Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Framtida nå – les og forstå!” Uke 17-18 Lisbeth M Brevik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Framtida nå – les og forstå!” Uke 17-18 Lisbeth M Brevik."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Framtida nå – les og forstå!” Uke 17-18 Lisbeth M Brevik

2 Læringsstrategier (SQ3R): før-, underveis- og etterlesing 1. trinn repetert lesing, skumme, tankekart, tidslinje 2. trinn skanne 3. trinn lage spørsmål, ordbank 4. trinn kontekst 5. trinn VØL-skjema, ordbok 6. trinn avsnitt, storyboard 7. trinn oppsummering, venndiagram 8. - 10. trinn Lesestrategier: repetert lesing, skumme, skanne, lage spørsmål, kontekst, ordbok, avsnitt, oppsummering. Diagrammer: tankekart, tidslinje, ordbank, VØL-skjema, storyboard, venndiagram, sosiogram.

3 Lesing av fagtekster (1. trinn) Lisbeth M Brevik Lesing (SQ3R) Førlesing: tankekart, skumme Underveis: repetert lesing Etterlesing: tankekart, tidslinje

4 1. trinn FØRLESINGSkumme: Lærerstyrt, felles på tavla, lese bilder og overskrifter. Tankekart: Lærerstyrt, felles på tavla, enkelt tankekart (nivå 1) med stikkord og tegninger om hva elevene vet om temaet fra før. UNDERVEISRepetert lesing: ETTERLESINGTankekart: Lærerstyrt, felles på tavla, enkelt tankekart (nivå 1) med stikkord og tegninger om hva elevene har lært om temaet. Tidslinje: Lærerstyrt, felles på tavla, gjenfortelling fra en tekst med stikkord. Dagens løp.

5 Lesing av fagtekster (2. trinn) Lisbeth M Brevik Lesing (SQ3R) Førlesing: tankekart, skumme, skanne Underveis: repetert lesing Etterlesing: tankekart, tidslinje

6 2. trinn FØRLESINGRepetere: Skumme, Tankekart Skanne: lærerstyrt, lese tekstbokser og uthevede ord. UNDERVEISRepetere: Repetert lesing ETTERLESINGRepetere: Tankekart, Tidslinje.

7 Lesing av fagtekster (3. trinn) Lisbeth M Brevik Lesing (SQ3R) Førlesing: tankekart, skumme, skanne, lage spørsmål, ordbank Underveis: tankekart, tidslinje Etterlesing: tankekart, tidslinje, ordbank

8 3. trinn FØRLESINGRepetere: Skumme, Tankekart, Skanne Spørsmål: Lærerstyrt, undring, klassen lager spørsmål sammen om et tema før de leser om det. Ordbank: Samle ord og uttrykk de kan om et tema før de jobber med temaet (før de leser). UNDERVEISTankekart: Ta notater fra teksten mens de leser. Tidslinje: Notere stikkord fra teksten mens de leser (kronologi). ETTERLESINGRepetere: Tankekart, Tidslinje. Ordbank: Samle ord og uttrykk fra en tekst de har lest eller et tema de har jobbet med.

9 Lesing av fagtekster (4. trinn) Lisbeth M Brevik Lesing (SQ3R) Førlesing: tankekart, skumme, skanne, lage spørsmål, ordbank Underveis: tankekart, tidslinje, kontekst Etterlesing: tankekart, tidslinje, ordbank

10 4. trinn FØRLESINGRepetere: Skumme, Tankekart, Skanne, Spørsmål, Ordbank. UNDERVEISRepetere: Tankekart, Tidslinje. Kontekst: Når elevene kommer til ukjente ord i teksten, bruker de teksten rundt til å gjette hva de ukjente ordene betyr. ETTERLESINGRepetere: Tankekart, Tidslinje, Ordbank. Tankekart: Elevene lærer å strukturere stikkordene (flere nivåer). Tidslinje: Elevene lærer å velge ut fakta fra teksten og skriver egne punkter.

11 Lesing av fagtekster (5. trinn) Lisbeth M Brevik Lesing (SQ3R) Førlesing: tankekart, skumme, skanne, lage spørsmål, ordbank, VØ(L) Underveis: tankekart, tidslinje, kontekst, ordbok Etterlesing: tankekart, tidslinje, ordbank, VØL

12 5. trinn FØRLESINGRepetere: Skumme, Tankekart, Skanne, Spørsmål, Ordbank. VØ(L): Lærerstyrt, felles på tavla, hva elevene vet om temaet før de jobber med det (L). Elevene skriver spørsmål i midterste kolonne om hva de ønsker å finne ut i teksten (Ø). UNDERVEISRepetere: Tankekart, Tidslinje, Kontekst. Ordbok: Elevene lærer å alfabetisere, bruke alfabetet til å slå opp ord riktig (raskt og effektivt). ETTERLESINGRepetere: Tankekart, Tidslinje, Ordbank. VØL: Lærerstyrt, felles på tavla, hva elevene har lært om temaet etter å ha lest en tekst.

13 Lesing av fagtekster (6. trinn) Lisbeth M Brevik Lesing (SQ3R) Førlesing: tankekart, skumme, skanne, lage spørsmål, ordbank, VØ(L) Underveis: tankekart, tidslinje, kontekst, ordbok, avsnitt Etterlesing: tankekart, tidslinje, ordbank, VØL, storyboard

14 6. trinn FØRLESINGRepetere: Skumme, Tankekart, Skanne, Spørsmål, Ordbank, VØ(L). UNDERVEISRepetere: Tankekart, Tidslinje, Kontekst, Ordbok. Avsnitt: Elevene lærer å lese første avsnitt (ingress) og siste avsnitt av en tekst og gjette på hva teksten handler om. Svake elever lærer at de kan forstå hovedinnholdet uten å måtte lese hele teksten. ETTERLESINGRepetere: Tankekart, Tidslinje, Ordbank, VØL. Storyboard: Elevene lærer å illustrere en tekst de har lest. Innledningen i første rute, avslutningen i siste rute. Hoveddelen i de seks midterste rutene. Dette kan brukes til å oppsummere en tekst og å planlegge egen tekst i 8 avsnitt.

15 Lesing av fagtekster (7. trinn) Lisbeth M Brevik Lesing (SQ3R) Førlesing: tankekart, skumme, skanne, lage spørsmål, ordbank, VØ(L) Underveis: tankekart, tidslinje, kontekst, ordbok, avsnitt Etterlesing: tankekart, tidslinje, ordbank, VØL, storyboard, oppsummering, venndiagram

16 7. trinn FØRLESINGRepetere: Skumme, Tankekart, Skanne, Spørsmål, Ordbank, VØ(L). UNDERVEISRepetere: Tankekart, Tidslinje, Kontekst, Ordbok, Avsnitt. ETTERLESINGRepetere: Tankekart, Tidslinje, Ordbank, VØL, Storyboard. Oppsummering: Elevene lærer å oppsummere en tekst (hovedinnhold). Venndiagram: Elev lærer å sammenligne to ting. To sirkler med fakta.

17 Lesing av fagtekster (8. – 10. trinn) Lisbeth M Brevik Lesing (SQ3R) Førlesing: tankekart, skumme, skanne, lage spørsmål, ordbank, VØ(L) Underveis: tankekart, tidslinje, kontekst, ordbok, avsnitt Etterlesing: tankekart, tidslinje, ordbank, VØL, storyboard, oppsummering, venndiagram

18 8. trinn GENERELTSQ3R som modell med førlesing, underveislesing og etterlesing. FØRLESINGRepetere: Skumme, Skanne, Spørsmål, Ordbank, VØL Tankekart: Strukturere stikkord i flere nivåer. UNDERVEISRepetere: Tankekart, Tidslinje, Kontekst, Ordbok, Avsnitt. ETTERLESINGRepetere: Tankekart, VØL, Storyboard, Venndiagram, Oppsummering. Tidslinje: Historiske hendelser i fagtekster. Fortellerstruktur i skjønnlitterære tekster. Ordbank: Samle ord og uttrykk om temaer, en side i en kladdebok pr tema. Sosiogram: Elevene beskriver forhold mellom mennesker i fakta.

19 9. trinn GENERELTRepetere: SQ3R som modell med førlesing, underveislesing og etterlesing. Innføre: Digitale diagrammer (power point). FØRLESINGRepetere: Skumme, Skanne, Spørsmål, Ordbank, VØL, Tankekart. UNDERVEISRepetere: Tankekart, Tidslinje, Kontekst, Ordbok, Avsnitt. ETTERLESINGRepetere: Tankekart, VØL, Storyboard, Venndiagram, Oppsummering, Tidslinje, Ordbank, Sosiogram.

20 10. trinn GENERELTRepetere: SQ3R som modell med førlesing, underveislesing og etterlesing. Digitale diagrammer. FØRLESINGRepetere: Skumme, Skanne, Spørsmål, Ordbank, VØL, Tankekart. UNDERVEISRepetere: Tankekart, Tidslinje, Kontekst, Ordbok, Avsnitt. ETTERLESINGRepetere: Tankekart, VØL, Storyboard, Oppsummering, Ordbank, Sosiogram. Tidslinje: Parallelle hendelser (historiske hendelser). Venndiagram: Sammenligne tre ting (tre sirkler).

21 Elektronisk informasjon •Målgruppe –Lærere –Foresatte –Elever •Informasjon –Elektronisk (klikkbar) –Enkel forklaring –Eksempler

22 Læringsstrategier i Modum Kommune 1.Introside –Kort info om hva vi gjør, hvorfor og når. –Om førlesing, underveislesing og etterlesing. –Klikkbare trinn: 2.Pr trinn –Om hvilke strategier som brukes på trinnet. –Hver strategi er klikkbar. 3.Hver strategi –Kort info om hva strategien går ut på. –Eksempler med bilder, elevarbeider, power point, etc. 1.2.3.4.5.6.7.8. -10.

23 Tankekart •Kort beskrivelse •Eksempel (bilder) –Power point –Første bilde har forklaring –Siste bilde har kompetansemål og forslag til vurdering •Før-, underveis- og etterlesing –Hvordan tankekart brukes til før-, underveis- og etterlesing


Laste ned ppt "”Framtida nå – les og forstå!” Uke 17-18 Lisbeth M Brevik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google