Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidlig livsstilssamtale

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidlig livsstilssamtale"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidlig livsstilssamtale
Elin Barane Helland Jordmor i Time kommune

2 Tidlig kontakt med helsepersonell
Tweak kartlegging siden aug. -09 Rundt 550 gravide kvinner har gjennomgått kartlegging Det er 2 jordmødre og 2 leger som praktiserer dette Kvinner som kjøper graviditetstest får en skriftlig informasjon på apotekene om å - ta folat - slutte med røyk - ikke drikke alkohol - kontakte jordmor og få en konsultasjon Den gravide gis time så fort som mulig. (Oftest 1-2 uker) Anbefaler første konsultasjon uke 6-8. (Livsstilssamtale)

3 Samtale om alkoholvaner
Alkoholforbruk er et følsomt tema selv om det er med på helsekortet Med hjelp av en kartlegging tas temaet opp på en god måte Alle gravide spørres Kartleggingsverktøyet er TWEAK Kvinnen svarer på åtte spørsmål i løpet av 3-5 min Jordmor/lege skårer besvarelsen Jordmor/lege og den gravide har samtale med kartleggingen som bakgrunn Samtalen dreier seg om - Tilbakemelding på kartleggingen - Kvinnens forhold til alkohol - Alkoholens virkninger på fosteret - Anbefaling om avhold - Tilby hjelp til å endre vaner hvis alkoholbruk

4 Rutiner for oppfølging
Retningslinjer for oppfølging av rusbruk i kommunen (tigris -handlingsveileder er brukt som modell) De som er avholdende før svangerskapet - ingen oppfølging nødvendig De som angir et uproblematisk forbruk - ordinær første konsultasjon samt oppfølging i uke 24 De som kan mistenkes å ha et problematisk forbruk - videre oppfølging ved samtlige påfølgende konsultasjoner - kontakt ressursgruppa i kommunen for anonym drøfting - vurdere kontakt med samarbeidspartnere - eventuelt henvisning til spesialisthelsetjeneste eller rusmiddeltiltak for videre utredning

5 Erfaringer i Time Kvinnene er fornøyde med å bli spurt om sine alkoholvaner 100% har tatt kartleggingen og villet ha informasjon og samtale Kartleggingen gjør det lett og naturlig å ta opp temaet ”Motiverende samtale” er en god samtalemetode - temaet alkohol kan drøftes grundigere - kvinnen er en aktiv samtalepartner - informasjonen blir ikke enveis De fleste gravide vet at alkohol kan forsake skader i fosterlivet De fleste er innstilt på å være helt avholdende Noen er bekymret fordi de har drukket før de visste at de var gravide De får snakke om dette og bekymringen kan tas på alvor Hvis en kvinne ikke klarer å slutte med alkohol vil jordmor følge henne opp med nye samtaler eller ved å henvise videre

6 Alkoholvanene endres i Time
Kartleggingen viser at: Året før graviditet 86% av kvinnene drakk alkohol I graviditet 25% har drukket, før oppdaget graviditet 75% har ikke drukket

7 Annen forebygging av rusbruk i svangerskapet
Jordmor samtaler med 10.trinn på ungdomsskolene i kommunen - samtaler om svangerskap og fødsel - samtaler om alkohol i svangerskapet og viser filmen ”Livvsviktig” Tar opp temaet om alkohol på hjemmebesøk etter fødsel og på barselgruppe


Laste ned ppt "Tidlig livsstilssamtale"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google