Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elin Barane Helland Jordmor i Time kommune 31.05.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elin Barane Helland Jordmor i Time kommune 31.05.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elin Barane Helland Jordmor i Time kommune 31.05.2012

2  Tweak kartlegging siden aug. -09  Rundt 550 gravide kvinner har gjennomgått kartlegging  Det er 2 jordmødre og 2 leger som praktiserer dette  Kvinner som kjøper graviditetstest får en skriftlig informasjon på apotekene om å - ta folat - slutte med røyk - ikke drikke alkohol - kontakte jordmor og få en konsultasjon  Den gravide gis time så fort som mulig. (Oftest 1-2 uker)  Anbefaler første konsultasjon uke 6-8. (Livsstilssamtale)

3  Alkoholforbruk er et følsomt tema selv om det er med på helsekortet  Med hjelp av en kartlegging tas temaet opp på en god måte  Alle gravide spørres  Kartleggingsverktøyet er TWEAK  Kvinnen svarer på åtte spørsmål i løpet av 3-5 min  Jordmor/lege skårer besvarelsen  Jordmor/lege og den gravide har samtale med kartleggingen som bakgrunn  Samtalen dreier seg om - Tilbakemelding på kartleggingen - Kvinnens forhold til alkohol - Alkoholens virkninger på fosteret - Anbefaling om avhold - Tilby hjelp til å endre vaner hvis alkoholbruk

4  Retningslinjer for oppfølging av rusbruk i kommunen (tigris -handlingsveileder er brukt som modell)  De som er avholdende før svangerskapet - ingen oppfølging nødvendig  De som angir et uproblematisk forbruk - ordinær første konsultasjon samt oppfølging i uke 24  De som kan mistenkes å ha et problematisk forbruk - videre oppfølging ved samtlige påfølgende konsultasjoner - kontakt ressursgruppa i kommunen for anonym drøfting - vurdere kontakt med samarbeidspartnere - eventuelt henvisning til spesialisthelsetjeneste eller rusmiddeltiltak for videre utredning

5  Kvinnene er fornøyde med å bli spurt om sine alkoholvaner  100% har tatt kartleggingen og villet ha informasjon og samtale  Kartleggingen gjør det lett og naturlig å ta opp temaet  ”Motiverende samtale” er en god samtalemetode - temaet alkohol kan drøftes grundigere - kvinnen er en aktiv samtalepartner - informasjonen blir ikke enveis  De fleste gravide vet at alkohol kan forsake skader i fosterlivet  De fleste er innstilt på å være helt avholdende  Noen er bekymret fordi de har drukket før de visste at de var gravide  De får snakke om dette og bekymringen kan tas på alvor  Hvis en kvinne ikke klarer å slutte med alkohol vil jordmor følge henne opp med nye samtaler eller ved å henvise videre

6 Kartleggingen viser at: Året før graviditet  86% av kvinnene drakk alkohol I graviditet  25% har drukket, før oppdaget graviditet  75% har ikke drukket

7  Jordmor samtaler med 10.trinn på ungdomsskolene i kommunen - samtaler om svangerskap og fødsel - samtaler om alkohol i svangerskapet og viser filmen ”Livvsviktig”  Tar opp temaet om alkohol på hjemmebesøk etter fødsel og på barselgruppe


Laste ned ppt "Elin Barane Helland Jordmor i Time kommune 31.05.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google