Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HOLDNINGER OG HANDLINGER Holdning (Ho): Det vi har meninger, oppfatninger og «innstillinger» om Handlinger (Ha): Det vi faktisk gjør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HOLDNINGER OG HANDLINGER Holdning (Ho): Det vi har meninger, oppfatninger og «innstillinger» om Handlinger (Ha): Det vi faktisk gjør."— Utskrift av presentasjonen:

1 HOLDNINGER OG HANDLINGER Holdning (Ho): Det vi har meninger, oppfatninger og «innstillinger» om Handlinger (Ha): Det vi faktisk gjør

2  Ho: Være rettferdig  Ha: Behandler alle likt  Ho: Ballbesittelse  Ha: Spiller langt  Ho: Alle skal spille  Ha: Topper laget  Ho: Gi feedback til alle  Ha: Gir mest feedback til de man forventer mest av

3 VERDIER Tolking av verdi: Forhold som er viktige for at vi kan ha gode mellommenneskelige fellesskap, som vi ønsker å bygge vår virksomhet på og som gir virksomheten kvalitet og mening

4  Verdiarbeid kvalitets sikrer relasjoner  Gir fellesskapsfølelser  Gjør oss beslutningsdyktige  Skaper lojalitet  Forplikter  Skaper forutsigbarhet  Er motivasjonsfremmende

5 OPPGAVE  Hva er idrettens verdigrunnlag?

6 KjerneverdierGledeFellesskapHelseÆrlighet TOPPIDRETTGlede ved prestasjoner og underholdning Fellesskap i innsats for å nå mål Helse ved minimalisert skaderisiko Ærlighet ved fair play KONKURRANSE- IDRETT Glede gjennom spenning og konkurranse Felleskap i samarbeid mot konkurranse Helse gjennom sunne vaner Ærlighet ved fair play og «amatørånd» BREDDEIDRETTGlede gjennom utfoldelse Fellesskap i åpent sosialt samvær Helse i form av forebyggende aktivitet Ærlighet gjennom respekt for andre BARNE- OG UNGDOMSIDRETT Glede gjennom lek og mestring Fellesskap gjennom sosial trening Helse ved etablering av sunne vaner Ærlighet gjennom oppdragelse

7  Sier noe, men uttrykker noe helt annet med kroppsspråk, ord eller handlinger

8 TRENERFILOSOFI  er å ha en gjennomtenkt plattform for hvordan treneren ønsker å fremstå  er det verdigrunnlaget treneren baserer sin trenervirksomhet på, det som treneren tror er riktig væremåte for han/henne.  er verdibasert  er ingen statisk tilstand, men er dynamisk/foranderlig.

9 HVILKE REFLEKSJONER BØR TRENEREN STILLE OMKRING SIN TRENERFILOSOFI?  Hvordan fungere treneradferden min?  Hvordan reagerer medarbeiderne på treneradferden min?  Er jeg endringsdyktig, nysgjerrig, kunnskapssøkende ….  Best alene eller best sammen med andre?

10 EN TRENER MED EN «GJENNOMTENKT PLATTFORM» KVALITETSSIKRER: 1. Motivasjonsklimaet/det sosiale miljøet 2. Stimulerer grunnleggende psykososiale faktorer 3. Fremmer motivasjon 4. Bidrar til utvikling av engasjement, glede, trivsel og prestasjonsutvikling

11 OPPGAVE  Skriv ned det viktigste i din personlige trenerfilosofi (som du også vil at dine medtrenere og utøvere bør stå for)

12 OPPGAVE  Din personlige trenerfilosofi har du beskrevet tidligere. Er det noe i din beskrivelse som samsvarer med det å skape et positivt motivasjonsklima/sosialt miljø?

13

14 AkseptRespektTillitTrygghetTrivselAnerkjennelseTilhørighet FornøydMotivertTØRMestrerSelvtillit

15  Menneske i sentrum  Behov dekkes  Alle bidrar  Som utfordrer  Som er støttende når det «blåser»

16 MOTIVASJONSKLIMA  Samhandlingsevne (samarbeid)  Læring – mestring – utvikling  Gode pedagogiske ferdigheter  Ta andres perspektiv  Aktiviteter som gir mening  Godt humør  Evalueringer og refleksjoner over utført arbeid  Læringssituasjon-Miljø  Positivt motivasjonsklima UTFORDRER, er ingen VARMESTUE

17 GRUNNLEGGENDE PSYKOLOGISKE FAKTORER 1. Medbestemmelse – selvbestemmelse – bli hørt – bli lyttet til 2. Tilhørighet – anerkjennelse – likeverdighet – omsorg – noen bryr seg/empati 3. Lykkes – mestre - prestasjonsutvikling

18 OPPGAVE  Er det noe ved deg som person som kan være en begrensing når du skal skape et motiverende miljø?  Er det noe ved gruppen du trener eller klubben som kan begrense dine muligheter til å skape et motiverende miljø?

19 MOTIVASJON Det som får oss til å handle - hva vi velger å gjøre. Graden / styrke og kvalitet av motivasjon Indre - og ytre motivasjon Det er ingen motsetningsforhold mellom grad og kvalitet Ytre motivasjon er bare verdifull dersom den over tid fører til indre motivasjon.

20 MOTIVASJONSKLIMA  Samhandlingsevne  Autoritet med autonomi  Læring – mestring – utvikling  Gode pedagogiske ferdigheter  Ta andres perspektiv  Aktiviteter som gir mening  Godt humør  Evalueringer og refleksjoner over utført arbeid  Positivt motivasjonsklima UTFORDRER, er ingen VARMESTUE

21 HVA PÅVIRKER MOTIVASJON? MILJØ - MESTRING - FEEDBACK - UTFORDRING - AKTIVITETER - MÅL – VERDIGRUNNLAG MOTIVASJON KAN ENDRES MOTIVASJONSKLIMA

22 FEEDBACK Påstand: feedback er verdens beste verktøy for å dekke grunnleggende behov. Feedback er å bry seg, vise interesse, å rette fokus mot holdninger og handlinger. Feedback er en ferdighet som kan læres og utvikles. Feedback er det vi gjør mest av. Feedback er å formidle det en ser eller ønsker å se og å ta imot det andre ser.

23 Feedback - Konkret - Nært i tid - Gjenta - Forståelig - Entydig - Akseptabel - Forutsigbar - Direkte til mottaker - Bygge på det vi gjør - Omfatte det vi kan gjøre noe med - Unngå å utsette feedback Kan vi be om feedback? Selvfølgelig kan vi det!!!!!!!

24 OPPGAVE  Hva skal til for at du blir en mer motiverende trener?


Laste ned ppt "HOLDNINGER OG HANDLINGER Holdning (Ho): Det vi har meninger, oppfatninger og «innstillinger» om Handlinger (Ha): Det vi faktisk gjør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google