Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune
Prosjektleder Kjærsti Skjøren Lassen Fysioterapeut Emma Haglund

2 Agenda Hva er hverdagsrehabilitering?
Status for prosjektet - pasienteksempler

3 Sarpsborg kommune Ca 55 000 innbyggere
Flere hjemmetjenestesoner – ca1500 brukere av hjemmetjenesten Andelen personer over 80 år er høyere i Sarpsborg enn i landet som helhet.

4 Hva er hverdagsrehabilitering?

5 På spørsmål om når Arne Næss begynte å klatre, skal han ha svart: – Det var ikke jeg som begynte, det var dere som sluttet.

6

7 Hverdagsrehabilitering
Utvikle ny arbeidsmodell Forebygging og rehabilitering i brukerens hjem Hva er viktig for deg? Hverdagsrehabilitering Tankesett / ideologi Hverdagsmestring

8 Modeller for hverdagsrehabilitering
Modell 1 – eget team Et tverrfaglig team som har ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av rehabiliteringsprosessen Modell 2 – integrert modell Ergo- og fysioterapeuter har ansvar for prosessen. Trening utføres av medarbeidere i hjemmetjenesten. « Fra passiv mottaker til aktiv deltaker» rapport fra KS FoU, Fürst og Høverstad

9 «et eget team» En miks av modell 1 og 2
Sykepleier og hjelpepleier er ressurspersoner ute i sonene Ergo- og fysioterapeuten er ressurspersoner i forebyggende tjenester Fullt fokus på hverdagsrehabilitering Unngå utvanning av begrepet – forstå forskjellen mellom hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring Hva er realistisk på sikt? Kompetanse - holde i «fanen» Vi lærer av andre; eks; Stavanger, Bodø, Arendal, St.Hanshaugen

10 Prosjektgruppa Prosjektgruppa: Prosjektleder/ ergot 100% Fysioterapeuter 60% + 40% Ergoterapeut: 60% Sykepleier: 40% Hjelpepleier: 40% Teamleder hjemmetj. + Lege + Tillitsv. fra Fagforb.

11 Hvordan jobber vi? Henvisning fra
Hjemmetjenestene – Fys/ ergotj – korttid – rehab – pasientkoordinator/ direkte fra sykehus Kartlegging – nasjonale verktøy, motiverende intervju Må være behov for tverrfaglig innsats 3 uker - forlenges Tavlemøter

12 Tavlemøter tverrfaglig verktøy 2 x pr uke Fokus på pasientens mål

13 Pasienteksempel 1 Ingrid
Henvisning fra ergo (trappeheis) Dame, 77 år Artrose, osteoporose, passiv, ikke vært ute på over 2 år Skammet seg over å bli gammel og ha nedsatt funksjon Kartlegging – bevisst egne ressurser Mål: komme ut i hagen (trapp), heise flagget på flaggstangen i hagen, låne bøker på biblioteket Trygghet – repetisjon – hjemmetrener Ny motivasjon – nabo, frisør, tannlege, fastlege

14 Pasienteksempel 2 Kristin
Ankelfraktur, operasjon SØF 86år Ikke korttid, men HvRh + hjemmetjeneste Avlastningsperiod: kartlegging, målsetting. MÅL: gå inne og ute, gå i trapp, selvstendig i dusj, vaske klær, ordne mat Trening mot mål, snitt 3-4 x pr uke Avsluttet uten behov for hjemmebaserte tjenester Overføring til balansegruppen.

15 Pasienteksempel 3 Stein
Henvist fra sonen. 81 år, hoftefraktur Hjemmetjeneste x 2 pr dag, hjelp i stell Mål: Selvstendig i påkledning, selvstendig i personlig hygiene, gå bedre innendørs, komme tilbake på dagavdeling Tiltak: Fokus på ergoterapi med tett kommunikasjon/ samarbeid med hjemmesykepleien. Reduserte behov for hjemmetjeneste - fra 10,5t pr uke til 3,5 t pr uke Økt livskvalitet

16 Hva lykkes vi med? Bevisstgjøring gjennom kartlegging/ brukermedvirkning – gir mening, motiverer Får ny «tro på seg selv» Økning av livskvalitet og funksjon Usikre i starten – positive etter kartlegging Strukturert og systematisk arbeid ut fra brukers mål

17 Utfordringer… De eldre
Tror ikke de kan forvente noe annet…det følger med det å bli gammel Har liten tro at de selv kan gjøre noe for helsen sin Vi (samfunnet, fagpersoner, pårørende) Har liten tro på forbedringspotensialet hos den eldre Da går det raskere…..vi gjør det for deg.. Vi opptrer hjelpende i stedet for å se etter potensiale for å klare det selvstendig Mor er så gammel, så hun trenger hjelp M. Zingmark 2013

18 Nettverk i hverdagsrehabilitering
Startet juni 2014 Rygge, Moss, Halden, Fredrikstad, Råde, Rakkestad, Sarpsborg Ulike utgangspunkt Erfaringsutveksling

19 Fokus fremover Hverdagsrehabilitering i en sammenheng. Valg?
Holdning/ kulturendring. Implementering av tankesettet hverdagsmestring. Tydelig målgruppe – riktig tiltak til riktig bruker. Vi må jobbe mot de samme målene – «hva er viktig for deg?» Langsiktige løsninger og samarbeid Kompetanseheving Nu rullar det på…

20 Takk for oss


Laste ned ppt "Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google