Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temamøte Skole 2. februar 2009 Velkommen !. Skolen og grenda.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temamøte Skole 2. februar 2009 Velkommen !. Skolen og grenda."— Utskrift av presentasjonen:

1 Temamøte Skole 2. februar 2009 Velkommen !

2 Skolen og grenda

3

4 Nasjonal utdanningspolitikk Vedtas av Stortinget Departement For tida Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet Strategier, planer, utøvelse Fylkesmannen Tilsyn, kontroll, veiledning Skoleeier: Drift og utvikling av skolen Kommunestyret/Fylkestinget=ansvarlig organ RÅDMANN ELEVEN: RETT OG PLIKT TIL OPPLÆRING MÅLSETTING: ”GAGNS MENNESKE i ARBEIDS- OG SAMFUNNSLIV” §13.10- FORSVARLIG SYSTEM – KVALITETSSIKRING-DOKUMENTASJON

5 St. meld nr 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Krav til årlig tilstandsrapport -endring av §13-10 i opplæringsloven

6 Kommuneplan Kommuneplan 2006 -2018 Ingen mål for skole !? Kommuneplan 1999 -2011 –Målsetting : –Skole og barnehage skal videreutvikles som barne- og kultursenter. Det skal bli et aktivt kraft-,ressurs- og kultursenter i grenda, til beste for barna og for grenda i hver skolekrets. –Barn og unge skal være trygge i et utviklende og engasjerende fritidsmiljø. I en helhetlig utvikling skal barn og unge naturlig gå inn i alle sammenhenger i lokalsamfunnet. MÅL FOR SKOLENE I INDERØY

7 MÅLET: At elever når de mål som er satt nasjonalt gjennom lover og læreplaner og de mål som er vedtatt lokalt. Eksempel på hva må vi spørre oss om: Mestrer 9-åringene våre lesing, skriving regning..? Er 15-åringene forberedt til å foreta gode utdanningsvalg? Hvordan fungerer samarbeidet mellom grunnskolen og videregående skole? Hvem faller utenfor – hvem velger seg bort?

8 8 Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter - tidlig innsats og gode lærere Alle elever og lærlinger som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring - tettere oppfølging av elevene i starten av VGO Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring - alle skal få utfordringer, både de spesielt dyktige og de med svake ferdigheter Høye mål for norsk skole

9 For svake grunnleggende ferdigheter Mange sterke sider ved norsk skole Men også noen alvorlige utfordringer

10 10 Nyare forskning/ Ny teori Analysere resultat frå: Brukarundersøking Resultat frå kvalitetsportal Nasjonale prøver/kartleggingsprøver Elevundersøking Kostra Kommunale kartleggingar Skulebesøk Statlege vedtak Nye forskrifter/lovendring Kommunale vedtak GJENNOMFØRING av tiltak i skular og barnehagar Felles kompetansetiltak i kommunen Innhenting av dokumentasjon frå skulane og barnehagane Overordna mål for skulane og barnehagane Beskriving av nosituasjon og forventa resultat. Metode for resultatmåling Mål for den einskilde skule og barnehage Beskriving av nosituasjon og forventa resultat. Metode for resultatmåling Årsmelding til politisk handsaming Handlingsplan til politisk handsaming Kva no? Kva mål skal vi sette for neste periode? Saman med

11

12

13

14

15

16


Laste ned ppt "Temamøte Skole 2. februar 2009 Velkommen !. Skolen og grenda."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google