Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En komparativ analyse av normative premisser for transportsikkerhetspolitikken Et prosjekt i RISIT-programmet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En komparativ analyse av normative premisser for transportsikkerhetspolitikken Et prosjekt i RISIT-programmet."— Utskrift av presentasjonen:

1 En komparativ analyse av normative premisser for transportsikkerhetspolitikken Et prosjekt i RISIT-programmet

2 Et samarbeidsprosjekt TØI (Rune Elvik, Torkel Bjørnskau) TIK-senteret ved Universitetet i Oslo (Knut Haukelid, Beate Elvebakk) SINTEF sikkerhet og pålitelighet, NTNU (Trygve Steiro, Helge Langseth, Jørn Vatn)

3 Hovedproblemstillinger Hvilke typer normative premisser ligger til grunn for transportsikkerhetspolitikken? Ut fra hvilke kriterier kan man analysere og evaluere normative premisser for offentlig politikk? Kan det gis råd om videre utvikling av normative premisser for transportsikkerhets- politikken?

4 Et prosjekt i grenselandet mellom forskning og politikk Normative utsagn: Utsagn om hva som er riktig eller ønskelig og om hva vi bør gjøre (politikk) Deskriptive utsagn: Utsagn om hvordan noe faktisk er og om hvorfor det er slik det er (forskning) Kan man i det hele tatt studere normative utsagn uten å drive politikk?

5 Vitenskapelig analyse av normative utsagn Logisk holdbarhet og innbyrdes konsistens Deduktive systemer – følger av mer generelle premisser Presisjonsnivå Moralfilosofisk grunnlag Praktiske implikasjoner

6 Noen problemer knyttet til det normative grunnlaget for transportsikkerhetspolitikken Ikke erkjente og uløste målkonflikter Manglende sammenheng mellom visjoner og mer konkrete mål Manglende konkretisering av mål (umulig å si om de er nådd eller ikke) Skjult dagsorden – reelle mål formuleres ikke eksplisitt

7 Referanseramme for analyse

8 Hva er normative premisser? Visjoner – beskrivelser av ideelle løsninger av problemer (eksempel Nullvisjonen) Mål – resultater som ønskes oppnådd på et nærmere bestemt område Kriterier – relevante hensyn ved valg av virkemidler, prioriteringsønsker Formelle modeller – analytiske hjelpemidler til å finne egnede virkemidler for å nå gitte mål

9 Normative premisser - forts Normer og standarder – krav til ønsket standard på tiltak og ytelser, tekniske normer Ulike typer normative premisser inngår i et blandingsforhold Men er de ulike typene normative premisser harmonisert i forhold til hverandre?

10 Kriterier for å evaluere normative premisser Effektivitet Rettferdighet Legitimitet Etisk riktighet Enkelhet og åpenhet Andre ….. ?

11 Utdypning av kriteriene Effektivitet – har med ressursbruk å gjøre (hvor mye ressurser brukes for å oppnå gitte resultater) Rettferdighet – har med fordeling av goder og byrder å gjøre (en fordeling ingen ønsker å endre ensidig til egen fordel er rettferdig)

12 Utdypning, fortsettelse Legitimitet – har med maktutøvelse å gjøre (makt utøves legitimt dersom formene for maktutøvelse er allment godtatt som moralsk forsvarlige) Etisk riktighet – har med moralfilosofisk begrunnbarhet å gjøre (i samsvar med moralfilosofisk innsikt)

13 Utdypning, fortsettelse Enkelhet og åpenhet – har med innsynsmuligheter og ærlighet å gjøre (ingen skjult dagsorden, ingen vanskelig forståelige premisser) Andre mulige kriterier kan sikkert tenkes Gir kriteriene samme resultater?

14 Prosjektplan – mill kr Part2003200420052006 TØI0,70,6 TIK0,10,35 0,2 SINTEF0,10,35 0,2 Sum0,91,3 1,0

15 Faglige bidrag fra hver part TØI (RE): –Kan et liv verdsettes for høyt? (inntekt, velferd, sikkerhet – knapphetens tvingende logikk) –Rasjonalitetsparadokser i økonomisk verdsetting av sikkerhet (grunnlags- problemer i betalingsvillighetsteori) –Sensurering av preferanser i verdsettingsstudier (selvmotsigende, osv)

16 Faglig bidrag fra hver part TØI (TBJ): –Søking etter alternativer og nyttekostnads- analyser –Overvurdering av lønnsomhet av samferdselsprosjekter –Kamuflering av politiske beslutninger som teknisk nøytrale

17 Faglige bidrag fra hver part TIK (BE): –Grenseflater mellom det etiske og ikke- etiske –Retten til å utsette seg for risiko vurdert opp mot at andre utsettes for risiko –Moralfilosofisk analyse av normative premisser for transportsikkerhetspolitikken

18 Faglige bidrag fra hver part SINTEF –Etisk grunnlag for risikostyring –Beskrivelse av normativt konsept for risikostyring –Kartlegging av gjeldende tilnærming i ulike transportvirksomheter i Norge


Laste ned ppt "En komparativ analyse av normative premisser for transportsikkerhetspolitikken Et prosjekt i RISIT-programmet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google