Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte 11. til 12. Mars 2015. Fremtiden bygges nå! Vi vil være med å leve i den Vil du? Hvordan ser fremtiden ut?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte 11. til 12. Mars 2015. Fremtiden bygges nå! Vi vil være med å leve i den Vil du? Hvordan ser fremtiden ut?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte 11. til 12. Mars 2015

2 Fremtiden bygges nå! Vi vil være med å leve i den Vil du? Hvordan ser fremtiden ut?

3 Brukerutvalg Enkeltrom som dobbelt Andre rom Eldre 80+ Sjukeheimsplasser 1.1.2012 25% Snitt liggedøgn utskrivningsklare pasienter 31.12.2012 Sykehjem Hjemmetjenesten Sykehjem Bokollektiv Sykehjem Bokollektiv Romsdal3181583795,38,11/80/81/80/82/80/8 Nordmøre3358653839,55,12/110/115/110/111/110/11 S-Sunnmøre2581484645,32,20/7 4/70/75/71/7 N-Sunnmøre45556711138,84,32/100/104/101/102/100/10 Sum13675239134195,45/360/3614/361/3610/361/36

4 KommuneTall på pasienter med demens som hoved- eller bi diagnose Demente med atferdsproblemer sammen med andre i fellesrom Tall på akuttplasser i sykehjem I sykehjem I omsorgsbolig eller bokollektiv Hjemme Har egen demensavdeling Ja Nei Ja Nei Etablerte Planlagte Romsdal 8/8 6/82/81/8 Nordmøre 11/11 8/113/117/113/11 S-Sunnmøre264 7/7 4/73/76/71/7 N-Sunnmøre 10/10 7/103/102/103/10 Sum 36/36 25/3611/3616/368/36

5

6

7

8

9

10

11 Fremtiden I 2030 vil det være 19.747 eldre over 80 år I 2030 vil behovet være 4.937 sykehjemsplasser dersom man bruke 25% regelen Dette betyr at det må etableres minst 2.546 nye plasser frem til 2030 Det er kun 15 år til 2030 I 2040 vil det være hele 26.544 eldre over 80 år med behov for 6.636 plasser

12 Fremtiden er en utfordring Den er en utfordring for kommunen Den er en utfordring for omsorgstrengende Den er en utfordring for pårørende Den er en stor utfordring for kommende eldre Vi må ta større ansvar for egen alderdom Det er en utfordring å finne gode løsninger

13 Vi vil bidra i fremtiden Hva må til for å sikre en god og trygg alderdom? Hva må til for å «bygge» en god kommune å kunne bli gammel i? Hva må til for å bygge forståelse for fremtidige problemer og oppgaver?

14 Hva må til Kommunenes rapporteringer og oversikter til politikere er ikke tilstrekkelig. Langsiktige planer basert på populasjonsutvikling er i mange tilfeller fraværende «Budsjettstyrt omsorg er mer populært enn omsorgsstyrt budsjettering»

15 Hva må til Bruk og styrking av eldreråd og brukerutvalg er avgjørende, manglende opplæring. Manglende saksbehandling. Pensjonistforbundets lokalforeninger må være mer eldrepolitisk fokusert på utviklingen for å bygge kommunens fremtid. Pårørendegrupper må organiseres bedre. Klagemuligheter på avvik er «tungvint»

16 Bruk av frie midler til omsorg, taper kampen mot populistiske formål. Spent på forsøksordningen med statlig ansvar og finansiering av omsorgstjenestene. Endringer av kommunestrukturen er og vil bli en stor utfordring.

17 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 1-2.Lovens virkeområde Loven gjelder for helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes i riket av kommunen eller private som har avtale med kommunen, når ikke annet følger av loven her. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som er helse- og omsorgstjenester etter loven her.

18 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

19

20 § 3-10.Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste. Kommunen skal sørge for at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester omfattet av loven her, etablerer systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter. Helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for samarbeid med brukergruppenes organisasjoner og med frivillige organisasjoner som arbeider med de samme oppgaver som helse- og omsorgstjenesten. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

21 Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

22 Hva gjøres nå Utarbeidet «mal» for brukerutvalg i institusjon og hjemmebasert omsorg sendt lokalforeningene Har etablert prosjekt i samarbeid med fylkeskommunen som inngår i regional delplan for folkehelsa med mål å opprette partnerskapsavtale med den enkelte kommune og frivillig sektor

23 Hva gjøres nå Har inngått samarbeid med Sykepleierforbundet og arbeider med å få til en dialoggruppe hvor vi ønsker å ha med helsetilsynet, pasient- og brukerombudet, legeforeningen, fagforbundet

24 Hva gjøres nå Har inne forslag til landsmøtet om at forbundet skal jobbe for at vi skal bli et «lavterskeltilbud» for klagesaker på enkeltvedtak Arbeider med «Morgendagens aktivitetssenter». Egen gruppe som arbeider med felles saker vi kan fokusere frem til valget 2015.

25 Hva gjøres nå Alle tiltak under arbeid har som mål å få til et tettere samarbeid med kommunen og andre organisasjoner – med mål at vår kommune skal være en god kommune å kunne bli gammel i og at det skal være forutsigbart og trygt. M.a.o.: Vi må engasjere oss og bidra til at vi sammen lykkes!!!!

26 Aktiviteter Pensjonisttreff Vatne lørdag 6. juni Fylkeskonferansen – september Høstkonferansene 2015


Laste ned ppt "Årsmøte 11. til 12. Mars 2015. Fremtiden bygges nå! Vi vil være med å leve i den Vil du? Hvordan ser fremtiden ut?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google