Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Nordland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Nordland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Nordland
Inger Lise Pettersen 3. September 2013 Foto: Peter Hamlin

2 Nordland 25 % av Norges kystlinje 18 414 øyer i saltvann
innbyggere 44 kommuner 700 km fra Andenes til Bindal

3 Transportfylke 440 busser i rute 4419 kilometer fylkesvei
7000 stoppesteder 4419 kilometer fylkesvei 27 hurtigbåter og 22 ferger 200 anløpssteder

4 Kortbanenettet viktigere enn i noe annet fylke
Nordland har 13 flyplasser for rutefly 50 % av de reisende på kortbanenettet i Norge reiser i Nordland Foto: Bjørn Erik Olsen

5 Kraftfylke Produksjon 2011

6 Hver 10. oppdrettslaks i verden ….
…kommer fra Nordland Nordland har 70 % av eksporten fra Nord-Norge Et av landets to største industricluster ligger i Nordland (Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen)

7 Hamsunsenteret – prisbelønnet
Houen Fonds diplom, 2012 Statens byggeskikkpris, 2011 Nordnorsk arkitekturpris, 2010 International Architecture Award, USA/Irland, 2010 AIA NY Architecture Honor Award, USA 2010 Progressive Architecutre Awards, USA 1997 Nominert: Norges styggeste bygg, NRK, 2010 Foto: Crestock.com

8 Parlamentarisk styre Fylkestinget har 53 medlemmer
Fra 8 partier: Ap, SV, KrF, Rødt, Høyre, Frp, Sp og Venstre Parlamentarisk styre: Fylkesrådsleder (Ap) Fylkesråd for utdanning (H) Fylkesråd for plan og økonomi (H) Fylkesråd for samferdsel (Ap) Fylkesråd for næring (KrF) Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse (Ap) Foto: Thor-Wiggo Skille

9 Utdanningssektoren i Nordland
Noen tall 9 363 elever i vgs i Nordland (okt.12) 2 383 personer har lærekontrakter (okt 12) 17 videregående skoler 8 fagskoler Over 40 undervisningssteder Nær tilsette – derav ca 55 i utdanningsavdelingen Bygningsmasse på vel kvadratmeter Budsjett 2013: Brutto mill. (inntekter 317 mill., netto mill.)

10 Skoleområder - skolesteder
Vesterålen Melbu, Sortland, Kleiva, Stokmarknes, Andøy, Lødingen, Bø, Øksnes Narvik Frydenlund, Oscarsborg, Solhaugen Lofoten Leknes, Gravdal, Svolvær, Kabelvåg, Nord-Salten Steigen, Oppeid, Drag Bodø Bodø, Asphaugen, Bodin Indre Salten Fauske, Saltdal Meløy Meløy, Ørnes, Glomfjord Nord-Helgeland Kongsvegen, Mjølan, Moheia Sandnessjøen Sandnessjøen, Alstahaug Mosjøen Vefsn landbruksskole, Vefsn, Mosjøen. Hattfjelldal Sør-Helgeland Brønnøysund

11 Utdanningsavdelingen
Tone Vangen Fylkesutdanningssjef NN Ass fylkesutdanningssjef Fellesfunksjoner Seksjon tilbud inntak og formidling Seksjon opplæring i skole og bedrift Seksjon kompetanse og regional utvikling Etter- og videreutdanning Vgo opplæring voksne Den Åpne Skolen Karrieresentrene Rådgivertjenesten Entrepenørskap Internasjonalisering Fylkesplan/regional utvikl Høgskolene Samarbeid NAV

12 Videregående opplæring for voksne
Den voksne søker Karriereveiledning 9 karrieresentre Saksbehandling søkere Realkompetanse- vurdering Inntak opplæring 16 vgs. +KUN Opplæring Dokumentasjon Tilbys ut i fra behov – søkere og næringsliv Basert på den enkeltes karriereveiledning og realkompetanse Være tilgjengelig mht. tid og sted Være fleksibelt mht. gjennomføring Løpende inntak Tilbud skal normalt gis innen 6 mnd.

13 Videregående opplæring for voksne
Studieverkstedmodellen Om lag 70% av opplæringen som tilbys voksne gis gjennom Den Åpne skolen (nettveiledning) i kombinasjon med lokal veiledning i studieverksted. Samlingsbaserte tilbud Innenfor en del utdanningsprogram med stor etterspørsel har man opprettet samlingsbaserte tilbud i kombinasjon med nettveiledning. Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater Lokalt tilbud ofte initiert og etterspurt av næringsliv/bransjer/enkeltbedrifter for voksne med fagrelatert praksiserfaring. Enkeltvedtak Tilbud som gis innenfor sluttkompetanse der NFK ikke gir tilbud. Kjøpes som regel eksternt ->private kurstilbydere eller fra andre fylker DÅS: 39 lærere engasjert – ca 19 stillingssressurser Fellesfag studieforberedende og yrkesfaglie studieprogram. Fordypning matematikk og fysikk (spesiell studiekompetanse) Yrkesfag: flere helsefag (helse og sosial vg1, felsfagarbeider, helsesekretær, selseservicefag), service og samferdsel, transport og logistikk, ambulansefag, Lokal veiledning på skolene (16 studieverksted) Eks samlingsbaserte tilbud: Apotekerteknikker, helsesekretær, agronom, elenergi, restaurant og matfag, tannhelse, Eksempel eksamensfor. Kurs: renholdsfaget, sjømatproduksjon, lystskipper, helsefagarbeider, automatisering, Pål Stian Sjåvik

14 Voksnes vgo - omfang Nøkkeltall omfang 2012-2013
Om lag realkompetansevurderinger årlig Om lag voksne får tilbud om opplæring årlig Den Åpne Skolen : deltakere: 16 Studieverksted: Om lag 700 deltakere (mars 2012) 7 Fylkesdekkende tilbud yrkesfag: ( deltakere) 5-10 eksamensforberedende kurs årlig ( deltakere) 5-10 individuelle tilbud –enkeltvedtak. For detaljer: Videregående opplæring i Nordland statistikk 2012

15 Økonomi 2013 Samlet budsjett 33,1 mill. (31, 5 mil i 2012)
Opplæringstilbud : 27,7 mill. Den Åpne Skolen nettveiledere ,6 mill. Tilsagn studieverksted: ,6 mill. Flerspråklige og særskilt ,0 mill. Andre tilbud ,5 mill. Realkompetansevurdering: 1,8 mill. Kompetanseheving personell: 0,8 mill. Adm. drift: reiser, inntak, info: 1,2 mill.

16 Nettskolen i Nordland Den Åpne Skolen + LOSA = Nettskolen i Nordland
Utviklingsprosjekt 2013 Organisering, drift og finansiering av NiN. FT-sak i juni. Utvikling av nettpedagogikk, kompetanseheving, bruk av digital kompetanse i skolene, bruk av digitalt utstyr. Nettskolen i Nordland som et fleksibelt og godt tilbud for unge og voksne. I drift fra 1.aug. 2014 LOSA. Elevtallet har variert fra 100 elever i 2008/09 til 44 elever i 2012/13. Tilbud: Design og håndverk, elektro, helse og sosialfag, naturbruk og teknikk og industriell produksjon ved følgende skoler: Andøy vgs, Sortland vgs, avdeling Lødingen, Knut Hamsun vgs, Oppeid og avdeling Steigen. Kostnad ca 8 mill – pr elev Ikke igangsatt pga manglende søkning: Studiespesialisering, bygg- og anleggesteknikk, restaurant- og matfag, service og samferdsel. Det er heller ikke LOSA-tilbud følgende steder inneværende skoleår: Sortland videregående skole, avdeling Bø, Knut Hamsun vgs, avdeling Drag, og i kommunene Lurøy, Beiarn, Træna og Værøy. s. 16

17 Tiltak og utfordringer – 2013/2014
Dokumentasjon og statistikk Bedre tilbud til minoritetsspråklige Videreutvikle gode kompetansetiltak VigoVoksen Elektronisk kvalitetshåndbok- avvikshåndtering – internrevisjon FT-sak i oktober: Strategisk plan vgo for voksne Utvikling av Nettskolen i Nordland Videreutvikle bedre tekniske løsninger realkompetansefeltet ( VigoV.->TP) Dokumentasjon og statistikk ( tall for gjennomføring på fagnivå) Utvikle bedre tilbud til minoritetsspråklige Videreutvikle gode kompetansetiltak VigoVoksen Utvikle gode praksisfellesskap og nettverksgrupper for våre ulike arbeidsfelt:

18 Karrieresentre 9 regionale sentre (ulik lokalisering)
Ytre Helgeland Grane, Vefsn, Hattfjelldal Indre Salten Ofoten Rana, Hemnes, Nesna Karrieresentre Vesterålen 9 regionale sentre (ulik lokalisering) Partnerskap og spleiselag (NFK, NAV, kommunene mfl) ca 18.8 mill – 9,4 basisfinans NFK 24 årsverk – 34 personer Lofoten Bodø ca 18,8 mill kr. Av dette har fylkeskommunen bidratt med ca 10,3 mill kr (inkludert ca 890 000 fra budsjett vgo for voksne til sentre som har særskilte oppgaver realkompetansevurdering). Dette utgjør ca 55 % av finansieringen. Vox har bidratt med 1, 47 mill (tilskudd partnerskap for karriereveiledning), kommunene og NAV med henholdsvis 2,1 mill kr (11 %) og 2,8 mill kr (15 %). NAV’s andel har i hovedsak vært basert på kjøp av karriere-/motivasjonskurs, prosjekt 300. Øvrig finansiering kommer fra ulike prosjekter og samarbeidstiltak. Karrieresenter Indre Salten har hatt et omfattende arbeid i forbindelse med nedlegging av REC/Glomfjord. Bestilling fra NAV og ble gjennomført i samarbeid med andre aktører i omstillingsarbeidet.134 av 414 oppsagte benyttet tilbudet om karriereveiledning. Karrieresenteret samordnet ønsker og behov fra den enkelte og formidlet dette til NAV. Det samlede resultatet ble et godt redskap i videre arbeid for å ivareta de oppsagte i Meløy. K IS også samarbeid Post Bring – fagbrev Karrieresenter Mosjøen har hatt lignende samarbeid med Alcoa Mosjøen og Vefsn kommune -omsorgsavdelingen. Utfordringer: Kommunal finansiering – spesielt i Ofoten Eks budsjett: 2,5 mill – derav ca 1,4 mill fra NFK – kommunene, Sør Helgeland

19 Organisering karrieresentrene
Partnerskap på fylkesnivå (NFK, NAV, NHO, LO, KS, FM) Tildele driftsramme, fastsette felles oppgaver, iverksette kvalitetssystem, ta opp felles utfordringer, sørge for rapportering og evaluering Partnerskap regionalt nivå (Videregående skole, NAV, kommuner, næringsliv) Budsjett/finansiering, lokalisering, regionale prioriteringer, rapportering

20 Oppgaver karrieresentrene
Individuell karriereveiledning til voksne og unge 2012: Over 3000 personer – 4700 samtaler – 600 minoritetsspråklige Oppgaver VO: Vurdering rett vgo, følge opp realkompetansevurdering, videreformidling til vgo Ressurssenter for skolene Planer trinn. Kurs lærere, foresatte, elever. Samarbeid skole - næringsliv. Utdanningsvalg Ressurs for NAV, bedrifter/offentlig virksomheter mfl

21 Samarbeid mellom NFK og NAV
Rammeavtale NAV og NFK – 2012 (Prosjekt 300): kvalifisering arbeidsledig ungdom år Del 1: Motivasjons-/karrierekurs 6 uker (karrieresentrene) Del 2: Videregående opplæring ut fra karriereplan (vgs: studieverksted/DÅS) 56 karrierekurs – 580 personer (36 avbrutt). Gode tilbakemeldinger! 33 kurs vgo (10 mnd) – 321 deltakere. Okt 2012: 62 bestått sluttkompetanse, 51 teorikrav til fag/svenneprøve og 136 var fortsatt under opplæring. 72 avbrutt Ny rammeavtale inngått i 2013: Aktiv ungdom 16-24 Kurs 26 uker – derav 4 uker karrierekurs + 22 uker praksis mm

22 Hvor motivert var du for å fullføre videregående skole før du startet på kurset?
På en skala fra 1-6, der 1 er lite motivert og 6 er svært motivert:

23 Hvor motivert er du i dag for å fullføre videregående skole?
På en skala fra 1-6, der 1 er lite motivert og 6 er svært motivert:


Laste ned ppt "Velkommen til Nordland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google