Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vedlegg 2 Organisasjonsendring Anskaffelsesprosessen: Innkjøp og BtB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vedlegg 2 Organisasjonsendring Anskaffelsesprosessen: Innkjøp og BtB."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vedlegg 2 Organisasjonsendring Anskaffelsesprosessen: Innkjøp og BtB

2 Anskaffelsesprosessen Innkjøp og Avtale Bestilling til Betaling Implementering av kontrakt Inngående fakturabehandling

3 Overordnede føringer for anskaffelsesprosessen A nskaffelse Policy NTNU Utvikling og opp- Følging av mål Strategiske Anskaffelses- Prosesser: Innkjøpsprosessen Systemer og teknologi Overordnende roller og ansvar Operative anskaffelsesprosesser: Bestilling til Betaling Organisasjon og kompetanseutvikling Regler og rammeverk for offentlig sektor

4 Bemanningssituasjon BtB: ◦ Leverandørgruppa: ◦ Førstekonsulent: 1 ◦ Konsulenter: 6 ◦ Bestillere: Førstekonsulent: 1 og Konsulent: 1 ◦ Prosessleder: Førstekonsulent: 1 Innkjøp: ◦ Innkjøpssjef: 1 ◦ Rådgivere: 2 ◦ Seniorkonsulenter: 2 ◦ Førstekonsulenter: 3

5 Suksessfaktorer for ny organisasjon, ( fra Innkjøp) Betingelser/forutsetninger ved etablering av felles seksjon, som eksempler kan nevnes: Kompetanseplan Karriereplan Stillingsstruktur og muligheter for lønnsutvikling Samlokalisering og kontorløsninger (cellekontor) Evt frigjøring av ressurser benyttes til administrative rutiner og enklere kjøp Flere ansatte – større fleksibilitet, tyngde og mer synlig Administrasjonssekretær/lederstøtte Større økonomiske rammer Lønn må gjenspeile risiko og ansvar Konkurransedyktig lønnsutvikling Seksjonsleder for ny seksjon

6 Suksessfaktorer (fra Innkjøp) Gruppeledere (faglig leder – uten personalansvar) Nytt navn på organisasjon: navnekonkurranse Kick-off for ny seksjon, bruke tid og ressurser på teambygging Rekruttering fra eksterne miljøer med god innkjøpskompetanse God ledelse/leder Evne til å se muligheter der andre ser trusler og overføre dette på medarbeiderne Mindre avstand mellom ledelse og ansatte, ◦ Må gis større mulighet til involvering i beslutningsprosesser som angår oss/vår profesjon Brukervennlige systemer Tid til å bygge kompetanse på systemene Produksjonsplanlegging og oppfølging av arbeidsoppgaver på tvers i den nye seksjonen for bedre kapasitetsutnyttelse og ressursstyring Godt arbeidsmiljø Nye lokaler med bedre fasiliteter, større plass, lokaler tilpasset medarbeider og arbeidsoppgaver

7 Risikofaktorer for ny organisasjon (fra Innkjøp) Negativ lønnsutvikling for Innkjøp hvis sammenlignet med BtB Omstillingsprosess: «gammel vane, vond og vende» Verden blir som før : to grupperinger uten felles tilhørlighet Egen mentalitet og evne til omstilling Manglende vilje til omorganisering /endring / nye oppgaver. Omorganisering kan sees på som trussel Hva om leder ikke evner å gjennomføre omorganiseringen ◦ Leder får mindre tid til hver enkelt ◦ Mindre tid med fokus på strategiske innkjøp ◦ Ikke hensyntar synliggjorte risikofaktorer ◦ Detaljstyring Unngå «innavl» (flytting mellom seksjoner) og «forgubbing» Posisjonering/»albuetakling» dersom arbeidsoppgaver faller bort i organisasjonen Lukkede miljøer /grupperinger, mister åpenhet og stor takhøyde Åpent landskap oppleves negativt av de fleste (konsentrasjonsproblemer) Kjønnsmessig fordeling

8 Risikofaktorer (fra Innkjøp) Leder får større personalansvar og blir flyttet et hakk opp og ellers blir alt som før Personalkonflikter Vanskelig å få midler til å rekruttere ekstern kompetanse pga evt overtallighet i BtB Fortsatt for knappe midler til kompetansebygging Mangelfull kreativitet pga «forgubbing» (får ikke rekruttert nye) Samlokalisering i åpent landskap (regnskapsavd) vil medføre enda dårligere inneklima (luft, støy) Jo flere vi blir dess vanskeligere å få gjennomslag for våre saker/ønsker Ulike arbeidsprosesser - fare for lik behandling av roller og ansvar. Gruppens arbeidsoppgaver er svært forskjellig mht innhold og ansvar (likhets-spøkelset) Mindre fleksibilitet mht ferieavvikling Dårligere lønnsutvikling: lønnsfrys Våre forventninger blir ikke innfridd

9 Risikofaktorer (fra BtB) BtB-gruppen ser ingen kritiske faktorer til ny organisasjon. BtB gruppen forventer at ledelsen har fokus på lokaliteter som ivaretar alle arbeidsoppgaver Noen i BtB gruppen er redd for at ikke alle blir sett på som likeverdige og viktige ressurser i den nye seksjonen. Dette gjelder forholdet mellom kolleger.


Laste ned ppt "Vedlegg 2 Organisasjonsendring Anskaffelsesprosessen: Innkjøp og BtB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google