Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risikovurdering for e-handelsprosjekt - mal med eksempler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risikovurdering for e-handelsprosjekt - mal med eksempler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Risikovurdering for e-handelsprosjekt - mal med eksempler

2 6 april 2010Direktoratet for forvaltning og IKT Forklaring til mal: Mål: List opp målene det skal vurderes risiko for. Risikofaktor: Beskriv hva som kan være til hinder for at målene oppnås. Marker risikoen som lav, moderat og kritisk. Fargene i skjema gjenspeiler henholdsvis kritisk, moderat og lav risiko. Tiltak: Beskriv tiltak som er eller skal utvikles for å håndtere risikoen for måloppnåelse.

3 6 april 2010Direktoratet for forvaltning og IKT Mål for : Mål 1 Mål 2 etc

4 8. februar 2010Direktoratet for forvaltning og IKT NrRisikofaktorRisikoTiltak AOrganisasjon og ledelse - Lederforankring av prosjektet Kritisk: Stor - alvorlig BIKT - Vedlikehold og utvikling (drift og forvaltning) Kritisk: S tor - svært alvorlig CMennesker og kompetanse - Manglende kompetanse - Utnyttelse av kompetanse på tvers - Rekruttere riktig kompetanse -Tilstrekkelig antall personer -For mange bestillere Moderat: Liten - alvorlig DPartnere og leverandører -Negative til e-handel - Få faste møtepunkter Moderat: Moderat - alvorlig Felles forutsetninger for samlet måloppnåelse

5 8. februar 2010Direktoratet for forvaltning og IKT NrRisikofaktorRisikoTiltak EStrategi og policy -Mangelfull innkjøpsstrategi uten retning for e-handel Moderat: M oderat – moderat FMåling og rapportering - Ingen krav til rapportering om innkjøp og e-handel i den ordinære rapporteringen i virksomheten Moderat: L iten – alvorlig GProsesser: -Mangelfulle rutiner -For lite utnyttelse av kompetanse og ressurser på tvers - Dårlig kommuniserte rutiner Kritisk: Moderat- alvorlig HKontroll, læring og utvikling - Ingen rutine for systematisk kvalitetskontroll, læring og utvikling Kritisk: Alvorlig Felles forutsetninger for samlet måloppnåelse

6 Risikokart Felles f orutsetninger for å nå mål 00.00.000Direktoratet for forvaltning og IKT 5 Svært stor Eks A 4 Stor 3 Moderat 2 Liten 1 Meget liten 1 Ubetydelig 2 Lav 3 Moderat 4 Alvorlig 5 Svært alvorlig Konsekvens Sannsynlighet Kritisk Moderat Lav Plasser inn risikofaktorene i matrisen


Laste ned ppt "Risikovurdering for e-handelsprosjekt - mal med eksempler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google