Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En kort introduksjon til byplanlegging

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En kort introduksjon til byplanlegging"— Utskrift av presentasjonen:

1 En kort introduksjon til byplanlegging
Professor Tor Medalen Institutt for byforming og planlegging Fakultetet for arkitektur og billedkunst Trondheim 3. februar 2015

2 Institutt for byforming og planlegging (IBP) sin «tripod»
Fysisk planlegging Urban EcologicalPlanning Areal- og transportplanlegging Arkitektur

3 Areal- og transportplanlegging
Skape et godt liv for byens innbyggere og tilreisende Planlegge og utvikle en funksjonelt god by Planlegge for unngå negative konsekvenser

4 Planlegge for å unngå negative konsekvenser av byens virkemåte
Forhindre trafikkulykker Begrense klimagassutslipp Begrense vegtrafikkstøy Begrense vegtrafikkstøv Begrense arealforbruket Redusere personbiltrafikk / den unødvendige personbiltrafikk

5 Forbud mot visse kjøretøy og utstyrsformer i sentrale byområder ?!

6 Alle parkeringsplassene i Trondheim utgjør mellom 6 og 10 km2 – hver bil har 3-5 parkeringsplasser
Ca 1 km2

7 Hva er unødvendige personbilturer
Hva er unødvendige personbilturer? Er det potensial for mer gang-, sykkel og kollektivtrafikk? 23 % 44 % 47 % 64 % 52 % 57 % 58 % 63 % 59 % 61 %

8 Faktisk reisemiddelbruk til ulike bydeler
Mørk farge er høy andel Med bil Med kollektive transportmiddel

9 Utslipp av klimagasser fordelt på innbygger i ulike bydeler i Trondheim
Byneset Øya, Elgeseter Singsaker

10 Planlegge og utvikle en funksjonelt god by
Tilstrekkelige og gode arbeidsplass- områder Tilstrekkelige og gode boligområder Tilstrekkelige og gode rekreasjonsområder Riktig areal/virksomhet (og bolig) på rett sted

11 ABC-kart Store arbeidsplasser i A Store lokale arbeidsplasser i B Transport-orientert virksomhet i C

12 Transportkonsekvenser av å flytte kommunale etater til Midtbyen
Mindre transportbehov (kortere reiser) Større bruk av miljøvennlige transportmiddel Mindre utslipp

13 Ca halvparten av registrerte ansatte med parkeringstillatelse på Gløshaugen i 2013 bodde nærmere arbeidsstedet enn 5000 m Av 646 ansatte

14 Reisefrekvens med sykkel i Trondheim fordelt på bydeler

15

16 Bilpendling gjør deg ulykkelig….

17 Takk for oppmerksomheten! 17


Laste ned ppt "En kort introduksjon til byplanlegging"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google