Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Framtida nå – les og forstå!” Uke 17-18 Lisbeth M Brevik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Framtida nå – les og forstå!” Uke 17-18 Lisbeth M Brevik."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Framtida nå – les og forstå!” Uke Lisbeth M Brevik

2 Læringsstrategier (SQ3R): før-, underveis- og etterlesing 1. trinn repetert lesing, skumme, tankekart, tidslinje 2. trinn skanne 3. trinn lage spørsmål, ordbank 4. trinn kontekst 5. trinn VØL-skjema, ordbok 6. trinn avsnitt, storyboard 7. trinn oppsummering, venndiagram trinn Lesestrategier: repetert lesing, skumme, skanne, lage spørsmål, kontekst, ordbok, avsnitt, oppsummering. Diagrammer: tankekart, tidslinje, ordbank, VØL-skjema, storyboard, venndiagram, sosiogram.

3 Lesing av fagtekster (1. trinn) Lisbeth M Brevik Lesing (SQ3R) Førlesing: tankekart, skumme Underveis: repetert lesing Etterlesing: tankekart, tidslinje

4 1. trinn FØRLESINGSkumme: Lærerstyrt, felles på tavla, lese bilder og overskrifter. Tankekart: Lærerstyrt, felles på tavla, enkelt tankekart (nivå 1) med stikkord og tegninger om hva elevene vet om temaet fra før. UNDERVEISRepetert lesing: ETTERLESINGTankekart: Lærerstyrt, felles på tavla, enkelt tankekart (nivå 1) med stikkord og tegninger om hva elevene har lært om temaet. Tidslinje: Lærerstyrt, felles på tavla, gjenfortelling fra en tekst med stikkord. Dagens løp.

5 Lesing av fagtekster (2. trinn) Lisbeth M Brevik Lesing (SQ3R) Førlesing: tankekart, skumme, skanne Underveis: repetert lesing Etterlesing: tankekart, tidslinje

6 2. trinn FØRLESINGRepetere: Skumme, Tankekart Skanne: lærerstyrt, lese tekstbokser og uthevede ord. UNDERVEISRepetere: Repetert lesing ETTERLESINGRepetere: Tankekart, Tidslinje.

7 Lesing av fagtekster (3. trinn) Lisbeth M Brevik Lesing (SQ3R) Førlesing: tankekart, skumme, skanne, lage spørsmål, ordbank Underveis: tankekart, tidslinje Etterlesing: tankekart, tidslinje, ordbank

8 3. trinn FØRLESINGRepetere: Skumme, Tankekart, Skanne Spørsmål: Lærerstyrt, undring, klassen lager spørsmål sammen om et tema før de leser om det. Ordbank: Samle ord og uttrykk de kan om et tema før de jobber med temaet (før de leser). UNDERVEISTankekart: Ta notater fra teksten mens de leser. Tidslinje: Notere stikkord fra teksten mens de leser (kronologi). ETTERLESINGRepetere: Tankekart, Tidslinje. Ordbank: Samle ord og uttrykk fra en tekst de har lest eller et tema de har jobbet med.

9 Lesing av fagtekster (4. trinn) Lisbeth M Brevik Lesing (SQ3R) Førlesing: tankekart, skumme, skanne, lage spørsmål, ordbank Underveis: tankekart, tidslinje, kontekst Etterlesing: tankekart, tidslinje, ordbank

10 4. trinn FØRLESINGRepetere: Skumme, Tankekart, Skanne, Spørsmål, Ordbank. UNDERVEISRepetere: Tankekart, Tidslinje. Kontekst: Når elevene kommer til ukjente ord i teksten, bruker de teksten rundt til å gjette hva de ukjente ordene betyr. ETTERLESINGRepetere: Tankekart, Tidslinje, Ordbank. Tankekart: Elevene lærer å strukturere stikkordene (flere nivåer). Tidslinje: Elevene lærer å velge ut fakta fra teksten og skriver egne punkter.

11 Lesing av fagtekster (5. trinn) Lisbeth M Brevik Lesing (SQ3R) Førlesing: tankekart, skumme, skanne, lage spørsmål, ordbank, VØ(L) Underveis: tankekart, tidslinje, kontekst, ordbok Etterlesing: tankekart, tidslinje, ordbank, VØL

12 5. trinn FØRLESINGRepetere: Skumme, Tankekart, Skanne, Spørsmål, Ordbank. VØ(L): Lærerstyrt, felles på tavla, hva elevene vet om temaet før de jobber med det (L). Elevene skriver spørsmål i midterste kolonne om hva de ønsker å finne ut i teksten (Ø). UNDERVEISRepetere: Tankekart, Tidslinje, Kontekst. Ordbok: Elevene lærer å alfabetisere, bruke alfabetet til å slå opp ord riktig (raskt og effektivt). ETTERLESINGRepetere: Tankekart, Tidslinje, Ordbank. VØL: Lærerstyrt, felles på tavla, hva elevene har lært om temaet etter å ha lest en tekst.

13 Lesing av fagtekster (6. trinn) Lisbeth M Brevik Lesing (SQ3R) Førlesing: tankekart, skumme, skanne, lage spørsmål, ordbank, VØ(L) Underveis: tankekart, tidslinje, kontekst, ordbok, avsnitt Etterlesing: tankekart, tidslinje, ordbank, VØL, storyboard

14 6. trinn FØRLESINGRepetere: Skumme, Tankekart, Skanne, Spørsmål, Ordbank, VØ(L). UNDERVEISRepetere: Tankekart, Tidslinje, Kontekst, Ordbok. Avsnitt: Elevene lærer å lese første avsnitt (ingress) og siste avsnitt av en tekst og gjette på hva teksten handler om. Svake elever lærer at de kan forstå hovedinnholdet uten å måtte lese hele teksten. ETTERLESINGRepetere: Tankekart, Tidslinje, Ordbank, VØL. Storyboard: Elevene lærer å illustrere en tekst de har lest. Innledningen i første rute, avslutningen i siste rute. Hoveddelen i de seks midterste rutene. Dette kan brukes til å oppsummere en tekst og å planlegge egen tekst i 8 avsnitt.

15 Lesing av fagtekster (7. trinn) Lisbeth M Brevik Lesing (SQ3R) Førlesing: tankekart, skumme, skanne, lage spørsmål, ordbank, VØ(L) Underveis: tankekart, tidslinje, kontekst, ordbok, avsnitt Etterlesing: tankekart, tidslinje, ordbank, VØL, storyboard, oppsummering, venndiagram

16 7. trinn FØRLESINGRepetere: Skumme, Tankekart, Skanne, Spørsmål, Ordbank, VØ(L). UNDERVEISRepetere: Tankekart, Tidslinje, Kontekst, Ordbok, Avsnitt. ETTERLESINGRepetere: Tankekart, Tidslinje, Ordbank, VØL, Storyboard. Oppsummering: Elevene lærer å oppsummere en tekst (hovedinnhold). Venndiagram: Elev lærer å sammenligne to ting. To sirkler med fakta.

17 Lesing av fagtekster (8. – 10. trinn) Lisbeth M Brevik Lesing (SQ3R) Førlesing: tankekart, skumme, skanne, lage spørsmål, ordbank, VØ(L) Underveis: tankekart, tidslinje, kontekst, ordbok, avsnitt Etterlesing: tankekart, tidslinje, ordbank, VØL, storyboard, oppsummering, venndiagram

18 8. trinn GENERELTSQ3R som modell med førlesing, underveislesing og etterlesing. FØRLESINGRepetere: Skumme, Skanne, Spørsmål, Ordbank, VØL Tankekart: Strukturere stikkord i flere nivåer. UNDERVEISRepetere: Tankekart, Tidslinje, Kontekst, Ordbok, Avsnitt. ETTERLESINGRepetere: Tankekart, VØL, Storyboard, Venndiagram, Oppsummering. Tidslinje: Historiske hendelser i fagtekster. Fortellerstruktur i skjønnlitterære tekster. Ordbank: Samle ord og uttrykk om temaer, en side i en kladdebok pr tema. Sosiogram: Elevene beskriver forhold mellom mennesker i fakta.

19 9. trinn GENERELTRepetere: SQ3R som modell med førlesing, underveislesing og etterlesing. Innføre: Digitale diagrammer (power point). FØRLESINGRepetere: Skumme, Skanne, Spørsmål, Ordbank, VØL, Tankekart. UNDERVEISRepetere: Tankekart, Tidslinje, Kontekst, Ordbok, Avsnitt. ETTERLESINGRepetere: Tankekart, VØL, Storyboard, Venndiagram, Oppsummering, Tidslinje, Ordbank, Sosiogram.

20 10. trinn GENERELTRepetere: SQ3R som modell med førlesing, underveislesing og etterlesing. Digitale diagrammer. FØRLESINGRepetere: Skumme, Skanne, Spørsmål, Ordbank, VØL, Tankekart. UNDERVEISRepetere: Tankekart, Tidslinje, Kontekst, Ordbok, Avsnitt. ETTERLESINGRepetere: Tankekart, VØL, Storyboard, Oppsummering, Ordbank, Sosiogram. Tidslinje: Parallelle hendelser (historiske hendelser). Venndiagram: Sammenligne tre ting (tre sirkler).

21 Elektronisk informasjon •Målgruppe –Lærere –Foresatte –Elever •Informasjon –Elektronisk (klikkbar) –Enkel forklaring –Eksempler

22 Læringsstrategier i Modum Kommune 1.Introside –Kort info om hva vi gjør, hvorfor og når. –Om førlesing, underveislesing og etterlesing. –Klikkbare trinn: 2.Pr trinn –Om hvilke strategier som brukes på trinnet. –Hver strategi er klikkbar. 3.Hver strategi –Kort info om hva strategien går ut på. –Eksempler med bilder, elevarbeider, power point, etc

23 Tankekart •Kort beskrivelse •Eksempel (bilder) –Power point –Første bilde har forklaring –Siste bilde har kompetansemål og forslag til vurdering •Før-, underveis- og etterlesing –Hvordan tankekart brukes til før-, underveis- og etterlesing


Laste ned ppt "”Framtida nå – les og forstå!” Uke 17-18 Lisbeth M Brevik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google