Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Morsmålsopplæring Fjell skole, Drammen Stockholm 24.08.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Morsmålsopplæring Fjell skole, Drammen Stockholm 24.08.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Morsmålsopplæring Fjell skole, Drammen Stockholm 24.08.09

2 Rettigheter for elever fra språklige minoriteter i Norge Opplæringsloven §2.8: Elever som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i norsk til å følge den vanlige opplæringen, har rett til særskilt språkopplæringen dvs. særskilt norsk, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

3 Drammen kommune Tospråklig opplæring til de største språkgruppene Satsing på lese/skriveopplæringen i 1.- 3.klasse Morsmålsundervisningen kommer i tillegg til den ordinære undervisningen Store forskjeller mellom ulike språkgrupper og skoler

4 Drammen kommune en tonivåkommune Fjell skole innhenter behov for særskilt språkopplæring fra alle skoler i kommunen Felles kartleggingsverktøy for å avgjøre hvilke elever som har rett til særskilt språkopplæring Fjell skole ansetter de tospråklige lærerne Fjell skole fordeler ressurser til særskilt språkopplæring til alle skoler Fjell skole tilbyr kompetanseheving for lærere

5 Plan for leseopplæring Fjell skole Planen har et flerspråklig perspektiv Planen ivaretar andrespråksperspektivet Grunnleggende lese-skriveopplæring på 7 ulike morsmål og norsk.

6 Kontrastiv leseopplæring Tospråklig lærer og norsk lærer samarbeider om leseopplæringen fra 1.klasse Sammenlikner bokstaver, lyder og alfabet fra ulike språk

7 Språk og fag Naturfag Konkrete forsøk og opplevelser knyttet til tema i naturfag Arbeid med forforståelse på norsk og morsmål Muntlige aktiviteter på norsk og morsmål Skriftlige aktiviteter på norsk og morsmål Læreboka og andre fagtekster kommer til slutt

8 Bruk av litteratur og skolebibliotek Tilgang på bøker på ulike morsmål Foreldresamarbeid Antirasistisk barnelitteratur

9 Hva er viktig? Synliggjøring av det flerkulturelle i klasserommene Kompetent personale Status for flerspråklighet Skoleledelse som følger opp resultater, organisering og undervisningsmetoder

10 Helhetlig tilnærming. Det tospråklige tilbudet må være en integrert del av skolens virksomhet. Sammenheng mellom morsmålsundervisning tospråklig fagopplæring og norskopplæring


Laste ned ppt "Morsmålsopplæring Fjell skole, Drammen Stockholm 24.08.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google