Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videregående opplæring i Hedmark – utfordringer og muligheter Ved fylkesråd Aasa Gjestvang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videregående opplæring i Hedmark – utfordringer og muligheter Ved fylkesråd Aasa Gjestvang."— Utskrift av presentasjonen:

1 Videregående opplæring i Hedmark – utfordringer og muligheter Ved fylkesråd Aasa Gjestvang

2 • Resultater fra de 13årige skoleløpet i Hedmark • Statistikk som belyser utfordringer • Hva sier forskningen? • Tiltak for økt gjennomføring i Hedmark Disposisjon

3 • Grunnskolepoeng fra 10.trinn • Andel ungdom som begynner i videregående opplæring • Overganger i videregående opplæring • Andel elever som slutter i løpet av skoleåret • Andel elever som fullfører og består videregående opplæring etter 5 år og 10 år • Ungdom i oppfølgingstjenesten Resultater fra det 13-årige skoleløpet i Hedmark

4 Grunnskolepoeng de to siste skoleårene

5 Grunnskolepoeng fra 10.trinn i Hedmark skoleåret 2010/2011

6 Grunnskolepoeng Hedmark 2010-11, etter kjønn

7 Betydningen av elevens prestasjoner i grunnskolen for videregående opplæring

8 ant elever u/30 gr.skolepoeng Videregående skole Hamar katedralskole58 Elverum videregående skole115 Solør videregående skole66 Ringsaker videregående skole96 Sentrum videregående skole108 Storhamar videregående skole98 Nord-Østerdal videregående skole27 Stange videregående skole33 Skarnes videregående skole30 Trysil videregående skole18 Øverbyen videregående skole8 Jønsberg videregående skole23 Midt-Østerdal videregående skole48 Storsteigen videregående skole6 Totalt734 Antall elever under 30 grunnskolepoeng som begynte på Vg1 i Hedmark skoleåret 2011/2012

9 Videre plan for dagen

10 Status og forslag til målsettinger for Ny GIV - overgangsprosjektet i Hedmark Indikatorer/ Overganger Status nasjonalt 2010 Nasjonale målsettinger Status Hedmark 2010 Målsetting Hedmark 2013 10. trinn - Vg.196,6 96,2 Vg.1 – Vg.283,8+2% poeng83,2+2%poeng Vg.2 – Vg.3/læreplass79,9+2 %poeng76,6+4%poeng Vg.3 – studiekompetanse 70,8+2 %poeng75,5+0%poeng

11 Gjennomføring

12 Andel elever som har fullført og bestått videregående opplæring etter 5 år

13 Andel elever som har fullført og bestått videregående opplæring etter 10 år

14 Andel elever som slutter i løpet av skoleåret (etter 1.oktober)

15 Ungdom 16 til 25 år som verken er i utdanning eller har fullført og bestått videregående opplæring etter arbeidstilknytning

16 Professor John Hattie har samlet og gjennomgått hele 800 metaanalyser av forskjellige studier av skoleelevers måloppnåelse. Denne studien innbefatter hele 83 millioner skoleelever på verdensbasis. Totalt sett inneholder forskningsarbeidet 50.000 mindre studier. Han har ut ifra sine funn rangert 138 forskjellige aspekter ved undervisning etter hvor effektfulle de er i forhold til skoleelever læringsutbytte. Følgende forhold har stor effekt for elevens læringsutbytte: • undervisning med klare og eksplisitte mål • høye forventninger til alle elevgrupper • tydelige sammenhenger mellom aktivitet og læringsmål • hyppige tilbakemeldinger underveis i opplæringen • Håndtering av bråk og uro i undervisningen • Lærerens ledelse, tydelighet og struktur i undervisningen • En positiv og støttende relasjon mellom elev og lærer Hva sier forskningen forts.

17 • Klasseledelse, Læringsutbytte og Lærerautoritet (KLL) • Stor treårig satsning på klasseledelse for 600 lærere på 7 skoler gjennom prosjektet KLL i samarbeid med Thomas Nordahl og Høgskolen i Hedmark • Vurdering for læring • Deltagere i et nasjonalt prosjekt med fokus på lærerens tilbakemeldinger/vurdering til elevene ved 5 skoler og to lærebedrifter. Gode erfaringer så langt i prosjektet • Ekstra undervisningstilbud til elever som har behov for det gjennom prosjekterer som: • Skoletrøkk - ekstra intensivt undervisningstilbud på 20 timer utover vanlig skoletid i fellesfagene. Elever som deltar skal signere en kontrakt sammen med foreldrene. Kan tilbud både på høsten og etter jul. • Sommerskolen – To ukers etter skoleferien med tilbud i matematikk, engelsk, naturfag og kroppsøving for elever med stryk fra yrkesforberedende studieprogram. Gjennomføres på Hamar med tilbud om innkvartering og losji for elever fra hele Hedmark • Prosjekt fullføring – Tilbud om å ta opp igjen fag man har strøket i ved Trysil vgs. Kombinasjon mellom felles samlinger og IKT-basert undervisning og veiledning. Noen av tiltakene til fylkeskommunen:

18 • Systematisk oppfølging av alle de videregående skolene med resultatfokus, analyse og gjennomgang av nye tiltak • Det brukes mye ressurser på styrings- og utviklingsdialog med skolene hvor resultater og tiltak analyseres. Dette arbeidet ender opp i den årlige tilstandsrapporten som legges frem for fylkestinget. • Dialog med alle kommuner i Hedmark om elevresultater og tiltak for et bedre samarbeid • Fylkeskommunen arrangerer møte med hver region hvor alle kommunene får tilbakemelding på resultatene for elevene fra 10.trinn på Vg1. Her er alle rektorer fra ungdomskoler og videregående skoler tilstede sammen med skolefaglig ansvarlig fra kommunene. Her blir det også lagt til rette for et tettere samarbeid mellom ungdomsskoler og videregående skoler. • Tiltak knyttet til overgangen mellom Vg2 yrkesfag og lære • Tiltak for å stimulere tidlig formidling av lærekontrakter • Aksjon lærebedrift i samarbeid med NHO (LO og KS skal også slutte seg til arbeidet) • Det arbeides med ytterligere tiltak for tidligere å planlegge tilbud for elever som ikke får lærekontrakt Noen av tiltakene til fylkeskommunen forts:

19 Nasjonalt prosjekt hvor Hedmark har følgende satsinger: • Kompetanseoverføring blant lærere fra en nasjonal satsning på å bedre undervisningen i lesning, skriving og regning for svake elever • Yrkesretting av fagene matematikk, engelsk og norsk for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram • Utprøving av nye modeller for oppfølging av elever som f.eks «studieverksted» • Opprettelse av veileningsteam for skoleledelse og fagene Teknikk og industriell produksjon, Bygg og anlegg, Helse- og sosialfag • Fokus på oppfølgingstjenesten og samarbeidet med NAV for å følge opp, og gi tilbud til elever som ikke er i videregående opplæring Tiltak i Ny GIV:


Laste ned ppt "Videregående opplæring i Hedmark – utfordringer og muligheter Ved fylkesråd Aasa Gjestvang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google