Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Helén Eliassen oppfølging og opplæring på praksisplass Gode erfaringer fra Havstein og Rica INN og CHOICE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Helén Eliassen oppfølging og opplæring på praksisplass Gode erfaringer fra Havstein og Rica INN og CHOICE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Helén Eliassen oppfølging og opplæring på praksisplass Gode erfaringer fra Havstein og Rica INN og CHOICE

2 Bakgrunn for prosjekt  Mange voksne deltaker i introduksjonsprogram som har kompetanse og arbeidserfaringer som næringslivet trenger. På den andre siden er språket en utfordring for arbeidsdeltakelse.

3 Tenker nytt  Det er behov for tiltak som bygger på nyere måter å forstå både språk og læring på, og som gjør det mulig å knytte arbeidsliv og språkopplæring sammen.

4 Hensikt med ny tanke  Utvikle ny praksis som sikrer deltaker bedre vilkår i opplæring og muligheter til å komme raskere i varig arbeid som er i tråd med deres yrkesinteresser og kompetanse.  Prøve ut nye samarbeidsmetoder med flere enheter i kommune og privat næringsliv

5 Hvordan?  Språkpraksis/praksis kombinert med norskopplæring som er tilpasset til arbeidsplass.  I samarbeid med arbeidsplasser har norsklærere ansvar for å støtte deltakerens læring i fagnorsk og arbeidsnorsk(Havstein).  Et tett samarbeid mellom programrådgivere, lærere og faddere på praksisplass skal bidra med å forsterke deltakerens fremgang i norsk (Rica).

6 Hvordan?  På praksis får alle praktikanter en fadder som følger dem opp under praksis. I samarbeid med fadderne lærer de oppgaver som de skal gjøre for at deltakerne får mulighet for å praktisere både arbeidsoppgavene og språket (Havstein/Rica).

7 Hensikten er å styrke deltakeren med arbeidslivsretta oppfølging og opplæring i allianse med arbeidslivet Et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv i norskopplæringa i introduksjonsprogrammet kan fylle flere funksjoner:

8 Det gir deltakeren som vil ut i arbeidslivet etter endt introduksjonsprogram en større og mer realistisk læringsarena

9 Det åpner for tidlig læring for å oppfylle kravene som stilles til yrkesutøvere innenfor forskjellige områder av arbeidslivet – også kompetansekravene

10 En utvidet språkpraksis basert på et mer offensivt og tilrettelagt opplegg, øker sjansen til å finne jobb

11 Deltakeren får lære norsk i naturlige omgivelser i arbeidslivet

12 SUKSESSFAKTORER  Positiv smitteeffekt til 3mnd-praksis på CHOICE  Positiv effekt ved at fadderne er skolert gjennom et fadderkurs  Omplassering ved feilvalg  Opplevelse av mestring  Språk- og handlingskompetanse hånd i hånd (Asher)  Jobb-motivasjon og yrkesorientering  Minus – sidene er få og justerbare

13 Ønsket effektmål  Etablering av et permanent tilbud  Raskere integrering og nettverksbygging  Deltakeren lærer seg norsk samtidig som han/hun kommer seg ut i arbeidslivet

14 Takk for oss


Laste ned ppt "Foto: Helén Eliassen oppfølging og opplæring på praksisplass Gode erfaringer fra Havstein og Rica INN og CHOICE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google