Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Språk og leseplan 4.trinn Innlandet skole. Begrepslæring -Videreføre de tre faser i arbeidet med grunnleggende begreper -Bruke de tre fasene i GB når.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Språk og leseplan 4.trinn Innlandet skole. Begrepslæring -Videreføre de tre faser i arbeidet med grunnleggende begreper -Bruke de tre fasene i GB når."— Utskrift av presentasjonen:

1 Språk og leseplan 4.trinn Innlandet skole

2 Begrepslæring -Videreføre de tre faser i arbeidet med grunnleggende begreper -Bruke de tre fasene i GB når vi forklarer nye ord og uttrykk -Være oppmerksom på ord som lyder likt, men har ulik betydning (homonymer) -Jobbe med å finne ord som betyr det samme som (synonymer) -Bli oppmerksom på ord som betyr det motsatte av (antonymer) -Jobbe med forstavelser og endelser og deres betydning for ordets innhold (morfemer) -Introdusere åtte-trinnstrappa til innlæring av nye begrep. Bli kjent med de fire første fasene

3 Leseforståelse og gjenfortelling -Veiledet gjenfortelling -Gjenfortelling som rekkefortelling -Hente ut deler av tekst -Gjenfortelling i korte sekvenser som selvkontroll -Gjenfortelling som makkerlesing -Gjenfortelling som intervju -Lapp i hatt -Monologen -Velg roller for gjenfortellingen

4 Tankekart i ord Et tankekart er et kart over ord som henger sammen. Skole Friminutt Lekser Lærere Venner Elever

5 Nøkkelord Slik skriver du n ø kkelord: Finn de aller viktigste ordene i teksten. Ikke ta med for mange ord! Skriv n ø kkelordene under hverandre.

6 Innholdshjelperne Hvem? Når? Hvor? Hvorfor? Hva?

7 BISON-overblikk Hvis du lurer p å hva du skal gj ø re n å r du skal ta et BISON-overblikk over en tekst, skal du tenke p å ordet BISON. Hver bokstav i dette ordet st å r for en ting du skal gj ø re n å r du tar et BISON-overblikk. BILDER OG BILDETEKSTER INNLEDNING SISTE AVSNITT OVERSKRIFTER NB! ORD SOM SKILLER SEG UT

8 Samskjema

9 Høyfrekvente ord 201-300 ord -Lese ordene som ordbilder -Vite hva ordene betyr -Skrive ordene riktig - Lage setninger med ordene, muntlig og skriftlig

10 Kartlegging -Carlstens rettskrivings- og leseprøve -Ordkjedetesten -S 40 (setningsleseprøven) -Avsluttende prøve i leseforståelse (Innlandet skole)


Laste ned ppt "Språk og leseplan 4.trinn Innlandet skole. Begrepslæring -Videreføre de tre faser i arbeidet med grunnleggende begreper -Bruke de tre fasene i GB når."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google