Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Delprosjekt A Utvikling av Rinnleiret med vekt på begrensninger og muligheter knyttet til vern og museale forhold Beskrivelse av et forprosjekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Delprosjekt A Utvikling av Rinnleiret med vekt på begrensninger og muligheter knyttet til vern og museale forhold Beskrivelse av et forprosjekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Delprosjekt A Utvikling av Rinnleiret med vekt på begrensninger og muligheter knyttet til vern og museale forhold Beskrivelse av et forprosjekt

2 Utvikling av Rinnleiret med vekt på begrensninger og muligheter knyttet til vern og museale forhold – oktober 2004 - Prosjektplan 2 1.1Bakgrunn Som følge av omlegging av Forsvaret, ble Rinnleiret Militærleir avviklet som militær leir, og området har de siste 10 årene vært brukt til ulike formål Forsvaret ønsker å avhende Rinnleiret Militærleir, gjennom sitt eiendomsselskap Skifte Eiendom, og det er i denne sammenheng ført en nær dialog mellom Skifte og representanter for Levanger kommune RG Prosjekt har nylig utført en verdivurdering av eiendommene på Rinnleiret, og resultatet av denne er dokumentert i vedlagt rapport Riksantikvaren har foreslått fredning av 21 bygninger på Rinnleiret, noe som gir en framtidig eier vesentlige begrensninger og muligheter knyttet til framtidig bruk og verdiskaping på eiendommen Ritek AS ble etablert sommeren 2002 som et privat eid mekanisk verksted med Forsvaret som viktig oppdragsgiver, og har etter snart to års drift etablert seg som en kommersiell aktør i markedet I tillegg til Ritek AS er det i dag etablert flere kommersielle leietakere på Rinnleiret Høsten 2004 utvikles ny reguleringsplan for området, og det forutsettes koordinering mellom denne prosessen og det planlagte forprosjektet som her er beskrevet Levanger kommune har gjennom Levanger Næringsselskap AS for årene 2002 og 2003 søkt og fått midler hos Nord-Trøndelag fylkeskommune til omstillingstiltak i forbindelse med omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005

3 Utvikling av Rinnleiret med vekt på begrensninger og muligheter knyttet til vern og museale forhold – oktober 2004 - Prosjektplan 3 1.2 Mål for forprosjektet Det overordna målet for arbeidet er å bidra til å styrke konkurranseposisjonen til Ritek AS og andre etablerte aktører, identifisere og utvikle et eller flere nye tiltak (produktmarkeder), med mål om å utvikle ny verdiskaping og aktivitet ved Rinnleiret Levanger kommunes langsiktige mål er å utvikle lønnsom og samfunnsnyttig aktivitet på Rinnleiret, som ivaretar verneinteresser, utvikler nye arbeidsplasser og gir langsiktige og trygge leieinntekter på eiendommen Målet for forprosjektet er å identifisere mulighetene for ny aktivitet ved Rinnleiret som er tilpasset begrensninger og muligheter som er knyttet til bygningsmasse, arealer, beliggenhet og etablerte aktører. Rapporten fra forstudien skal være en viktig del av beslutningsunderlaget for valg av produktmarkeder, ambisjonsnivå og videre innhold i utviklingsarbeidet. Delmål for arbeidet er å: Få oversikt av resultater fra omleggingsarbeidet hittil Identifisere begrensninger knyttet til vernede bygninger og arealer Kartlegge eksisterende og savnede ressurser knyttet til Rinnleiret Identifisere, evaluere og prioritere idèer og muligheter for nye tiltak (produktmarkeder) Skape enighet og grunnlag for iverksettingsarbeidet

4 Utvikling av Rinnleiret med vekt på begrensninger og muligheter knyttet til vern og museale forhold – oktober 2004 - Prosjektplan 4 1.3Omfang og avgrensing Arbeidet vil pågå over en periode på 14 uker med oppstart oktober (uke 43) og avslutning første del av desember (uke 51) 2004 Analyser og konklusjoner vil i stor grad baseres på kunnskaper, data og nettverk til prosjektleder og medlemmer i Prosjektgruppen og Styringsgruppen Det kan være aktuelt å intervjue nøkkelpersoner fra relevante kunnskapsmiljøer, invitere slike til å holde innlegg i prosjektgruppens møter og kjøpe analyser og annen relevant informasjon Forprosjektet har en økonomisk ramme på kr. 450.000,-. Dette skal dekke kostnader til innleid prosjektleder, innkjøp av informasjon, egen innsats og kostnader knyttet til møter og reiser

5 Utvikling av Rinnleiret med vekt på begrensninger og muligheter knyttet til vern og museale forhold – oktober 2004 - Prosjektplan 5 2.1Prosjektorganisasjon Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektgruppe med leder Styringsgruppe Prosjekt organiseres etter PLP-metoden og vil ha følgende organisering:

6 Utvikling av Rinnleiret med vekt på begrensninger og muligheter knyttet til vern og museale forhold – oktober 2004 - Prosjektplan 6 2.2Prosjekteiere og prosjektansvarlig Prosjekteier (A-eier) er Levanger kommune / Levanger Næringsselskap AS Følgende aktører er B-eiere i prosjektet Ritek AS Verdal Vekst AS Levanger kommune / Levanger Næringsselskap er prosjektets oppdragsgiver Alf Birger Haugnes ved Levanger kommune er prosjektansvarlig Som prosjektansvarlig har Alf Birger Haugnes: posisjon som leder i Styringsgruppen det totale økonomiske ansvar for gjennomføringen av forprosjektet ansvar for at prosjektplan og mål samsvarer overordnet ansvar for kvalitetssikring oppfølgingsansvar for prosjektet

7 Utvikling av Rinnleiret med vekt på begrensninger og muligheter knyttet til vern og museale forhold – oktober 2004 - Prosjektplan 7 2.3Styringsgruppe Styringsgruppen for prosjektet vil bestå av følgende medlemmer: Alf Birger Haugnes (leder)Ass. RådmannLevanger kommune Andreas SmedsrudDaglig lederRitek AS Asbjørn SørholtDaglig lederSørholt Selskapsmat Svein I. LarsenDaglig lederVerdal Vekst AS Pål HofstadDaglig lederIndPro AS Rolf VestvikRepresentantRinnleirets venner Tore FjerdingenLederHelse/Rehab ISK Rudolf HolmvikRådmannVerdal kommune Kolbjørn DaleFylkeskonserv.NTFK Borghild LundebyUtviklingssjefSNK Odd HåpnesKultursjefLevanger kommune Atle VikanNabo

8 Utvikling av Rinnleiret med vekt på begrensninger og muligheter knyttet til vern og museale forhold – oktober 2004 - Prosjektplan 8 2.4Prosjektledelse og -arbeid Bedriftsrådgiver Ove Taranger Nesbø i Nesbø Rådgivning er prosjektleder og utførende konsulent i forstudien Prosjektleder har: det utøvende ansvaret for prosjektet og rapporterer direkte til prosjektansvarlig ansvar for forberedelser, møteledelse og dokumentasjon i forbindelse med møtene i Styringsgruppen og Prosjektgruppen ansvar for den faglige rapporteringen i forprosjektet Prosjektgruppen består av: Ove Taranger Nesbø (PL)Nesbø Rådgivning John Helge HolmenLevanger Næringsselskap AS Bård Skjørholm Innherred Samkommune Knut BagloVerdal Vekst Andre prosjektmedarbeidere inviteres etter behov

9 Utvikling av Rinnleiret med vekt på begrensninger og muligheter knyttet til vern og museale forhold – oktober 2004 - Prosjektplan 9 Kritiske suksessfaktorer: (dette må vi lykkes med for å nå det overordnede målet) KSF-er identifiseres i Styringsgruppens oppstartsmøt 2.5Risikoanalyse og kvalitetssikring

10 Utvikling av Rinnleiret med vekt på begrensninger og muligheter knyttet til vern og museale forhold – oktober 2004 - Prosjektplan 10 3.1Hovedaktiviteter - Oversikt Samle/struktur. resultater fra tidligere arbeid Samle/struktur. resultater fra tidligere arbeid Kartlegge begr. knyttet til vernede bygn. Kartlegge begr. knyttet til vernede bygn. Gjennomføre ressursanalyse for Rinnleiret Gjennomføre ressursanalyse for Rinnleiret Identifisere, evaluere og pri. idèer / tiltak Identifisere, evaluere og pri. idèer / tiltak Utvikle plan for iverksetting / prosjektplan Utvikle plan for iverksetting / prosjektplan Rapportering (Prosjektleder) Prosjektledelse (Prosjektleder) Overordnet styring / kvalitetssikring (Styringsgruppe og Prosjektansvarlig) I prosjektet skal en gjennomføre følgende hovedaktiviteter: 1.Samle og strukturere informasjon og resultater fra utført arbeid 2.Kartlegge begrensninger knyttet til vernede bygninger og arealer 3.Gjennomføre ressursanalyse for Rinnleiret etter SVIMA-modellen 4.Identifisere, evaluere og prioritere nye tiltak (produktmarkeder) 5.Utvikle plan for iverksetting / prosjektplan for hovedprosjektet

11 Utvikling av Rinnleiret med vekt på begrensninger og muligheter knyttet til vern og museale forhold – oktober 2004 - Prosjektplan 11 Mål: Få oversikt av resultater fra omleggingsarbeidet hittil Viktige oppgaver: Samle og gjennomgå dokumentasjon fra tidligere arbeid Få tilgang på kunnskap og nettverk fra tidligere prosjektmedarbeidere Strukturere og oppsummere tilgjengelig kunnskap og informasjon Forventet resultat: Kort notat som oppsummerer tilgjengelig kunnskap og informasjon Felles forståelse for ståsted og oppgaver i Styringsgruppe og Prosjektgruppe 3.2Hovedaktiviteter - HA1 – Samle/strukturere resultater fra tidligere arbeid Samle/struktur. resultater fra tidligere arbeid Samle/struktur. resultater fra tidligere arbeid Kartlegge begr. knyttet til vernede bygn. Kartlegge begr. knyttet til vernede bygn. Gjennomføre ressursanalyse for Rinnleiret Gjennomføre ressursanalyse for Rinnleiret Identifisere, evaluere og pri. idèer / tiltak Identifisere, evaluere og pri. idèer / tiltak Utvikle plan for iverksetting / prosjektplan Utvikle plan for iverksetting / prosjektplan

12 Utvikling av Rinnleiret med vekt på begrensninger og muligheter knyttet til vern og museale forhold – oktober 2004 - Prosjektplan 12 Mål: Identifisere begrensninger knyttet til vernede bygninger og arealer Viktige oppgaver: Få innsikt i vernebestemmelser gj. dokumentet ”Bygninger og anlegg i lands- verneplan for forsvaret. Fredning i forskrift med hjemmel i lov av 9 juni 1978 nr. 50” Gjennomgå brev fra Riksantikvaren som vedrører vern av bygninger på Rinnleiret Møte og annen kommunikasjon med Vernemyndighetene Møte og annen kommunikasjon Rinnleirets Venner Forventet resultat: Kort notat som oppsummerer mulige begrensninger for bruk av Rinnleiret knyttet til vernebestemmelser og ønsket aktivitet knyttet til aktuelle bygninger og arealer fra museale og andre interesser 3.2Hovedaktiviteter - HA2 – Kartlegge begrensninger knyttet til vern Samle/struktur. resultater fra tidligere arbeid Samle/struktur. resultater fra tidligere arbeid Kartlegge begr. knyttet til vernede bygn. Kartlegge begr. knyttet til vernede bygn. Gjennomføre ressursanalyse for Rinnleiret Gjennomføre ressursanalyse for Rinnleiret Identifisere, evaluere og pri. idèer / tiltak Identifisere, evaluere og pri. idèer / tiltak Utvikle plan for iverksetting / prosjektplan Utvikle plan for iverksetting / prosjektplan

13 Utvikling av Rinnleiret med vekt på begrensninger og muligheter knyttet til vern og museale forhold – oktober 2004 - Prosjektplan 13 Mål: Kartlegge eksisterende og manglende ressurser knyttet til Rinnleiret Viktige oppgaver: Vi gjennomfører en ressursanalyse, etter SVIMA-modellen, der vi kartlegger våre fysiske, finansielle, kompetansebaserte, immaterielle og relasjonsspesifikke ressurser Med utgangspunkt i dette vurderer vi hvilke av disse ressursene som kan gi oss varige konkurransefortrinn Vi gjennomfører en tilsvarende analyse (SVI) der vi identifisere manglende ressurser som vi kan skaffe oss Forventet resultat: Kort notat som oppsummerer SVIMA- og SVI-analysen Et realsistisk forhold til hva som er Rinnleirets unike og manglende ressurser 3.2Hovedaktiviteter - HA3 – Gjennomføre ressursanalyse for Rinnleiret Samle/struktur. resultater fra tidligere arbeid Samle/struktur. resultater fra tidligere arbeid Kartlegge begr. knyttet til vernede bygn. Kartlegge begr. knyttet til vernede bygn. Gjennomføre ressursanalyse for Rinnleiret Gjennomføre ressursanalyse for Rinnleiret Identifisere, evaluere og pri. idèer / tiltak Identifisere, evaluere og pri. idèer / tiltak Utvikle plan for iverksetting / prosjektplan Utvikle plan for iverksetting / prosjektplan

14 Utvikling av Rinnleiret med vekt på begrensninger og muligheter knyttet til vern og museale forhold – oktober 2004 - Prosjektplan 14 Mål: Identifisere, evaluere og prioritere idèer og muligheter for nye tiltak (produktmarkeder) Viktige oppgaver: Gjennomføre 3 idèdugnader med ressurspersoner innen ulike bransjer og fag Reiseliv og opplevelse Offentlig tjenesteyting Produksjon og logistikk Annet Gjennomføre en kvalifisert evaluering av foreslåtte idèer og tiltak Prioritere idèer og tiltak og gi en konkluderende anbefaling Forventet resultat: Forslag til 2-4 konkrete tiltak (produktmarkeder) oppsummert i kort notat fra idèarbeidet med evalueringer, prioriteringer og konklusjoner 3.2Hovedaktiviteter - HA4 – Identifisere, evaluere og prioritere idèer / tiltak Samle/struktur. resultater fra tidligere arbeid Samle/struktur. resultater fra tidligere arbeid Kartlegge begr. knyttet til vernede bygn. Kartlegge begr. knyttet til vernede bygn. Gjennomføre ressursanalyse for Rinnleiret Gjennomføre ressursanalyse for Rinnleiret Identifisere, evaluere og pri. idèer / tiltak Identifisere, evaluere og pri. idèer / tiltak Utvikle plan for iverksetting / prosjektplan Utvikle plan for iverksetting / prosjektplan

15 Utvikling av Rinnleiret med vekt på begrensninger og muligheter knyttet til vern og museale forhold – oktober 2004 - Prosjektplan 15 Mål: Skape enighet og grunnlag for iverksettingsarbeidet Viktige oppgaver: Identifisere realistiske mål for iverksettingsarbeidet / hovedprosjektet Utvikle plan for iverksetting Skrive prosjektplan for hovedprosjektet Utvikle søknader og nødvendige saksunderlag Forventet resultat: Enighet om veien videre Realistiske mål for hovedprosjektet Prosjektplan for hovedprosjektet Søknader Nødvendige saksunderlag 3.2Hovedaktiviteter - HA5 – Utvikle plan for iverksetting / prosjektplan Samle/struktur. resultater fra tidligere arbeid Samle/struktur. resultater fra tidligere arbeid Kartlegge begr. knyttet til vernede bygn. Kartlegge begr. knyttet til vernede bygn. Gjennomføre ressursanalyse for Rinnleiret Gjennomføre ressursanalyse for Rinnleiret Identifisere, evaluere og pri. idèer / tiltak Identifisere, evaluere og pri. idèer / tiltak Utvikle plan for iverksetting / prosjektplan Utvikle plan for iverksetting / prosjektplan

16 Utvikling av Rinnleiret med vekt på begrensninger og muligheter knyttet til vern og museale forhold – oktober 2004 - Prosjektplan 16 Aktivitet4142434445464748495051 1 Oppsummering av tidl. arbeid 2 Kartl. begrensninger knyttet til vern 3 Ressursanalyse x 4 Id è dugnad, evaluering og prioritering xxxx 5 Utvikle plan for iverksetting 6 Rapportering 7 M ø ter i Styringsgruppa (x)2. Nov 23. Nov 7. Des 3.3Framdriftsplan – revidert 19/10-04 Det er utarbeidet følgende forslag til framdriftsplan:

17 Utvikling av Rinnleiret med vekt på begrensninger og muligheter knyttet til vern og museale forhold – oktober 2004 - Prosjektplan 17 4.1Budsjett – revidert 19/10-2004 Budsjettkostnader Hovedoppgaver:Interne PL Andre Sum 1.Oppsummering av tidligere arbeid 20.000,- 20.000,- 20.000,- 60.000,- 2.Kartl. begrensninger knyttet til vern 20.000,- 20.000,- 20.000,- 60.000,- 3.Ressursanalyse 40.000,- 20.000,- 60.000,- 4.Idèdugnad, evaluering og prioriteringer 60.000,- 40.000,- 100.000,- 5.Plan for iverksetting 20.000,- 40.000,- 60.000,- 6.Prosjektledelse og rapportering 20.000,- 20.000,- 7.Møter i styringsgruppen 40.000,- 20.000,- 60.000,- 8.Møte- og reisekostnader 20.000,- 20.000,- 9.Prosjektweb – info og kunnskapsdeling 10.000,- 10.000.- Totalt220.000,- 190.000,- 40.000,-450.000,- *) Interne kostnader er basert på en timelønn på kr. 400,- *)

18 Utvikling av Rinnleiret med vekt på begrensninger og muligheter knyttet til vern og museale forhold – oktober 2004 - Prosjektplan 18 4.2Budsjett og finansiering – revidert 19/10-04 Budsjett: Interne (Levanger Næringsselskap)200.000,- Prosjektleder / innleid konsulent180.000,- Innleide, eksterne ressurser 40.000,- Prosjektweb – info og kunnskapsdeling 10.000,- Møte- og reisekostnader 20.000,- Total450.000,- Finansiering: NTFK - næringsfondet 200.000,- Levanger kommune 20.000,- Egen innsats (Levanger Næringsselskap) 230.000,- Total450.000,-


Laste ned ppt "Delprosjekt A Utvikling av Rinnleiret med vekt på begrensninger og muligheter knyttet til vern og museale forhold Beskrivelse av et forprosjekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google