Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosialtjenesteloven kap. 4A

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosialtjenesteloven kap. 4A"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosialtjenesteloven kap. 4A
Tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning.

2 §4A-1 Formål Hindre at personer med psykisk utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og forebygge og begrense bruk av tvang og makt. Tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig i overensstemmelse med tjenestemottakerens selvbestemmelsesrett. Ingen skal behandles på en nedverdigende eller krenkende måte.

3 Sosialtjenesteloven kap. 4A
Denne loven gjelder kun for personer med diagnose psykisk utviklingshemning. Det er kommunen som fatter vedtaket

4 Likheter mellom stjl. Kap 4A og pasretl. Kap 4A:
”andre løsninger” og ”forebyggende tiltak” blir beskrevet som ”tillitskapende tiltak” i pasientrettighetsloven. Kap 4A.

5 Forskjeller mellom disse to lovene:
Det stilles ikke noe krav om diagnose i pasretl. Kap 4A som det gjør i stjl. Kap 4A Når det ytes tvungen helsehjelp er det ikke krav om økt bemanning i pasretl. Kap 4a. I stjl. Kap. 4A har personen rett på to tjenesteytere ved gjennomføring av et tvangsvedtak.

6 Den obligatoriske veiledningen kommunen får fra habiliteringstjenesten etter stjl. Kap 4A er erstattet med at man før et vedtak om tvungen helsehjelp blir fattet skal en samråde seg med annet helsepersonell dersom tvangen er av inngripende karakter. I pasretl. Kap 4A stilles det store krav til kompetanse hos den enkelte tjenesteyter i forhold til kunnskap om vurdering av samtykkekompetanse, i tillegg kompetanse i å tilrettelegge bestemmelsene om tillitskapende tiltak.

7 Vi kan skille lovene mellom vedtak fattet på bakgrunn av:
Medisiner og helse (pasientrettighetsloven kap. 4A) Atferd og omsorg (sosialtjenesteloven kap. 4A)

8 Eks. på tvang overfor personer med psykisk utviklingshemning: :
Låsing av skapdører, klær og lignende Låsing av kjøleskap Døralarm Negleklipp Hårklipp Barbering Dusjing

9 Eks på tvang overfor personer med puh som må hjemles i pasretl. Kap 4a
Vedtak fattes med en gang Tannkontroll (narkose) Legebesøk Gjemming av medisiner i syltetøy

10 Hvem godkjenner vedtakene:
Fylkesmannen godkjenner vedtak etter sosialtjenesteloven. Kap 4A. Helsetilsynet skal ha kopi av vedtak etter pasientrettighetsloven kap. 4A

11 Case 1: Tvang eller ??? Marianne har epilepsi. Hun får epilepsimedisin morgen og kveld. Av og til nekter hun og ta medisinene om morgnen, slik hun gjør i dag. Hun kniper igjen munnen og rister på hodet. Uten at Marianne ser det blander tjenesteyter medisinene i en skje med syltetøy. Hun spiser dette uten å protestere.

12 Case 2: Tvang eller ??? Klokka er Oda går mot utgangsdøren og prøver å åpne den. Døra er låst med nøkkel. Oda går til nattevakten Jenny og viser tegn for tur. Jenny sier: ”Vi kan ikke gå på tur nå. Det er natt”. Oda gjentar tegnet for tur: Jenny sier: ”Du skal på tur i morgen.” Oda går inn i leiligheten sin igjen.

13 Case 3: Vesentlig helseskade?
Anne skal til årlig kontroll hos tannlegen. Hun følges av to ansatte. Vanligvis holder dere armene slik at tannlegen kan undersøke tennene hennes.

14 Case 4: Fare for vesentlig helseskade?
Arnfinn har fått bakteriell øyekatarr som må behandles med øyedråper. Fordi han ikke klarer dette selv må tjenesteyterne gjøre det. En dag da du skal hjelpe Arnfinn med øyedråper, yter han motstand. Han klorer hendene dine og forsøker å bite deg.

15 Referanser: Lov om sosiale tjenester kapittel 4A. Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. Fagartikkel helsehjelp hentet fra Forene nr Tvang og makt. Arbeidshefte. Aldring og helse. Nasjonalt kompetansesenter.


Laste ned ppt "Sosialtjenesteloven kap. 4A"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google