Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL LILLE-ERTE VBA Januar 1999 RENT VANN I HALDEN FRA DESEMBER 1999 FRAMDRIFT • Start planlegging: Februar 1997 • Pilotforsøk:Oktober 1996.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL LILLE-ERTE VBA Januar 1999 RENT VANN I HALDEN FRA DESEMBER 1999 FRAMDRIFT • Start planlegging: Februar 1997 • Pilotforsøk:Oktober 1996."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 VELKOMMEN TIL LILLE-ERTE VBA Januar 1999

3 RENT VANN I HALDEN FRA DESEMBER 1999 FRAMDRIFT • Start planlegging: Februar 1997 • Pilotforsøk:Oktober 1996 og august 1997 • Byggestart:April 1998 • Planlagt idriftsettelse: Desember 1999

4 Halden kommune Teknisk drift Lille Erte Vannbehandlingsanlegg Reserve- kilde Bikilde Hovedkilde Lille Erte vannbehandlings- anlegg Vannbehandlingsanlegg Høydebasseng Pumpestasjon Reduksjonsventil Stengt ventil Eksisterende ledning Framtidig ledning TEGNFORKLARING Høydebasseng Juni 1999 23 MIL VANNLEDNING I DISTRIKTET  80-85% AV VANNET HENTET PÅ 23 M DYP I FEMSJØEN  90 M LØFTEHØYDE TIL LILLE-ERTE  KOSTNAD: 1.5MILLIONER PR.ÅR I STRØM  NØDPLAN: HENTE VANN FRA HOLEVANNET/STORE-ERTE VED FORURENSNING.

5 Halden kommune Teknisk drift Lille Erte Vannbehandlingsanlegg Mars 1999 VANNET BLIR HENTET 200M UT PÅ 13M DYP 183 moh.

6 VANNETS VEI.  SELVFALL FRA LILLE-ERTE INN PÅ VANNBEHANDLINGS ANLEGGET.  RENSING  TIL HØYDEBASSENG (5000M3)  TILBAKE TIL VBA FOR KONTROLL  UT PÅ NETTET

7 MOLDEPROSESSEN  TREMEDIAFILTER: 6M DYPE HVORAV 3M FILTERMASSE. BESTÅR AV ANTRASITT(BERGART),KVARTSAND OG MARMOR.  FORBRUKER 10 CM MARMOR PR.MND  TILSATT JKL FOR UTFELLING AV HUMUS  SETTES UT AV PRODUKSJON HVERT DØGN FOR SPYLING.

8 CO 2 Fellingsmiddel: Jernklorid Polymer Natrium- hypokloritt Lut Spyle- basseng 2 stk á 110 m 3 Retur klart spylevann Retur modningsvann Returvanns- pumper Blåse- maskin Spylevann Rentvanns- pumper ANTRASITT KVARTSSAND MARMOR Slam til spillvannsnett Filterspyling Rentvann til nett 5,1 mill m 3 /år Råvann TEGNFORKLARING: Reguleringsventil Vannmåler Pumpe AKTIVT KULL Rentvanns- basseng 5000 m 3 Kt 183 Lille Erte Kt +173 Tremedia filter 10 stk á 16,5 m 2 Kt +169 Kullfilter 8 stk á 16,5 m 2 Kt +165,6 Fordrøynings- basseng slam 2 stk á 20 m 3

9

10 AKTIVT KULL  ENESTE ANLEGG I LANDET SOM HAR AKTIVT KULL I TILEGG TIL MOLDEPROSESSEN.  GRUNN: RESTER AV SPRØYTEVÆRNMIDDLER FRA HALDEN VASSDRAGET.

11 NØKKELDATA • Midlere vannproduksjon:180 l/s • Fullrensekapasitet: 390 l/s • Maksimal vannproduksjon: 460 l/s • Volum rentvannsmagasin:5000 m 3 • Grunnflate behandlingsanlegg: 1100 m 2 • Prosess: Direktefiltrering/karbonatisering og aktivt kull • Dimensjonerende filterhastighet:  Tremediafilter: 8,5 m/time  Aktivt kullfilter: 10,6 m/time

12 VANNKVALITET

13 DIVERSE  PRODUSERER VANN TIL 70 ØRE PR.M3  EGET LABRATORIUM  UNDERLAGT MATTILLSYNET (250.000; PR.ÅR)  VAKTORDNING.

14  SPØRSMÅL  OMVISNING PÅ ANLEGGET


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL LILLE-ERTE VBA Januar 1999 RENT VANN I HALDEN FRA DESEMBER 1999 FRAMDRIFT • Start planlegging: Februar 1997 • Pilotforsøk:Oktober 1996."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google