Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan få flere med i organiserte fritidsaktiviteter Innlegg på konferanse Ulikhet gir mulighet – sammen for beste praksis, 2.desember 2014. Gunn Strand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan få flere med i organiserte fritidsaktiviteter Innlegg på konferanse Ulikhet gir mulighet – sammen for beste praksis, 2.desember 2014. Gunn Strand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan få flere med i organiserte fritidsaktiviteter Innlegg på konferanse Ulikhet gir mulighet – sammen for beste praksis, 2.desember 2014. Gunn Strand Hutchinson

2 Hva jeg baserer innlegget på Utviklings- og forskningsprosjekt om samarbeid mellom utekontakten og aktivitetsbaserte organisasjoner Selvbestemmelse og medborgerskap for mennesker med utviklingshemming; et forskningsprosjekt med livsløpsperspektiv Erfaringer som frivillig aktør i Innstrandens IL

3 Læring fra forebyggende ungdomsprosjekt http://www.nova.no/asset/6727/1/6727_1.pdf Organisasjonen må ha kapasitet og en viss kompetanse Respekt for ulike roller og ulikt mandat Aktivitetskompetanse; mer enn læring av ferdigheter

4 Læring fra prosjekt om selvbestemmelse og medborgerskap Sandvin,J.T. og Hutchinson, G.S. Selvbestemmelse og medborgerskap for mennesker med utviklingshemming; et livsløpsperspektiv, UIN- rapport, nr. 8-2014 Vår livsløpsstudie viser ganske tydelig at endringene i sosiale og relasjonelle levekår, dvs. større sosialt nettverk, deltakelse på flere arenaer, større frihet, det å bli lyttet til og tatt på alvor og det å få aktiv støtte for å ta egne valg, har reell betydning for utøvelse av selvbestemmelse og aktivt medborgerskap. Dette gjelder også de to eldste generasjonene som fremstår med styrket handlekraft sett i forhold il tidligere livssituasjon. Påvisning av slike sammenhenger burde kunne motivere til å se nøyere på hvordan de materielle levekårene, inklusiv tilgangen til organiserte fritidsaktiviteter, henger sammen med sosiale og relasjonelle levekår.

5 Læring fra arbeid i Innstrandens IL www.iil.no Både aktivitet og det sosiale viktig for utøverne. Det må være en aktivitet den enkelte trives med og sosialt må det fungere Aktiviteten er i hovedfokus; man er idrettsutøver og dugnadsarbeider Kapasitet og vilje til å ta i mot utøvere viktig. Foreldre må engasjere seg aktivt Skyss som barriere fjernet

6 Oppsummering I tillegg til styrking av livskvalitet ved at man driver med noe man liker gjennom organiserte fritidsaktiviteter er det mange tilleggsgevinster; styrking av sosiale nettverk og tilhørighet, kan bidra til styrking av selvbestemmelse og større handlekraft som medborger, er det idrett er det bra for helsen En organisasjon må ha kapasitet og vilje til å ta i mot deltakere med funksjonsnedsettelse. Foreldre må delta aktivt for å få det til

7 Fortsettelse oppsummering Noen ganger trenges det aktiv støtte for å gjøre seg kjent med hva som finnes, for å komme med og forbli til man får prøvd ut aktiviteten. Viktig med respekt for ulike roller og mandat når ansatte i kommunen samarbeider med organisasjoner. Å arrangere kurs kan være en innfallsvinkel til å bli kjent med aktiviteten og organisasjonen

8 Fortsettelse oppsummering Når man blir kjent med funksjonshemmende barrierer i organisasjonen eller i forhold som har betydning for aktiviteten må det tas opp med tanke på fjerning Skyss er mange ganger en avgjørende hindring som det må finnes løsninger på


Laste ned ppt "Hvordan få flere med i organiserte fritidsaktiviteter Innlegg på konferanse Ulikhet gir mulighet – sammen for beste praksis, 2.desember 2014. Gunn Strand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google