Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunalteknikk Ansvarsområder Kommunal vannforsyning Kommunal avløpshandtering Kommunale veger Trafikksikkerhet Parkeringsordning Parker Damsikkerhet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunalteknikk Ansvarsområder Kommunal vannforsyning Kommunal avløpshandtering Kommunale veger Trafikksikkerhet Parkeringsordning Parker Damsikkerhet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunalteknikk Ansvarsområder Kommunal vannforsyning Kommunal avløpshandtering Kommunale veger Trafikksikkerhet Parkeringsordning Parker Damsikkerhet Hoklingen

2 Kommunalteknikk Magne Farstad Enhetsleder Kommunalteknikk Geir Jostein Larsen Fagansvarlig vann og avløp Bjørn Sandvik Ingeniør Utbygging, byggeledelse Audun Johansen Ingeniør Byggeledelse, ledningsnett Hallvard Abildsnes Ingeniør Kartverk, renseanlegg Ole Kalmar Vestnor Konsulent Saksbehandling Roar Eriksen Fagansvarlig veg Tor Arne Langås Ingeniør Veg Turid Indeberg Parkeringsleder Bente Anita Dreyer Trafikkbetjent Jan Tommy Svebakk Trafikkbetjent

3 Bestiller / utfører modell –Bestiller har ansvar for tjenestens kvalitet og tilgjengelighet overfor brukere og innbyggere –Utfører har ansvar for å levere produktet eller tjenesten på oppdrag etter gitte kravspesifikasjoner på vegne av bestiller

4 Bestiller / utfører modell Typiske bestilleroppgaver –Finansieringen av tjenesten (Budsjett ) –Disponering av tidelt budsjett og føring av regnskap/årsrapport –Utarbeidelse av langtidsplaner –Utarbeidelse av anbudsgrunnlag, standarder, krav,kontrakter –Inngå avtaler med driftsavdeling og private entreprenører om utførelse –Kontroll av at krav oppfylles av driftsavdeling og entreprenører –Ansvar for kontakt med og informasjon til publikum, brukere, offentlige instanser osv –Registrering og dokumentasjon av tilstand på anlegg og installasjoner

5 Typiske utføreroppgaver –Eget maskin og driftsbudsjett, vedlikehold og fornyelse av egne maskiner og utstyr –Planlegging og valg av metoder bemanning og utstyr for gjennomføring av tildelte oppgaver –Rekruttering av eget personell –Beregne kostnader og gi tilbud på ulike oppgaver som etterspørres –Gjennomføre tildelte oppgaver –Etablering av tilfredsstillende beredskapsorganisasjon for oppgavene

6 Nøkkeltall vannverket i Levanger Ca 250 km hovedledningerCa 250 km hovedledninger Ca 2600 vannkummer (hvorav ca 750 brannkummer)Ca 2600 vannkummer (hvorav ca 750 brannkummer) 1 Vannrenseanlegg1 Vannrenseanlegg 10 høydebasseng10 høydebasseng 14 vannpumpestasjoner14 vannpumpestasjoner 2 grunnvannsanlegg2 grunnvannsanlegg 76% av innbyggere tilkoplet kommunalt nett76% av innbyggere tilkoplet kommunalt nett Vannproduksjon 2007 : ca 2,1 mill m3Vannproduksjon 2007 : ca 2,1 mill m3

7 Nøkkeltall avløpsverket i Levanger –Ca 180 km hovedledninger –Ca 2600 avløpskummer –5 avløpsrenseanlegg –60 avløpspumpestasjoner –77 % av innbyggere tilkoplet kommunalt nett

8 Nøkkeltall kommunale veger i Levanger –217 km kommunal veg 20 km gang / sykkelveg 125 km grusveger 72 km asfaltveger ( eks g/s veger) –23 300 m2 parkeringsplasser –2200 gatelyspunkt –Ca 2000 sluk/kum

9 Prosjekt vann 2008 Budsjett 2008 Vannverk Utskifting ledninger 4100 Utskifting Åsen, inkl sjøledning Hopla 1000 Sonevannmålere Epanett 600 sum 5700

10 Prosjekt avløp 2008 Budsjett 2008 Åsen sentrum 1000 Sanering Skogn sentrum1000 Sanering Havna 1500 Utskifting ledninger 2500 Levanger sentrum sanering 1000 Sum avløp7000

11 Prosjekt samferdsel 2008 Budsjett 2008 Miljøgate 800 Trafikksikkerhetstiltak 0 visjon 750 Gatelys- rehabiliteringspakke 500 Kommuneveger- rehab/ asfalt 4500 Fylkesveg 108 Åsen, utbedring tilførsel 500 Ny kommuneveg Åsen sentrum 1000 Parkeringsplasser/ utskifting av P automater 500 Gangveger- andel fylkesvegprosj og aksjon skoleveg 300 Sum 7850


Laste ned ppt "Kommunalteknikk Ansvarsområder Kommunal vannforsyning Kommunal avløpshandtering Kommunale veger Trafikksikkerhet Parkeringsordning Parker Damsikkerhet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google