Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anne-Kristine Aas, Hordaland idrettskrets FJELL IR, 04.06.14 Idrettsrådets ansvar og rolle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anne-Kristine Aas, Hordaland idrettskrets FJELL IR, 04.06.14 Idrettsrådets ansvar og rolle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anne-Kristine Aas, Hordaland idrettskrets FJELL IR, 04.06.14 Idrettsrådets ansvar og rolle

2 Gi deg kunnskap om: - IR sine lovpålagte oppgaver - IR sitt ansvar overfor idrettslagene - Idrettslagenes ansvar overfor idrettsrådet - IR sin rolle overfor kommune - Hva det innebærer å være tillitsvalgt i et IR IR kan benytte kunnskapen til: - Å utarbeide funksjonsbeskrivelser/ansvarsforhold i IR.

3 NIFs lov § 8-2, Idrettsrådets oppgaver -Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. -Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen

4 NIFs lov § 8-2, Idrettsrådets oppgaver -Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet -Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene -Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram -Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå. Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet.

5 Hvordan gjøre idrettsrådet til en viktig aktør i kommunen? I forholdet til både idrettslagene og kommunen: For å påvirke For å samordne For å ivareta lovbestemte oppgaver Bevisstgjøring omkring idrettslagenes felles rolle og ansvar, slik at idrettsrådets styre får tilstrekkelig legitimitet og autoritet

6 Fokus på utvikling av aktivitet! Hva er idrettsrådets oppgave her?

7 Idrettsrådet som idrettspolitisk aktør Hvorfor idrettsrådet ? – Styret i et idrettsråd som opptrer på vegne av en samla idrett, har et svært godt grunnlag for å nå frem overfor administrativ og politisk ledelse i kommunen, slik at: Idrettsrådet blir en tydelig aktør Hvem har ansvaret for å følge opp og sørge for å gjøre idrettsrådene til gode idrettspolitiske aktører i norsk idrett?

8 Idrettsrådet - Idrettslagene = Idrettsrådet - Idrettsrådet er et organisasjonsledd i NIF - Idrettskretsenes oppgave er å bidra til å gjøre idrettsrådene gode Men nøkkelen ligger i idrettslagene selv – Det er de som avgjør hvorvidt idrettsrådet blir en viktig aktør i kommunen.

9 Idrettsrådet Idrettslagenes muligheten til påvirkning: Bruk representasjonsretten på årsmøtet Vær bevisst hvem som skal representere Det er en ledelsesoppgave å prioritere idrettsrådet

10 Idrettsrådet - Idrettsrådets årsmøte skal velge et styre bestående av medlemmer i idrettslagene - Styret er rådets høyeste organ mellom årsmøtene - I det øyeblikk en tillitsvalgt blir valgt inn i idrettsrådets styre, blir hun/han representant for idretten i kommunen – ikke representant for eget lag

11 Fordele arbeid - eksempel - Kontinuitet i styrearbeidet - God arbeidsfordeling - Avklarte arbeidsoppgaver - Informasjon ut til idrettslagene - Bruke kun e-post og hjemmeside til info? - Møter med idrettslagene? - Årsberetningen inneholder mer enn styrets arbeid

12 Idrettsrådet Hva kan idrettskretsen bidra med? - Sørge for at idrettsrådene får en framtredende plass på idrettskretstinget – jamfør IPD - Arrangere idrettsrådskonferanser - Være samarbeidspart ved temadager i kommunen - Tilby kurs – fellesidrettslige - Stille opp på årsmøter - Bistå i møter med kommunen - Stille opp i kommunale planprosesser - Bistå i forbindelse med tildeling av LAM

13 Samarbeid med kommunen - Samarbeidsavtale mellom IR og kommune - Etablere faste møteplasser: o Kommunestyre o Politiske utvalg o Administrasjon - Planprosesser - Dialogmøter

14 Idrettens utfordring i egen kommune - Planprosessen får en god start ved at idrettslagene involveres og gir retning og innhold til revidert plan allerede i startfasen - Vi oppnår o Bedre planer o Fornuftig kobling mellom anlegg og fysisk aktivitet o Et kritisk søkelys på egen aktivitet, samhandling og samarbeid mellom organisasjonene, internt i idretten og mellom offentlig og frivillig sektor

15 Idrettens time i kommunestyret Eksempel: - Kommunestyret utfordres - Idrettsrådet er døråpner - Idrettskretsen deltar sammen med idrettsrådet - Vi møter politikerne i kommunestyret og får en time der vi: o Presenterer idrettens samfunnsregnskap nasjonalt, regionalt og lokalt o Synliggjøre aktivitet og idrettens betydning i lokalsamfunnet.

16 Idrettens dag i kommunestyret Aktuelle temaer i møte med kommunestyret: Setter opp noen utfordringer til debatt, slik som: – På hvilken måte bidrar kommunen til å realisere målet ”idrett og fysisk aktivitet for alle”? – Hvordan er samspillet mellom kommunen og idrettsrådet (=idrettslagene) med hensyn til tilrettelegging for aktivitet? – Hvordan legges det til rette for integrering av funksjonshemmede? – Har anleggene god kapasitetsutnyttelse? Hvordan kan kommunen og idrettsrådet (=idrettslagene) sammen bidra til kapasitetsutnyttelse? – Har kommunen en politikk i forhold til gratis bane og halleie for barn og ungdom? – Ytes tilskudd til idrettslag i kommunen som bygger og driver egne anlegg på vegne av lokalbefolkningen?

17 Idrettsrådet Stemmer disse påstandene? - Idrettsrådene er viktige idrettspolitiske aktører i Hordaland - Uten IR hadde idretten i kommunene hatt dårligere rammevilkår - Uten IR hadde den sterkestes rett innen idretten i enda større grad gjort seg gjeldende - Idrettsrådene er fortsatt avhengig av oppfølging og støtte o Den jobben akter idrettskretsen å følge opp også i framtida!


Laste ned ppt "Anne-Kristine Aas, Hordaland idrettskrets FJELL IR, 04.06.14 Idrettsrådets ansvar og rolle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google