Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bostedspreferanser og arbeidsreiser i norske storbyer Torkel Bjørnskau & Randi Hjorthol Transportøkonomisk institutt Boligseminar 2. desember 2005 Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bostedspreferanser og arbeidsreiser i norske storbyer Torkel Bjørnskau & Randi Hjorthol Transportøkonomisk institutt Boligseminar 2. desember 2005 Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bostedspreferanser og arbeidsreiser i norske storbyer Torkel Bjørnskau & Randi Hjorthol Transportøkonomisk institutt Boligseminar 2. desember 2005 Bergen

2 Problemstilling 1.Hva kjennetegner befolkningen i indre og ytre by i Oslo, Bergen og Trondheim? 2.Hvilke grunner eller motiver har de for å bo der de bor? 3.Hva betyr bosted for arbeidsreisens lengde – og for valg av transportmiddel? 4.Hva er forklaringen på gentrifiseringen dvs at stadig flere vil bo i indre by?

3 Metode Stratifisert utvalg:  Personer i alder 30-35, 45-50 og 60-65  Indre og ytre bydeler i Oslo, Bergen og Trondheim Spørreskjema i posten april/mai 2001 ca 5000 svar (37 %)

4 Bergen indre/ytre by

5 Trondheim indre/ytre by

6 Oslo indre/ytre by Indre by

7 Inntekt

8 Utdanning

9 Kjennetegn ved befolkningen i indre og ytre by Flere med høy utdanning i indre by Nokså lik inntekt i indre og ytre by Mer arbeiderklasse i ytre by (særlig i Bergen og Trondheim) Flere enslige i indre by Flere par med barn i ytre bydeler Flere uten bil i indre by

10 ”Svært viktige” grunner for å bo i indre by

11 ”Svært viktige” grunner for å bo i ytre by

12 Antall aktiviteter i løpet av siste måned

13 Arbeidsreisens betydning Utgjør 25 % av alle enkeltreiser, inngår i 50 % av alle reisekjeder Kombineres med andre gjøremål (innkjøp, følge av barn) Konsentrert i tid og rom Dimensjonerende for både kollektivtransport og vegsystem

14 Arbeidsreisens lengde (km)

15 Reisemåte til arbeid

16 Gentrifisering Gentrifisering innebærer at indre byområder omvandles fra å være typiske arbeider- klassestrøk til å bli befolket av velutdannete middelklassefolk.

17 Gentrifisering – teori A) ”Rent gap” (Smith)  Utfordring: Hvordan forklare investeringer i boliger i upopulære bo-områder? B) Forbruk/livsstil (Ley, Bourdieu, o.a.)  Utfordring: Hvorfor blir upopulære bo-områder populære? C) Kjønn - arbeidsliv (Wilson)  Utfordring: Er endringer i kvinners sysselsetting og sivile status tilstrekkelig?

18 Hvorfor revitaliseres de indre bydelene? Endring i næringsstruktur, nedlegging av industri – marked for reinvestering, også i boliger – eks Aker brygge, Nedre elvehavn Endring i konsumentenes preferanser og levemåter – krav til flere tilbud der man bor Kvinners inntog i arbeidslivet, flere kvinner i heltidsarbeid – tidspress, bedre økonomi Trafikksanering og byfornyelse i indre bydeler – praktiske fordeler

19 Gentrifisering – teori  Hovedutfordring: Å forklare hvordan gentrifisering starter

20 Gentrifisering på norsk – hypotese: Gentrifiseringen i Norge startet på 1970-tallet ved at unge (radikale) studenter ikke hadde råd/ ikke ønsket å bo i forsteder/drabantbyer De valgte alternative boformer og bosatte seg i stor grad i upopulære områder i indre by.

21 Gentrifisering på norsk – operasjonalisering Høyt utdannede i indre by er mer politisk radikale enn høyt utdannede i ytre by De med høy utdanning som har bodd i indre by siden de var 20-29 år er mer politisk radikale enn høyt utdannede som ikke har bodd i indre by siden ungdomsårene De med høy utdanning som har bodd i indre by siden de var 20-29 år og som var unge/studenter på 1970-tallet er mer politisk radikale enn andre

22 Partipreferanser etter bosted og utdanning

23 Partipreferanser - har bodd i indre el. ytre by siden de var 20-29 år

24 Partipreferanser – 45-50 år og bodd i indre el. ytre by siden de var 20-29 år

25 Hypotesen(e) får støtte: De med høy utdanning i indre by er mer radikale enn andre Gjelder spesielt for kohorten som hadde sin ungdomstid på 70-tallet Kan bidra til å forklare overhyppighet av akademikere /”new service class” i sentrum

26 Konklusjon Folk i indre by vektlegger de praktiske sider Kultur-kafé dimensjonen ikke like viktig som daglige gjøremål Gentrifiseringen startet med radikale studenter i kollektiver Gentrifiseringen fortsetter med ungdom (får leiligheter sentralt i byen av mor og far?) Ny segregering?


Laste ned ppt "Bostedspreferanser og arbeidsreiser i norske storbyer Torkel Bjørnskau & Randi Hjorthol Transportøkonomisk institutt Boligseminar 2. desember 2005 Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google