Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Nordland Inger Lise Pettersen 3. September 2013 Foto: Peter Hamlin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Nordland Inger Lise Pettersen 3. September 2013 Foto: Peter Hamlin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Nordland Inger Lise Pettersen 3. September 2013 Foto: Peter Hamlin

2 Nordland •25 % av Norges kystlinje •18 414 øyer i saltvann •240 000 innbyggere •44 kommuner •700 km fra Andenes til Bindal

3 Transportfylke •440 busser i rute –7000 stoppesteder •4419 kilometer fylkesvei •27 hurtigbåter og 22 ferger –200 anløpssteder

4 Kortbanenettet viktigere enn i noe annet fylke •Nordland har 13 flyplasser for rutefly •50 % av de reisende på kortbanenettet i Norge reiser i Nordland Foto: Bjørn Erik Olsen

5 Kraftfylke Produksjon 2011

6 Hver 10. oppdrettslaks i verden …. •…kommer fra Nordland •Nordland har 70 % av eksporten fra Nord-Norge •Et av landets to største industricluster ligger i Nordland (Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen)

7 • Houen Fonds diplom, 2012 • Statens byggeskikkpris, 2011 • Nordnorsk arkitekturpris, 2010 • International Architecture Award, USA/Irland, 2010 • AIA NY Architecture Honor Award, USA 2010 • Progressive Architecutre Awards, USA 1997 Nominert: • Norges styggeste bygg, NRK, 2010 Hamsunsenteret – prisbelønnet Foto: Crestock.com

8 Parlamentarisk styre •Fylkestinget har 53 medlemmer •Fra 8 partier: Ap, SV, KrF, Rødt, Høyre, Frp, Sp og Venstre •Parlamentarisk styre: –Fylkesrådsleder (Ap) –Fylkesråd for utdanning (H) –Fylkesråd for plan og økonomi (H) –Fylkesråd for samferdsel (Ap) –Fylkesråd for næring (KrF) –Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse (Ap) Foto: Thor-Wiggo Skille

9 29.06.2014 9 Utdanningssektoren i Nordland •Noen tall –9 363 elever i vgs i Nordland (okt.12) –2 383 personer har lærekontrakter (okt 12) –17 videregående skoler – 8 fagskoler –Over 40 undervisningssteder –Nær 2 500 tilsette – derav ca 55 i utdanningsavdelingen –Bygningsmasse på vel 240 000 kvadratmeter –Budsjett 2013: Brutto 2 030 mill. (inntekter 317 mill., netto 1 703 mill.)

10 29.06.2014 10 Narvik Frydenlund, Oscarsborg, Solhaugen Nord-Helgeland Kongsvegen, Mjølan, Moheia Bodø Bodø, Asphaugen, Bodin Vesterålen Melbu, Sortland, Kleiva, Stokmarknes, Andøy, Lødingen, Bø, Øksnes Lofoten Leknes, Gravdal, Svolvær, Kabelvåg, Nord-Salten Steigen, Oppeid, Drag Indre Salten Fauske, Saltdal Meløy Meløy, Ørnes, Glomfjord Sandnessjøen Sandnessjøen, Alstahaug Mosjøen Vefsn landbruksskole, Vefsn, Mosjøen. Hattfjelldal Sør-Helgeland Brønnøysund Skoleområder - skolesteder

11 Tone Vangen Fylkesutdanningssjef Fellesfunksjoner Seksjon tilbud inntak og formidling Seksjon opplæring i skole og bedrift Seksjon kompetanse og regional utvikling Etter- og videreutdanning Vgo opplæring voksne Den Åpne Skolen Karrieresentrene Rådgivertjenesten Entrepenørskap Internasjonalisering Fylkesplan/regional utvikl Høgskolene Samarbeid NAV NN Ass fylkesutdanningssjef Utdanningsavdelingen

12 Videregående opplæring for voksne 29.06.2014 Den voksne søker Karriereveiledning 9 karrieresentre Saksbehandling søkere Realkompetanse- vurdering Inntak opplæring 16 vgs. + KUN Opplæring Dokumentasjon

13 Pål Stian Sjåvik13 Videregående opplæring for voksne •Studieverkstedmodellen Om lag 70% av opplæringen som tilbys voksne gis gjennom Den Åpne skolen (nettveiledning) i kombinasjon med lokal veiledning i studieverksted. •Samlingsbaserte tilbud Innenfor en del utdanningsprogram med stor etterspørsel har man opprettet samlingsbaserte tilbud i kombinasjon med nettveiledning. •Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater Lokalt tilbud ofte initiert og etterspurt av næringsliv/bransjer/enkeltbedrifter for voksne med fagrelatert praksiserfaring. •Enkeltvedtak Tilbud som gis innenfor sluttkompetanse der NFK ikke gir tilbud. Kjøpes som regel eksternt ->private kurstilbydere eller fra andre fylker

14 Voksnes vgo - omfang Nøkkeltall omfang 2012-2013 Om lag 1000-1100 realkompetansevurderinger årlig Om lag 600-700 voksne får tilbud om opplæring årlig •Den Åpne Skolen : 500-700 deltakere: •16 Studieverksted: Om lag 700 deltakere (mars 2012) •7 Fylkesdekkende tilbud yrkesfag: ( 70-150 deltakere) •5-10 eksamensforberedende kurs årlig (50-150 deltakere) •5-10 individuelle tilbud –enkeltvedtak. For detaljer: Videregående opplæring i Nordland statistikk 2012

15 Økonomi 2013 •Samlet budsjett 33,1 mill. (31, 5 mil i 2012) •Opplæringstilbud : 27,7 mill. Den Åpne Skolen nettveiledere 10,6 mill. Tilsagn studieverksted: 11,6 mill. Flerspråklige og særskilt 1,0 mill. Andre tilbud 4,5 mill. •Realkompetansevurdering: 1,8 mill. •Kompetanseheving personell: 0,8 mill. •Adm. drift: reiser, inntak, info:1,2 mill. 29.06.2014

16 Nettskolen i Nordland •Den Åpne Skolen + LOSA = Nettskolen i Nordland •Utviklingsprosjekt 2013 1.Organisering, drift og finansiering av NiN. FT-sak i juni. 2.Utvikling av nettpedagogikk, kompetanseheving, bruk av digital kompetanse i skolene, bruk av digitalt utstyr. •Nettskolen i Nordland som et fleksibelt og godt tilbud for unge og voksne. I drift fra 1.aug. 2014 29.06.2014 s. 16

17 Tiltak og utfordringer – 2013/2014 •Dokumentasjon og statistikk •Bedre tilbud til minoritetsspråklige •Videreutvikle gode kompetansetiltak VigoVoksen •Elektronisk kvalitetshåndbok- avvikshåndtering – internrevisjon •FT-sak i oktober: Strategisk plan vgo for voksne •Utvikling av Nettskolen i Nordland 29.06.2014

18 • 9 regionale sentre (ulik lokalisering) • Partnerskap og spleiselag (NFK, NAV, kommunene mfl) • ca 18.8 mill – 9,4 basisfinans NFK • 24 årsverk – 34 personer Karrieresentre Lofoten Bodø Vesterålen Sør Helgeland

19 Organisering karrieresentrene • Partnerskap på fylkesnivå (NFK, NAV, NHO, LO, KS, FM) Tildele driftsramme, fastsette felles oppgaver, iverksette kvalitetssystem, ta opp felles utfordringer, sørge for rapportering og evaluering • Partnerskap regionalt nivå (Videregående skole, NAV, kommuner, næringsliv) Budsjett/finansiering, lokalisering, regionale prioriteringer, rapportering

20 Oppgaver karrieresentrene • Individuell karriereveiledning til voksne og unge • 2012: Over 3000 personer – 4700 samtaler – 600 minoritetsspråklige • Oppgaver VO: Vurdering rett vgo, følge opp realkompetansevurdering, videreformidling til vgo • Ressurssenter for skolene Planer 8-13. trinn. Kurs lærere, foresatte, elever. Samarbeid skole - næringsliv. Utdanningsvalg • Ressurs for NAV, bedrifter/offentlig virksomheter mfl

21 Samarbeid mellom NFK og NAV • Rammeavtale NAV og NFK. 2010 – 2012 (Prosjekt 300): kvalifisering arbeidsledig ungdom 19-30 år • Del 1: Motivasjons-/karrierekurs 6 uker (karrieresentrene) • Del 2: Videregående opplæring ut fra karriereplan (vgs: studieverksted/DÅS) • 56 karrierekurs – 580 personer (36 avbrutt). Gode tilbakemeldinger! • 33 kurs vgo (10 mnd) – 321 deltakere. Okt 2012: 62 bestått sluttkompetanse, 51 teorikrav til fag/svenneprøve og 136 var fortsatt under opplæring. 72 avbrutt • Ny rammeavtale inngått i 2013: Aktiv ungdom 16-24 • Kurs 26 uker – derav 4 uker karrierekurs + 22 uker praksis mm

22 Hvor motivert var du for å fullføre videregående skole før du startet på kurset? På en skala fra 1-6, der 1 er lite motivert og 6 er svært motivert:

23 Hvor motivert er du i dag for å fullføre videregående skole? På en skala fra 1-6, der 1 er lite motivert og 6 er svært motivert:


Laste ned ppt "Velkommen til Nordland Inger Lise Pettersen 3. September 2013 Foto: Peter Hamlin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google