Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 1.2.1 Organiserer ca 22.000 ansatte i Posten Norge A/S, DnB NOR ASA, BBS AS, Mirror Accounting AS, Bring Logistics.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 1.2.1 Organiserer ca 22.000 ansatte i Posten Norge A/S, DnB NOR ASA, BBS AS, Mirror Accounting AS, Bring Logistics."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 1.2.1 Organiserer ca 22.000 ansatte i Posten Norge A/S, DnB NOR ASA, BBS AS, Mirror Accounting AS, Bring Logistics Solutions AS, Bring Express AS og Pan Nordic Logistics

2 Formål Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, som er tilsluttet LO Stat og Landsorganisasjonen i Norge, har som formål å organisere arbeidstakere i Posten og i virksomheter der Posten har eierinteresser, samt i andre virksomheter innen kommunikasjon og finans, for å fremme medlemmenes felles interesser bl a lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, trygge arbeidsplasser, kompetanseutvikling osv.

3 Medlemskap Alle medlemmer er tilsluttet forbundet gjennom den kretsen medlemmet tilhører i henhold til forbundets organisasjon. Medlemskap kan opprettholdes under permisjon Pensjonister beholder sitt medlemskap Medlemmer i organisasjoner med rasistisk og/eller nazistiske formål og personer som utøver rasisme, kan ikke være medlemmer Medlemskap kan nektes etter de samme reglene som gjelder for eksklusjon av medlemmer

4 Postkoms oppbygging Landsmøte Avholdes hvert 4. år Landsstyret 24 medlemmer + forbundsstyret Forbundsstyret 9 medlemmer 14 kretser 12 geografiske og 2 landsdekkende

5 Landsmøtet Postkoms høyeste myndighet Holdes hvert 4. år Består av landsstyret og valgte representanter fra kretsene Fastlegger politikken Vedtar prinsipprogram og vedtekter Fastsetter rammen for økonomi Velger landsstyret og forbundsstyret

6 Landsstyret Postkoms øverste myndighet i landsmøteperioden Møtes 2 ganger i året, eventuelt etter behov Består av 24 valgte representanter + forbundsstyret Vedtar arbeidsprogram Fastsette budsjett Vedta del B av vedtektene Godkjenne regnskap og årsrapport

7 Forbundsstyret Ivaretar den daglige ledelsen av Postkom Møtes ca. 1 gang i måneden Kontorer i Oslo, Møllergata 10 Velger forbundssekretærer og ansetter kontorpersonell Forbundsstyret består av: - Leder - 1.nestleder - 2.nestleder - 6 forbundsstyremedlemmer + 4 vara

8 Kretsene 14 kretser 12 geografiske 2 landsdekkende Avholder årsmøte Organisert med kretsstyre Årsmøtets oppgaver: Vedtar årlige handlingsplaner Vedtar intern organisering Foretar valg Behandler kretsens årsrapport

9 Postkomskolen modul 1 2008 Kretsene Organisatorisk nivå Holder på med: kursing, drift av feriehjem, faglig- politisk arbeid lokalt, arrangerer medlemsmøter/årsmøter, fellesfunksjoner m.m. Representerer ikke medlemmene overfor arbeidsgiver ”Limet” i organisasjonen

10 Postkomskolen modul 1 2008 Divisjonstillitsvalgte Posten er organisert i 3 divisjoner Hver divisjon har en Divisjonstillitsvalgt Ivaretar partsforholdet i den enkelte divisjon Avtaletillitsvalgte følger Postens organisering (region, distrikt osv) Forskjellig organisering i hver divisjon

11 Postkomskolen modul 1 2008 Divisjonstillitsvalgte Distribusjonsnett Paul Magnus Gamlemshaug Divisjonstillitsvalgt i Distribusjonsnett Post Thore Strøm Divisjonstillitsvalgt i Post Logistikk Annemarie Elstner Divisjonstillitsvalgt i Logistikk

12 Divisjonstillitsvalgte De divisjonstillitvalgte opptrer på vegne av forbundsstyret i partsforholdet i divisjonene Valg av divisjonstillitsvalgte skjer enten representativt eller direkte, avhengig av størrelsen på divisjonen I de store divisjonene er det bygget opp en egen linje med tillitsvalgte på regions- og distriktsnivå som velges ”av og blant”

13 Divisjonstillitsvalgt Regionstillitsvalgt Distriktstillitsvalgt Plasstillitsvalgt Konserndirektør Regionsdirektør Distriktssjef DL /enhetsleder Eksempel på partsforhold

14 Postkomskolen modul 1 2008 Avtaletillitsvalgte i bedriftene Postkom har også avtaletillitsvalgte i de øvrige bedriftene der vi organiserer arbeidstakerne Postkom organiserer arbeidstakere både i SPEKTER -bedrifter, men også i finanssektoren (FA)

15 Postkoms Medlemssenter Tlf: 815 21 011 (9-14) Svarer på spørsmål om forsikringer, ferietilbud og utdanningsstipend. Gjennom bookingsystemet på www.postkom.org er over 100 ferietilbud tilgjengelig.www.postkom.org


Laste ned ppt "Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 1.2.1 Organiserer ca 22.000 ansatte i Posten Norge A/S, DnB NOR ASA, BBS AS, Mirror Accounting AS, Bring Logistics."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google