Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En kort introduksjon til byplanlegging Professor Tor Medalen Institutt for byforming og planlegging Fakultetet for arkitektur og billedkunst Trondheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En kort introduksjon til byplanlegging Professor Tor Medalen Institutt for byforming og planlegging Fakultetet for arkitektur og billedkunst Trondheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 En kort introduksjon til byplanlegging Professor Tor Medalen Institutt for byforming og planlegging Fakultetet for arkitektur og billedkunst Trondheim 3. februar 2015

2 2 Institutt for byforming og planlegging (IBP) sin «tripod» IBP Urban Ecological Planning Arkitektur Fysisk planlegging Areal- og transportplanlegging

3 3 Areal- og transportplanlegging Skape et godt liv for byens innbyggere og tilreisende Planlegge og utvikle en funksjonelt god by Planlegge for unngå negative konsekvenser

4 4 Planlegge for å unngå negative konsekvenser av byens virkemåte Forhindre trafikkulykker Begrense vegtrafikkstøv Begrense vegtrafikkstøy Begrense klimagassutslipp Redusere personbiltrafikk / den unødvendige personbiltrafikk Begrense arealforbruket

5 5 Forbud mot visse kjøretøy og utstyrsformer i sentrale byområder ?!

6 Alle parkeringsplassene i Trondheim utgjør mellom 6 og 10 km 2 – hver bil har 3-5 parkeringsplasser Ca 1 km 2

7 23 % 44 % 47 % 52 % 63 % 58 %61 % 64 % 59 % 57 % Hva er unødvendige personbilturer? Er det potensial for mer gang-, sykkel og kollektivtrafikk?

8 Faktisk reisemiddelbruk til ulike bydeler Med bilMed kollektive transportmiddel Mørk farge er høy andel

9 9 Utslipp av klimagasser fordelt på innbygger i ulike bydeler i Trondheim Byneset Øya, Elgeseter Singsaker

10 10 Planlegge og utvikle en funksjonelt god by Tilstrekkelige og gode boligområder Tilstrekkelige og gode rekreasjonsområder Tilstrekkelige og gode arbeidsplass- områder Riktig areal/virksomhet (og bolig) på rett sted

11 11 ABC-kart Store arbeidsplasser i A Store lokale arbeidsplasser i B Transport-orientert virksomhet i C

12 Transportkonsekvenser av å flytte kommunale etater til Midtbyen Mindre transportbehov (kortere reiser) Større bruk av miljøvennlige transportmiddel Mindre utslipp

13 Ca halvparten av registrerte ansatte med parkeringstillatelse på Gløshaugen i 2013 bodde nærmere arbeidsstedet enn 5000 m Av 646 ansatte

14 Reisefrekvens med sykkel i Trondheim fordelt på bydeler

15 15

16 16 Bilpendling gjør deg ulykkelig….

17 Takk for oppmerksomheten! 17


Laste ned ppt "En kort introduksjon til byplanlegging Professor Tor Medalen Institutt for byforming og planlegging Fakultetet for arkitektur og billedkunst Trondheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google