Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Filatelistforbund l Hva er forbundet? l Hva gjør forbundet? l Hva får klubbene og medlemmene av forbundet? l Hva ønsker forbundet seg av klubbene?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Filatelistforbund l Hva er forbundet? l Hva gjør forbundet? l Hva får klubbene og medlemmene av forbundet? l Hva ønsker forbundet seg av klubbene?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Filatelistforbund l Hva er forbundet? l Hva gjør forbundet? l Hva får klubbene og medlemmene av forbundet? l Hva ønsker forbundet seg av klubbene? l Hva ønsker klubbene og medlemmene?

2 Norsk Filatelistforbund Hva er Norsk Filatelistforbund? l NF er en sammenslutning av frimerkeklubber i Norge l Forbundet har til oppgave å fremme filatelien i Norge og ivareta medlemmenes filatelistiske interesser l Ca 110 medlemsklubber med til sammen ca 5.000 medlemmer l Vi har en halvtidsansatt sekretær med kontor i Oslo, og en redaktør for NFT med kontor på Stjørdal l Årsbudsjettet er på ca 2 mill kroner

3 Norsk Filatelistforbund Forbundsstyret l NFs representantskapsmøte som holdes hvert andre år velger styre l Styret består av president og seks medlemmer med tre varamedlemmer l Landet er delt inn i 10 regioner, og hvert styremedlem og varamedlem er kontaktperson for klubbene i sin region l Kontaktpersonen besøker de klubbene som ønsker det, for å informere om forbundet og/eller fortelle om et filatelistisk tema

4 Norsk Filatelistforbund Styrearbeid l Styret holder 4-5 møter i året, og behandler ca 100 saker l Økonomi / bevilgningssaker »iverksette egne tiltak »søknader om tilskudd l Utstillingssaker »Regionale utstillinger: godkjenne søknader, oppnevne jury »Nasjonale utstillinger: arrangere, oppnevne jury »Internasjonale utstillinger: nominere jurymedlemmer, oppnevne kommisjonær som tar seg av de norske eksponatene l Informasjonssaker

5 Norsk Filatelistforbund Dette gjør forbundet l Utgir NFT 10 nr i året l Utgir håndbøker, annen litteratur, lærebok l Alle klubbene får Blåboka som inneholder tips, opplysninger, reglementer l Bekjemper forfalskninger l Tilbyr lysbildeserier og filatelistiske foredrag

6 Norsk Filatelistforbund Dette gjør forbundet (forts.) l Avholder nasjonale utstillinger, i praksis er det en eller flere klubber som står for det praktiske arbeidet l Forvalter Norwex-fondet og andre fonds l Utdanner dommere på alle nivåer l Arbeider internasjonalt i FIP og FEPA l Nominerer dommere til internasjonale utstillinger l Arrangerer internasjonale utstillinger hvert jubelår

7 Norsk Filatelistforbund Ungdomsarbeidet l Ungdomsfilatelien organiseres av Norges Frimerkeungdom l NFU er et eget forbund, med egen økonomi og eget styre l I de fleste klubbene drives juniorarbeidet av seniorklubben l Tips: Foreldremøte i juniorklubben kan også gi nye medlemmer i seniorklubben l Internett: http://www.frimerkeungdom.no

8 Norsk Filatelistforbund Klubbene og medlemmene får: l Fellesskap, som gir informasjon, bistand og støtte l Klubbene får litteratur, dels gratis, og dels til redusert pris l Tilskudd i forbindelse med Frimerkets Dag l Forbundet tilbyr å lage internettside for alle klubbene. Dette er gratis. l På internett finner du oss på http://www.filatelist.no

9 Norsk Filatelistforbund Forbundet ønsker l Godt forhold til Posten, lokalt og sentralt l Flere medlemsklubber (både nye klubber, og å få med eksisterende klubber som ennå ikke er med i forbundet) l Flere medlemmer i klubbene l Flere hovedmedlemmer. Vi håper klubbene kan hjelpe til med å få ”gratispassasjerene” med til å dra lasset

10 Norsk Filatelistforbund Forbundet ønsker (forts.) l Aktive medlemmer. Vi vil ha virkelige medlemmer, ikke bare abonnenter. l Vi ønsker at alle klubbene velger utsendinger til landsmøtet. Det er på denne måten klubbene styrer forbundet. l Innspill og forslag fra klubbene og medlemmene.


Laste ned ppt "Norsk Filatelistforbund l Hva er forbundet? l Hva gjør forbundet? l Hva får klubbene og medlemmene av forbundet? l Hva ønsker forbundet seg av klubbene?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google