Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomsrådet Av ungdom, for ungdom CP konferanse 30 jan 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomsrådet Av ungdom, for ungdom CP konferanse 30 jan 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomsrådet Av ungdom, for ungdom CP konferanse 30 jan 2015

2 UNGDOMSMEDISIN AHUS Ungdomsmedisin en strategisk satsning ved Ahus 2008: ny aldersgrense 18 år Møte med ungdommer ga ny innsikt og tydeliggjorde behov for kompetanse og bedre tilpassete tjenester Prosjekt ungdomsmedisin etablert på BUK i 2012 Satsningsområde for syke- huset i strategiperioden 2012-2016

3 UNGDOMSMEDISIN AHUS Internasjonal forskning viser at: Ungdom er den eneste gruppen hvor dødeligheten ikke har sunket de siste 50 årene Dårlig planlagte overganger fra barne- helsetjenesten til voksenhelsetjenesten kan medføre: –Dårligere sykdomstilstand –Økt dødelighet –Psykososiale, mentale og familiære vansker Kilde: UK, Department of Health (2006): Transition – getting it right

4 UNGDOMSMEDISIN AHUS Ungdom mangler et tilpasset helsetilbud i Norge Helsedirektoratet, des. 2012: hovedfunn Ungdom og unge voksne faller mellom tjenester Tilbudene som finnes mangler fokus på ungdommenes behov Helsetilbudet varierer ut i fra helsepersonellets kunnskap Ingen systematikk i at ungdom får informasjon om rettigheter Unge underrepresentert i brukerråd og i utvikling av tjenester Samlet fremstår tilbudet fragmentert og lite helhetlig

5 UNGDOMSMEDISIN AHUS Ungdomsvennlig sykehusmodell Ungdoms- råd Tilgjengelig- het MiljøTransisjonRettigheter Behandler- kompetanse Samarbeid på tvers av tjenester

6 UNGDOMSMEDISIN AHUS Ulike diagnoser, erfaringer og bakgrunn Startet med 9 ungdommer i alderen 14-20 år Ekspertpanel som vil gjøre Ahus til et ”ungdomsvennlig sykehus” I fjor utvidet med 2 medlemmer fra PHBU: sikrer erfaringskompetanse fra både fysiske og psykiske helseutfordringer Menneskelig nær – faglig sterk Hvem er ungdomsrådet?

7 UNGDOMSMEDISIN AHUS 2014: Fra BUK utvalg til utvalg på foretaksnivå Mandat : Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom 12-25 år på foretaksnivå, og skal være et rådgivende organ og en høringsinstans for sykehuset i arbeidet med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom.

8 UNGDOMSMEDISIN AHUS Ungdomsrådet skal arbeide for å: Gi konkrete råd for forbedring av tjenester til ungdom på Akershus universitetssykehus (tjenestenivå) Dele sin erfaringskunnskap som brukere til nytte for annen ungdom (individnivå) Fremme brukerperspektivet som ungdom med langvarige helseutfordringer for helsepersonell, sykehusledelse og helsemyndigheter (systemnivå) Menneskelig nær – faglig sterk

9 UNGDOMSMEDISIN AHUS Brukerutvalg på ungdommens premisser Tilpasset metodikk koordinatorer meningsfylte og reelle saker reell innflytelse

10 UNGDOMSMEDISIN AHUS Jeg hadde ikke sagt ja til å være med hvis jeg trodde dette skulle bli et supperåd! - Stian Berg Hoff (18 år)


Laste ned ppt "Ungdomsrådet Av ungdom, for ungdom CP konferanse 30 jan 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google