Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRATEGIUTVALG FOR MARINE FAG (SMF) VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Bygger på vedtak i fakultetsstyret: 31.03.04 13.10.04 13.09.06 SMF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRATEGIUTVALG FOR MARINE FAG (SMF) VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Bygger på vedtak i fakultetsstyret: 31.03.04 13.10.04 13.09.06 SMF."— Utskrift av presentasjonen:

1 STRATEGIUTVALG FOR MARINE FAG (SMF) VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Bygger på vedtak i fakultetsstyret: 31.03.04 13.10.04 13.09.06 SMF

2 STRATEGIUTVALG FOR MARINE FAG (SMF) VED DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET (MN) - MANDAT Marine fag er et strategisk satsningsområde ved UiB hvor den vesentlige del av innsatsen foregår ved MN. UiB og de nærliggende randsone-institusjoner utgjør samlet et forsknings- og undervisningsmiljø som kvantitativt er blant de store enheter også i global sammenheng. Med denne bakgrunn vedtok fakultetstyret 31.03.04 å opprette et eget strategiutvalg for marine fag ved MN. Mandatet ble revidert i møtet 13.10.04 og 13.09.06. SMF

3 SMF - Mandat Sammensetning Utvalget består av fakultetets representanter i Samarbeidsgruppen for HI (instituttlederne fra Institutt for biologi, Institutt for geovitenskap og Geofysisk institutt), samt direktøren for BCCR. Leder av Forskningsfartøyutvalget skal møte som observatør. I tillegg skal utvalget være representert med en fra dekanatet (fortrinnsvis prodekanus) samt fakultetsdirektøren (eller en stedfortreder for fakultets- direktøren). Forskningsavdelingen ved UiB er invitert til å delta med en observatør. Fakultetsledelsen utpeker en av instituttlederne til å lede utvalget. Oppnevningsperioden følger perioden for Samarbeidsgruppen for HI. SMF

4 SMF - Mandat Oppgaver Utvalget skal aktivt medvirke til å utforme en helhetlig strategi for den marine virksomheten ved fakultetet. De tre instituttlederne representerer MN i den eksisterende Samarbeids- gruppen mellom UiB og HI. Utvalget skal videre legge forholdene til rette slik at viktige strategiske signaler kan komme med i den rullende forskningsstrategien (forskningsmeldinger og budsjetter). Opprette et formalisert samarbeid med Forskningsfartøyutvalget ved at dets leder er observatør i SMF. Utvalgets leder er ansvarlig for kontakten mot fakultetet når medlemmene i Samarbeidsgruppen trenger utvidet mandat (f. eks. budsjettfullmakter) i dialogen med HI. SMF

5 ””UiB vil fortsatt ha marin forskning og utviklingsrelatert forskning som sine to overordnete profilerte hovedsatsinger”” (forskningsstrategi UiB 2005-2010) Ergo: Marin forskning er, og vil forbli, et strategisk satsningsområde ved UiB SMF = UiB UTVALG Seniorrådgiver ved FA (B. Balino) (MEDFØRER JUSTERING I MANDAT + SAMMENSETNING) SMF

6 Marine fag/marin forskning – hva er det? Norge: Marine fag/marin forskning – hav er det. Internasjonalt:Havområdene i vid forstand – fra faste jord til luft! Fysiske, geologiske, kjemiske og biologiske aspekter og prosesser og deres interaksjoner i, og mellom, den faste jord, vannsøylen og atmosfæren; samt anvendelser for kartlegging og utnyttelse av ressurser og studier av klima og miljø (Jfr. statsråd Clement’s innlegg på i Brussel 11.06.04) SMF

7 SMF - Sentrale arbeidsoppgaver Kontaktpunkt MN, UiB, HI eks. akustikk ”Bergensklyngen” Total ressursbase Profilering Toppmøte 13.03.07 Europeisk forskerutdanningssamarbeid MENTOR Samarbeidsavtaler/kontakter - nasjonalt/internasjonalt AWI, KDM ESFRI marin SMF

8 ”Bergensklyngen”   Totale ressurser (personell, infrastruktur og studentmasse)   MN/UiB nasjonalt kraftsentrum innen marin forskning og utdanning +  De nære samarbeidspartnere =  ”Bergensklyngen” - et av de store forskningssentra, også globalt ÷  UiB/BERGEN har i liten grad utnyttet dette til faglig samordning og profilering Toppmøte = OK for aksjon SMF

9 MENTOR Marine European Network for Training Of Researchers Brest ønsket en allianse av de sterkeste miljøene i de store europeiske landene (Frankrike, UK og Tyskland) Southampton, Kiel og Bremen/Bremerhaven svarte ”Ja takk, men Bergen må også med!” Alle disse sentras marine forskning preges av et Havforskningsinstitutt i tett samarbeid med et Universitet

10 UiB-HI rederisamarbeid FF Håkon Mosby FF G.O. Sars FF Hans Brattstrøm ROV Aglantha

11 Integrated Ocean Drilling Program (IODP) IFG nasjonal IODP koordinator Joides Resolution ChikyuAurora Borealis

12


Laste ned ppt "STRATEGIUTVALG FOR MARINE FAG (SMF) VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Bygger på vedtak i fakultetsstyret: 31.03.04 13.10.04 13.09.06 SMF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google