Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune Prosjektleder Kjærsti Skjøren Lassen Fysioterapeut Emma Haglund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune Prosjektleder Kjærsti Skjøren Lassen Fysioterapeut Emma Haglund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune Prosjektleder Kjærsti Skjøren Lassen Fysioterapeut Emma Haglund

2 Hva er hverdagsrehabilitering? Status for prosjektet - pasienteksempler Agenda

3 Sarpsborg kommune Ca 55 000 innbyggere Flere hjemmetjenestesoner – ca1500 brukere av hjemmetjenesten Andelen personer over 80 år er høyere i Sarpsborg enn i landet som helhet.

4 Hva er hverdagsrehabilitering?

5 På spørsmål om når Arne Næss begynte å klatre, skal han ha svart: – Det var ikke jeg som begynte, det var dere som sluttet.

6

7 Utvikle ny arbeidsmodell Forebygging og rehabilitering i brukerens hjem Hva er viktig for deg? Hverdagsrehabilitering Tankesett / ideologi Hva er viktig for deg? Hverdagsmestring

8 Modeller for hverdagsrehabilitering Modell 1 – eget team Et tverrfaglig team som har ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av rehabiliteringsprosessen Modell 2 – integrert modell Ergo- og fysioterapeuter har ansvar for prosessen. Trening utføres av medarbeidere i hjemmetjenesten. « Fra passiv mottaker til aktiv deltaker» rapport fra KS FoU, Fürst og Høverstad

9 «et eget team» En miks av modell 1 og 2 Sykepleier og hjelpepleier er ressurspersoner ute i sonene Ergo- og fysioterapeuten er ressurspersoner i forebyggende tjenester Fullt fokus på hverdagsrehabilitering Unngå utvanning av begrepet – forstå forskjellen mellom hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring Hva er realistisk på sikt? Kompetanse - holde i «fanen» Vi lærer av andre; eks; Stavanger, Bodø, Arendal, St.Hanshaugen

10 Prosjektgruppa Prosjektgruppa: Prosjektleder/ ergot100% Fysioterapeuter60% + 40% Ergoterapeut:60% Sykepleier:40% Hjelpepleier: 40% ----------------------------------------------------------------------- Teamleder hjemmetj. + Lege + Tillitsv. fra Fagforb.

11 Hvordan jobber vi? Henvisning fra Hjemmetjenestene – Fys/ ergotj – korttid – rehab – pasientkoordinator/ direkte fra sykehus Kartlegging – nasjonale verktøy, motiverende intervju Må være behov for tverrfaglig innsats 3 uker - forlenges Tavlemøter

12 tverrfaglig verktøy 2 x pr uke Fokus på pasientens mål

13 Pasienteksempel 1 Ingrid Henvisning fra ergo (trappeheis) Dame, 77 år Artrose, osteoporose, passiv, ikke vært ute på over 2 år Skammet seg over å bli gammel og ha nedsatt funksjon Kartlegging – bevisst egne ressurser Mål: komme ut i hagen (trapp), heise flagget på flaggstangen i hagen, låne bøker på biblioteket Trygghet – repetisjon – hjemmetrener Ny motivasjon – nabo, frisør, tannlege, fastlege

14 Pasienteksempel 2 Kristin ■Ankelfraktur, operasjon SØF ■86år ■Ikke korttid, men HvRh + hjemmetjeneste ■Avlastningsperiod: kartlegging, målsetting. ■MÅL: gå inne og ute, gå i trapp, selvstendig i dusj, vaske klær, ordne mat ■Trening mot mål, snitt 3-4 x pr uke ■Avsluttet uten behov for hjemmebaserte tjenester ■Overføring til balansegruppen.

15 Pasienteksempel 3 Stein ■Henvist fra sonen. ■81 år, hoftefraktur ■Hjemmetjeneste x 2 pr dag, hjelp i stell ■Mål: Selvstendig i påkledning, selvstendig i personlig hygiene, gå bedre innendørs, komme tilbake på dagavdeling ■Tiltak: Fokus på ergoterapi med tett kommunikasjon/ samarbeid med hjemmesykepleien. ■Reduserte behov for hjemmetjeneste - fra 10,5t pr uke til 3,5 t pr uke ■Økt livskvalitet

16 Hva lykkes vi med? Bevisstgjøring gjennom kartlegging/ brukermedvirkning – gir mening, motiverer Får ny «tro på seg selv» Økning av livskvalitet og funksjon Usikre i starten – positive etter kartlegging Strukturert og systematisk arbeid ut fra brukers mål

17 Utfordringer… De eldre -Tror ikke de kan forvente noe annet…det følger med det å bli gammel -Har liten tro at de selv kan gjøre noe for helsen sin Vi (samfunnet, fagpersoner, pårørende) -Har liten tro på forbedringspotensialet hos den eldre -Da går det raskere…..vi gjør det for deg.. -Vi opptrer hjelpende i stedet for å se etter potensiale for å klare det selvstendig -Mor er så gammel, så hun trenger hjelp M. Zingmark 2013

18 Nettverk i hverdagsrehabilitering Startet juni 2014 Rygge, Moss, Halden, Fredrikstad, Råde, Rakkestad, Sarpsborg Ulike utgangspunkt Erfaringsutveksling

19 Fokus fremover ■Hverdagsrehabilitering i en sammenheng. Valg? ■Holdning/ kulturendring. Implementering av tankesettet hverdagsmestring. ■Tydelig målgruppe – riktig tiltak til riktig bruker. ■Vi må jobbe mot de samme målene – «hva er viktig for deg?» ■Langsiktige løsninger og samarbeid ■Kompetanseheving ■Nu rullar det på…

20 Takk for oss


Laste ned ppt "Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune Prosjektleder Kjærsti Skjøren Lassen Fysioterapeut Emma Haglund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google