Quality assurance DNA-extraction/normalization and quality control SNP-genotyping DNA-distribution site –also delivering on plates Whole Genome Amplification Genetic epidemiological research National Biobank

18 18 HUNT biobank – Etablert oktober 2006 Levanger

19 19 En nasjonal norsk biobank  Arbeider mot ISO-sertifisering av alle prosedyrer og delvis akkreditering innen 2008  Bar-coded data management gjennom alle ledd integrert gjennom et eget LIMS-system  Sporbarhet av alle prosesser  Full-automatisert håndtering, fraksjonering og fordeling av prøvemateriale  Automatisert DNA isolasjon  Helgenom-kopiering av DNA  Automatisert enhet for lagring og uthenting av prøver på minus 20 grader er under installering  Komplett lager for nedfrysing på flytende Nitrogen (1.5 millioner cryorør) er etablert  Høy-kapasitets genotyping  Etablert i 2006 som en del av HUNT Biobank  Ivaretar prøver fra inntil personer (CONOR)  ”State-of-the-art infrastruktur” HUNT nr.

20 20 Materiale i HUNT Biobank (Mai 2008) MaterialIndividualsNo of aliquotsStorage temp. ( o C) DNA (National biobank/CONOR) Isolert fra Serum (HUNT2 and 3) /-180 Plasma (HUNT3) /-180 Buffy Coat (HUNT3) /-180 Immortaliserte celler (HUNT3) Environment - trace elements/metalls (HUNT3) /-180 RNA (Tempus tubes) Buccal cells on FTA-paper (Young HUNT3) Ambient Urine samples (fresh frozen)

21 21 Hvorfor store cohorter? CONOR cases of first cancer diagnosis in the Norwegian Cancer Registry after the first examination * among 173,243 cohort members† Cancer site (ICD-7) TotalMenWomen <70y‡70y+‡<70y‡70+y‡ 140-8,160-1 Head and neck Stomach Colorectal cancer Pancreas Trachea, bronchus and lung Breast Prostate Kidney incl renal pelvis and ureter All sites (incl basal cell carcinoma of skin) *follow-up approximately through March 2006, † 49% men and 51% women; 47% years, 42% years, 4% 70+ years age at first CONOR examination, ‡ Age at first cancer diagnosis

22 22 Funksjonelle genomprosjekt-Nasjonal biobank ProsjektAntallÅrSamarbeidende institusjoner/land Hemokromatose HUNT/NTNU Tromboemboli NTNU/Leiden (Nederland) Diabetes Aker Univ.sykehus/HUNT Diabetes-MODY HUNT/Haukeland Univ.sykehus Preeclampsi NTNU/USA/Australia Funksjonelle mageplager HUNT/NTNU Metabolsk syndrom Rikshospitalet/HUNT COMT og overlevelse HUNT/NTNU Hypertensjon og COMT HUNT/NTNU COMT og antipsykotisk medisinering HUNT/NTNU

23 23 Funksjonelle genomprosjekt-Nasjonal biobank ProsjektAntallÅrSamarbeidende institusjoner/land Fedme /2008UiO/HUNT T2D-FUSION HUNT/Tromsø (Biohealth),Finland/NIH m.fl. (Nature Genetics 2008) Diabetes-LADA HUNT/Karolinska Institute Atrieflimmer Tromsø/deCODE m.fl. Lungekreft HUNT/Tromsø (Biohealth) /IARC m.fl (Nature 2008) Prostatakreft HUNT/Tromsø (Biohealth), NCI m.fl. Brystkreft HUNT/Tromsø (Biohealth), NCI m.fl. Nyrekreft Biohealth/IARC m.fl. Hode/hals-kreft Biohealth/IARC m. fl.

24 24 EDTA plasma 1 Serum (SST) ACD blod for celle immortalisering Buffy coats Biokjemi Liq. N 2 -80ºC EDTA plasma 2 Na-Heparin HUNT 3, en innsamlingsprotokoll med strenge kvalitetskrav All håndtering på C, kurerbasert transport, temp.logger og full sporbarhet på enkeltrør, utstrakt fraksjonering og alikvotering, innfrysing innen 36 timer

25 25 HUNT Biosciences AS –et offentlig eid AS (NTNU/Helse Midt-Norge, Nord-Trøndelag Fylkeskommune) for etablering av næringsutvikling –Forretningsområder Biobanking Design and Management Molecular Epidemiology – –Biomarkør identifisering og validering –kontraktsinngåelse med industrielle aktører og det offentlige om tilgang til analysedata En arbeidsgruppe nedsatt av forskningsrådet utreder en tilsvarende nasjonal løsning for næringsutvikling (prosjektleder prof. K Hveem, NTNU)

26 26 Hvorfor er norske biobanker fortsatt i en enestående posisjon? Gjentatte, omfattende, populasjonsbaserte helseundersøkelser med lik oppbygging, inklusjon og delvis felles datasett Nasjonal DNA-biobank for individer fra alle de største helseundersøkelsene lokalisert i HUNT biobank, Levanger MoBa-studien med tilsvarende antall inkluderte Nasjonal og europeisk biobankinfrastruktur under etablering etter samme modell Vilje til økte bevilgninger for sikring av infrastruktur Vilje til å sikre fast, nasjonal finansiering Gode biobanker – bedre helse

27 27 Bruker vi mulighetene Lars Vatten: ”Jeg har søkt en rekke ganger; søknadene er i sin logikk og struktur omtrent identiske, men det fins ingen form for presedens-tenkning, og hver ny søknad behandles like nitidig som den forrige”

28 28 Koble HUNT og hjerteinfarktregisteret Større satsing på hjerteforskning Godkjenning fra REK –”forbilledelig søknad” –Mulighet til å oppnå mer 8 mnd seinere –Ikke dispensasjon fra taushetsplikten –For ambisiøs søknad, for mange målsettinger –Klaget inn til HOD Kjennetegner slike prosjekter –Historiske data –Ingen tilgang til identitet for forskerne –Vanskelig å se større trussel for personvernet

29 29 Invitasjon til int konsortium IARC Europa / NCI USA HUNT/ Tromsø godkjent tidl. Februar invitasjon – genetisk us av kreftrisiko Mars/april prosjektbeskr./godkj CONOR,Biohealt,vit råd Tromsø 9 mai REK – møte 23 mai – brev 9 juni 15 juni søknad Hdir om utførsel – godkj 4 sept 13 juni konsesjon DT – godkj 2 juli Kobling Kreftregisteret søkt 10 juli godkj 14 aug 20 juni søkt disp taushetsplikten – beskjed 5-6 mnd Frist for deltakelse medio okt

30 30 Takk for meg Trondheim


Laste ned ppt "1 Biobanker og helsedata – fra lokale erfaringer i Midt-Norge til nasjonalt fortrinn Stig Arild Slørdahl NTNU/ St Olavs Hospital Samarbeid på tvers av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google