Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrettsrådets ansvar og rolle

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrettsrådets ansvar og rolle"— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrettsrådets ansvar og rolle
Anne-Kristine Aas, Hordaland idrettskrets FJELL IR,

2 Gi deg kunnskap om: IR sine lovpålagte oppgaver IR sitt ansvar overfor idrettslagene Idrettslagenes ansvar overfor idrettsrådet IR sin rolle overfor kommune Hva det innebærer å være tillitsvalgt i et IR IR kan benytte kunnskapen til: Å utarbeide funksjonsbeskrivelser/ansvarsforhold i IR.

3 NIFs lov § 8-2, Idrettsrådets oppgaver
Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen Lovens bokstav er konsistent med innhold i Idrettspolitisk Dokument

4 NIFs lov § 8-2, Idrettsrådets oppgaver
Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå. Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet. Lovens bokstav er konsistent med innhold i Idrettspolitisk Dokument

5 Hvordan gjøre idrettsrådet til en viktig aktør i kommunen?
I forholdet til både idrettslagene og kommunen: For å påvirke For å samordne For å ivareta lovbestemte oppgaver Bevisstgjøring omkring idrettslagenes felles rolle og ansvar, slik at idrettsrådets styre får tilstrekkelig legitimitet og autoritet

6 Fokus på utvikling av aktivitet! Hva er idrettsrådets oppgave her?
Som: Styrker idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet Foretar prioriteringer på vegne av idrettslagene Dokumenterer og synliggjør idrettens lokale omfang, samt utvikler lokale idrettspolitiske handlingsprogram Er en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke

7 Idrettsrådet som idrettspolitisk aktør
Hvorfor idrettsrådet ? Styret i et idrettsråd som opptrer på vegne av en samla idrett, har et svært godt grunnlag for å nå frem overfor administrativ og politisk ledelse i kommunen, slik at: Idrettsrådet blir en tydelig aktør Hvem har ansvaret for å følge opp og sørge for å gjøre idrettsrådene til gode idrettspolitiske aktører i norsk idrett? Det handler om å være til stede! Det henvises til NIFs lov, § 8.2 og – ikke minst – til det representative demokratiet i idretten og i det norske samfunnet.

8 Idrettsrådet Idrettslagene = Idrettsrådet
Idrettsrådet er et organisasjonsledd i NIF Idrettskretsenes oppgave er å bidra til å gjøre idrettsrådene gode Men nøkkelen ligger i idrettslagene selv – Det er de som avgjør hvorvidt idrettsrådet blir en viktig aktør i kommunen. Vi har påvist at kommunene er idrettens viktigste bidragsyter. Det forsterker idrettsrådenes idrettspolitiske betydning. Idrettskretsene er pålagt å følge opp idrettsrådene, både i henhold til NIFs lov og – ikke minst – i henhold til IPD. Å ha ansatte i hvert enkelt idrettsråd er en utfordring. Å bygge og drive idrettsanlegg er et offentlig ansvar, et ansvar idrettsrådene skal følge opp.

9 Idrettsrådet Idrettslagenes muligheten til påvirkning:
Bruk representasjonsretten på årsmøtet Vær bevisst hvem som skal representere Det er en ledelsesoppgave å prioritere idrettsrådet Det henvises til basislovnormen for idrettsråd, § 9 og 10. Representasjon på vegne av idrettslaget på idrettsrådets årsmøte er en lederoppgave, fordi det mer enn noe viser idrettslagets vilje til å bidra og ta ansvar.

10 Idrettsrådet Idrettsrådets årsmøte skal velge et styre bestående av medlemmer i idrettslagene Styret er rådets høyeste organ mellom årsmøtene I det øyeblikk en tillitsvalgt blir valgt inn i idrettsrådets styre, blir hun/han representant for idretten i kommunen – ikke representant for eget lag Idrettsrådets styre er ingen kamparena, der idrettslagene kun meler egen kake.

11 Fordele arbeid - eksempel
Kontinuitet i styrearbeidet God arbeidsfordeling Avklarte arbeidsoppgaver Informasjon ut til idrettslagene Bruke kun e-post og hjemmeside til info? Møter med idrettslagene? Årsberetningen inneholder mer enn styrets arbeid

12 Idrettsrådet Hva kan idrettskretsen bidra med?
Sørge for at idrettsrådene får en framtredende plass på idrettskretstinget – jamfør IPD Arrangere idrettsrådskonferanser Være samarbeidspart ved temadager i kommunen Tilby kurs – fellesidrettslige Stille opp på årsmøter Bistå i møter med kommunen Stille opp i kommunale planprosesser Bistå i forbindelse med tildeling av LAM ”Idrettens time i kommunestyret” er et eksempel på møte med kommunen. Enkelte IR har dette i sin strategiplan.

13 Samarbeid med kommunen
Samarbeidsavtale mellom IR og kommune Etablere faste møteplasser: Kommunestyre Politiske utvalg Administrasjon Planprosesser Dialogmøter

14 Idrettens utfordring i egen kommune
Planprosessen får en god start ved at idrettslagene involveres og gir retning og innhold til revidert plan allerede i startfasen Vi oppnår Bedre planer Fornuftig kobling mellom anlegg og fysisk aktivitet Et kritisk søkelys på egen aktivitet, samhandling og samarbeid mellom organisasjonene, internt i idretten og mellom offentlig og frivillig sektor

15 Idrettens time i kommunestyret
Eksempel: Kommunestyret utfordres Idrettsrådet er døråpner Idrettskretsen deltar sammen med idrettsrådet Vi møter politikerne i kommunestyret og får en time der vi: Presenterer idrettens samfunnsregnskap nasjonalt, regionalt og lokalt Synliggjøre aktivitet og idrettens betydning i lokalsamfunnet. Dette er ett eksempel på møte med kommunen. Idrettsrådet er døråpner. Idrettskretsen er operatør. Det finnes også andre eksempler på hvordan møte kommunen…

16 Idrettens dag i kommunestyret
Aktuelle temaer i møte med kommunestyret: Setter opp noen utfordringer til debatt, slik som: På hvilken måte bidrar kommunen til å realisere målet ”idrett og fysisk aktivitet for alle”? Hvordan er samspillet mellom kommunen og idrettsrådet (=idrettslagene) med hensyn til tilrettelegging for aktivitet? Hvordan legges det til rette for integrering av funksjonshemmede? Har anleggene god kapasitetsutnyttelse? Hvordan kan kommunen og idrettsrådet (=idrettslagene) sammen bidra til kapasitetsutnyttelse? Har kommunen en politikk i forhold til gratis bane og halleie for barn og ungdom? Ytes tilskudd til idrettslag i kommunen som bygger og driver egne anlegg på vegne av lokalbefolkningen? Idrettspolitiske utfordringer som kun løses gjennom samhandling og samvirke mellom frivillig og offentlig sektor.

17 Idrettsrådet Stemmer disse påstandene?
Idrettsrådene er viktige idrettspolitiske aktører i Hordaland Uten IR hadde idretten i kommunene hatt dårligere rammevilkår Uten IR hadde den sterkestes rett innen idretten i enda større grad gjort seg gjeldende Idrettsrådene er fortsatt avhengig av oppfølging og støtte Den jobben akter idrettskretsen å følge opp også i framtida!


Laste ned ppt "Idrettsrådets ansvar og rolle"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google