Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykiske vansker hos barn og ungdom Silvia Kriz Barne- og ungdomspsykiater BUPA Stavanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykiske vansker hos barn og ungdom Silvia Kriz Barne- og ungdomspsykiater BUPA Stavanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykiske vansker hos barn og ungdom Silvia Kriz Barne- og ungdomspsykiater BUPA Stavanger

2 Hvor ofte forekommer psykiske vansker hos barn og unge? ► Rutter 1975: London 25% Isle of Wight:12% ► Lavik 1976: Oslo: 19,6% (ungdom)Landsbygda: 7,9% (ungdom)Landsbygda: 7,9% ► Vikan 1985: Landsbygda: 5% behov for behanding (10 år) ► Nøvik 1999: 14% (4 – 16 år) ► ”Verden”: 12,3% (243 000 barn)

3 Hvordan er forløpet videre? ► Richman 1975, London: 3år: Moderate-alvorlige problem hos 7,3% Milde problemer hos 15% Milde problemer hos 15% Richman 1982: De samme barna ved 8 års alder: De samme barna ved 8 års alder: ► 2/3 av problemgruppen har fortsatt problemer ► 1/5 av de ”friske” har utviklet problemer

4 Hvordan er forløpet videre? II ► McGee 1995 Fulgte en fødselskohort på 1037 barn fra fødsel til 21år: ► Barn som var hyperaktive i førskolealder – ¾ utviklet psykiatrisk lidelse etter noen år ► Psykiatrisk lidelse 15år – 2/3 fortsatt psykiatrisk lidelse 18 år gammel

5 Konklusjoner ► De som viser høy grad av problemer har høy risiko for at dette blir vedvarende ► Eksternaliserende avvik gir høyere risiko for vedvarende problemer ► Konsentrasjonsvansker, oppmerksomhets- krevende adferd, tvangstrekk, forvirring, ugladhet, kameratvansker og asosialitet peker seg særlig ut som varselsymptomer

6 Konklusjoner forts. ► Type problemområder for den enkelte er stabilt, selv om diagnosen som settes på det kan variere. ► Disharmoni mellom foreldre går igjen i alle studier som en risikofaktor for vedlikehold av psykiske problemer hos barna. ► Rusmisbruk og lovovertredelser hos foreldrene utsetter barna for å utvikle og vedlikeholde adferdsforstyrrelser.

7 Mestringsperspektivet ► Hvorfor får 75 – 90% av befolkningen ikke psykisk lidelse? ► Hvorfor blir de fleste i en risikogruppe tross alt ikke syke? ► Resilience

8 Mestringens vilkår (Sommerschild, Gjærum) Tilhørighet ► DYADEN – minst en nær fortrolig ► FAMILIEN – forutsigbarhet, bekreftelse, tilhørighet ► NETTVERKET – fellesskap i verdier, sosial støtte Kompetanse ► KUNNE NOE ► FÅ og TA ANSVAR ► Utfolde nestekjærlighet, møte og mestre motgang EgenverdMotstandskraft

9 Salutogenese (Aaron Antonovsky) Sence of coherence ► Oversikt over situasjonen (comprehensibility) ► Selv føler at vi kan gjøre noe med den (manageability) ► At det gir mening å forsøke på dette (meaningfullness)

10 Sosialøkologi – de nære relasjoner Bronfenbrenner: ”Somebody has to be crazy about that child! ….And somebody has to be crazy about that mother!

11 Firfotingen ► Hvordan vurdere hvor alvorlig problemet er? SUPO

12 Firfotingen – en arbeidsmodell for å vurdere psykiske vansker hos barn Vurderingen av barns psykiske helse hviler på fire føtter: 1. Barnets symptomer 2. Psykomotorisk utvikling 3. Personlige egenskaper 4. Oppvekstmiljø

13 Symptomer ► Enkeltsymptomer kan komme og gå – og være del av normal utvikling ► Opphopning – mer alvorlig ► Enkeltsymptomer må tas alvorlig hvis de: ► Er lite aldersadekvate ► Er varselsymptomer ► Er alvorlige - helsetruende

14 Psykomotorisk utvikling ► Er barnet normalt psykomotorisk utviklet? ► Gi akt på tvilen ► Ta foreldrene på alvor ► Aktiviser foreldrene ► Del din tvil med foreldrene

15 Personlige egenskaper ► Tilknytningsevne – hva foreldrene kan fortelle og hva du selv opplever ► Har barnet bestevenner? ► Symbollek? ► Selvbilde – er det OK å være Eva?

16 Oppvekstmiljø ► De voksnes helse og livsforhold ► Søsken ► Skolemiljøet ► Utemiljøet ► Fritidsaktiviteter

17 Arbeidsmetoder i BUP ► Tverrfaglig ► Hovedsakelig poliklinisk ► Bio-psyko-sosial tilnærming

18 Utredning ► Anamnese – utviklingshistorie ► Informasjon fra foreldre, skole/barnehage o.a. ► Observasjoner ► Intervjuer/spørreskjemaer ► Kroppslig undersøkelse ► Tester

19 Behandling ► Råd og veiledning til foreldre o.a. ► Psykoedukativ behandling ► Mestringsorienterte metoder ► Psykodynamisk terapi ► Pedagogisk terapi ► Atferdsterapi, kognitiv atferdsterapi ► Familieterapi ► PMT, Webster-Stratton, MST

20 Hva virker i behandlingen? (Asay og Lambert 1999)


Laste ned ppt "Psykiske vansker hos barn og ungdom Silvia Kriz Barne- og ungdomspsykiater BUPA Stavanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google