Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HOLDNINGER OG HANDLINGER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HOLDNINGER OG HANDLINGER"— Utskrift av presentasjonen:

1 HOLDNINGER OG HANDLINGER
Holdning (Ho): Det vi har meninger, oppfatninger og «innstillinger» om Handlinger (Ha): Det vi faktisk gjør

2 EKSEMPLER PÅ Ho og Ha Ho: Være rettferdig Ha: Behandler alle likt
Ho: Ballbesittelse Ha: Spiller langt Ho: Alle skal spille Ha: Topper laget Ho: Gi feedback til alle Ha: Gir mest feedback til de man forventer mest av

3 VERDIER Tolking av verdi: Forhold som er viktige for at vi kan ha gode mellommenneskelige fellesskap, som vi ønsker å bygge vår virksomhet på og som gir virksomheten kvalitet og mening

4 VERDIARBEID ER VIKTIG FORDI:
Verdiarbeid kvalitets sikrer relasjoner Gir fellesskapsfølelser Gjør oss beslutningsdyktige Skaper lojalitet Forplikter Skaper forutsigbarhet Er motivasjonsfremmende

5 OPPGAVE Hva er idrettens verdigrunnlag?

6 IDRETTENS FELLESSKAPSVERDIER
Kjerneverdier Glede Fellesskap Helse Ærlighet TOPPIDRETT Glede ved prestasjoner og underholdning Fellesskap i innsats for å nå mål Helse ved minimalisert skaderisiko Ærlighet ved fair play KONKURRANSE-IDRETT Glede gjennom spenning og konkurranse Felleskap i samarbeid mot konkurranse Helse gjennom sunne vaner Ærlighet ved fair play og «amatørånd» BREDDEIDRETT Glede gjennom utfoldelse Fellesskap i åpent sosialt samvær Helse i form av forebyggende aktivitet Ærlighet gjennom respekt for andre BARNE- OG UNGDOMSIDRETT Glede gjennom lek og mestring Fellesskap gjennom sosial trening Helse ved etablering av sunne vaner Ærlighet gjennom oppdragelse

7 DOBBELT KOMMUNIKASJON
Sier noe, men uttrykker noe helt annet med kroppsspråk, ord eller handlinger

8 TRENERFILOSOFI er å ha en gjennomtenkt plattform for hvordan treneren ønsker å fremstå er det verdigrunnlaget treneren baserer sin trenervirksomhet på, det som treneren tror er riktig væremåte for han/henne. er verdibasert er ingen statisk tilstand, men er dynamisk/foranderlig.

9 HVILKE REFLEKSJONER BØR TRENEREN STILLE OMKRING SIN TRENERFILOSOFI?
Hvordan fungere treneradferden min? Hvordan reagerer medarbeiderne på treneradferden min? Er jeg endringsdyktig, nysgjerrig, kunnskapssøkende …. Best alene eller best sammen med andre?

10 EN TRENER MED EN «GJENNOMTENKT PLATTFORM» KVALITETSSIKRER:
Motivasjonsklimaet/det sosiale miljøet Stimulerer grunnleggende psykososiale faktorer Fremmer motivasjon Bidrar til utvikling av engasjement, glede, trivsel og prestasjonsutvikling

11 OPPGAVE Skriv ned det viktigste i din personlige trenerfilosofi (som du også vil at dine medtrenere og utøvere bør stå for)

12 OPPGAVE Din personlige trenerfilosofi har du beskrevet tidligere. Er det noe i din beskrivelse som samsvarer med det å skape et positivt motivasjonsklima/sosialt miljø?

13

14 BESTE FORUTSETNINGER FOR LÆRING:
Aksept Respekt Tillit Trygghet Trivsel Anerkjennelse Tilhørighet Fornøyd Motivert TØR Mestrer Selvtillit Selvtillit

15 MILJØ Menneske i sentrum Behov dekkes Alle bidrar Som utfordrer Som er støttende når det «blåser»

16 MOTIVASJONSKLIMA Samhandlingsevne (samarbeid)
Læring – mestring – utvikling Gode pedagogiske ferdigheter Ta andres perspektiv Aktiviteter som gir mening Godt humør Evalueringer og refleksjoner over utført arbeid Læringssituasjon-Miljø Positivt motivasjonsklima UTFORDRER, er ingen VARMESTUE

17 GRUNNLEGGENDE PSYKOLOGISKE FAKTORER
Medbestemmelse – selvbestemmelse – bli hørt – bli lyttet til Tilhørighet – anerkjennelse – likeverdighet – omsorg – noen bryr seg/empati Lykkes – mestre - prestasjonsutvikling

18 OPPGAVE Er det noe ved deg som person som kan være en begrensing når du skal skape et motiverende miljø? Er det noe ved gruppen du trener eller klubben som kan begrense dine muligheter til å skape et motiverende miljø?

19 Det som får oss til å handle - hva vi velger å gjøre.
MOTIVASJON Det som får oss til å handle - hva vi velger å gjøre. Graden / styrke og kvalitet av motivasjon Indre - og ytre motivasjon Det er ingen motsetningsforhold mellom grad og kvalitet Ytre motivasjon er bare verdifull dersom den over tid fører til indre motivasjon.

20 MOTIVASJONSKLIMA Samhandlingsevne Autoritet med autonomi
Læring – mestring – utvikling Gode pedagogiske ferdigheter Ta andres perspektiv Aktiviteter som gir mening Godt humør Evalueringer og refleksjoner over utført arbeid Positivt motivasjonsklima UTFORDRER, er ingen VARMESTUE

21 HVA PÅVIRKER MOTIVASJON?
MILJØ - MESTRING - FEEDBACK - UTFORDRING - AKTIVITETER - MÅL – VERDIGRUNNLAG MOTIVASJON KAN ENDRES MOTIVASJONSKLIMA

22 FEEDBACK Påstand: feedback er verdens beste verktøy for å dekke grunnleggende behov. Feedback er å bry seg, vise interesse, å rette fokus mot holdninger og handlinger. Feedback er en ferdighet som kan læres og utvikles. Feedback er det vi gjør mest av. Feedback er å formidle det en ser eller ønsker å se og å ta imot det andre ser.

23 Feedback Konkret Nært i tid Gjenta Forståelig Entydig Akseptabel
Forutsigbar Direkte til mottaker Bygge på det vi gjør Omfatte det vi kan gjøre noe med Unngå å utsette feedback Kan vi be om feedback? Selvfølgelig kan vi det!!!!!!!

24 OPPGAVE Hva skal til for at du blir en mer motiverende trener?


Laste ned ppt "HOLDNINGER OG HANDLINGER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google