Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ot.prp. nr. 45 (2001-2002)1 Innledning ”Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)” Politikken som motiverer til deltakelse Valglovutvalgets.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ot.prp. nr. 45 (2001-2002)1 Innledning ”Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)” Politikken som motiverer til deltakelse Valglovutvalgets."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ot.prp. nr. 45 (2001-2002)1 Innledning ”Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)” Politikken som motiverer til deltakelse Valglovutvalgets forslag fulgt opp på de fleste punkter

2 Ot.prp. nr. 45 (2001-2002)2 Lovtekniske forhold Lovtekniske forenklinger Lov med et prinsipielt, overordnet preg Detaljer vedrørende praktiske forhold flyttes fra lov til forskrift Visse endringsforslag forutsetter endringer i Grunnloven

3 Ot.prp. nr. 45 (2001-2002)3 Mandatfordelingen mellom valgdistriktene ved stortingsvalg Løpende justering – prinsippet støttes Forutsetter endringer i Grunnloven – ulike forslag fremmet Konstitusjonelt spørsmål – Stortinget avgjør Departementet har tilrettelagt for endringer Fra 165 til 169 representanter hvorav 19 utjevningsrepresentanter Areal = 1,8 poeng. Innbygger = 1,0 poeng

4 Ot.prp. nr. 45 (2001-2002)4 Personvalgordningen – overordnede prinsipper Større innslag av personvalg Likt system for retting gir enkle regler, lavere barriere for deltakelse og et mer rettferdig resultat Velgerne kan gi personstemmer – ikke adgang til å stryke navn Fortsatt ”slengerstemmer” ved kommunestyrevalg Utjevningsordningen ved fylkestingsvalg oppheves Likt system muliggjør felles metode for valgoppgjør

5 Ot.prp. nr. 45 (2001-2002)5 Personvalg - reglene Introduksjon av personvalg til Stortinget og fylkestingene - 8 % ”sperregrense” for å overstyre partiets ………rangering Kommunestyrevalg – partienes innflytelse reduseres - Begrenset adgang til forhåndskumulering (2- 6) - Kun 25 % stemmetillegg - Fortsatt åpent for ”slengere”

6 Ot.prp. nr. 45 (2001-2002)6 Registrering av politiske partier Ikke endrede krav for registrering – fortsatt 5000 underskrifter Intern strid i partier må ikke forkludre valgavviklingen Etablering av nytt Partiregister i Brønnøysund Klagenemd Eventuell rettsavgjørelse må være rettskraftig før fristen for å levere listeforslag går ut

7 Ot.prp. nr. 45 (2001-2002)7 Stemmerett - valgbarhet Ikke lenger vilkår om 10 års botid for å bli stortingsrepresentant – støtte til fremsatt grunnlovsforslag Ikke lenger fritak fra stortingsvalg for den som har fylt 60 år – støtte til fremsatt grunnlovsforslag Personer som er sterkt sjelelig svekket eller ved nedsatt bevissthet får avgi stemme på linje med andre velgere – støtte til fremsatt grunnlovsforslag Stemmerettsalderen fortsatt 18 år ved alle valg

8 Ot.prp. nr. 45 (2001-2002)8 Krav til listeforslag Antall kandidater på listeforslaget ved lokalvalg: minimum 7 Antall underskrifter på listeforslaget: - Uregistrerte grupper (”bygdelister”) - Skjerpede krav ved kommunestyrevalg:...underskrift fra minst 2 % av velgerne i...kommunen - Registrerte politiske partier - Registrerte partier må få en viss oppslutning ved stortingsvalg for å komme inn under forenklede regler for listeforslag: 500 stemmer i ett fylke eller 5000 stemmer på landsbasis

9 Ot.prp. nr. 45 (2001-2002)9 Forhåndsstemmegivningen Poststemmegivningen opphører. Kommunene får igjen ansvaret for forhåndsstemmegivningen. Krav til kommunene om bred tilrettelegging innen realistiske rammer Velgere som har avgitt forhåndsstemme er ikke lenger forhindret fra å avgi ny stemme på valgdagen

10 Ot.prp. nr. 45 (2001-2002)10 Valgoppgjør Ikke lenger stemmeseddelkonvolutt på valgtinget. Stemmeseddelen skal brettes og stemples Større vektlegging av prinsippet om at færrest mulig stemmer skal forkastes Lik valgoppgjørsmetode ved alle valg Utjevningsmandatene ved stortingsvalg fordeles mellom partiene på samme måte som før En særskilt fordelingsmetode skal sikre at alle fylker får ett mandat hver. Utvalgets forslag lagt til grunn.

11 Ot.prp. nr. 45 (2001-2002)11 Kontroll av valg ”Egengodkjenning” av kommunestyrevalg og fylkestingsvalg: Statlig kontroll med avviklingen oppheves Stortingsvalg: Departementet klageinstans for klager også over stortingsvalg - Gjør det mulig med avklaring av eventuelle...klagesaker før valgdagen. Kan forbygge...ugyldig valg. - Stortinget har fortsatt endelig godkjennings-...myndighet i henhold til Grunnloven og er ikke...bundet av departementets vedtak.

12 Ot.prp. nr. 45 (2001-2002)12 Andre forslag knyttet til demokrati og deltakelse Innbyggerinitiativ fra 2 % av innbyggerne i kommunen eller fylket Adgang til direkte valg til kommunedelsutvalg IKT og stemmegivning – ”kontrollerte” forsøk mulig


Laste ned ppt "Ot.prp. nr. 45 (2001-2002)1 Innledning ”Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)” Politikken som motiverer til deltakelse Valglovutvalgets."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google