Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsassistansen i Østfold IKS Hovedplaner VA Tor Gunnar Jantsch.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsassistansen i Østfold IKS Hovedplaner VA Tor Gunnar Jantsch."— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsassistansen i Østfold IKS Hovedplaner VA Tor Gunnar Jantsch

2 Hovedplaner VA • Småkommuner Under utarbeidelse…ser ikke behov…har så god oversikt • Mangler folk/kompetanse til å vise at det er et behov… • Sette bort til konsulent, tar for mye tid å hjelpe…liten styring over hva resultatet blir… Bortsatt arbeid, uten forankring, stues bort… MOTIVASJON / FORANKRES I KOMMUNEN

3

4 Motivasjon

5

6

7

8 VERDIKALKULATOR VA nettet Trøgstad kommune (med kommunal driftansv.) Alle delepriser er fra Brødrene Dahl`s katalog VANN data fra basenPRISER pr.m Kost pr. enhet Total SUM Total antall m.grøft vannledning237329,23m. Total237163,29m. SUM kr 77 601 711,86 SPILLVANN Total66244,03m. SUM kr 21 959 316,77 OVERVANN Total35732,75m. SUM kr 11 713 882,63 DIV PUNKT Pris pr/stk Basseng1stk. kr 2 500 000,00 Renseanlegg(sp)1stk. kr 30 000 000,00 SUM kr 61 161 520,00 DIV UTSTYR I KUMM SUM kr 7 734 069,00 UTSTYR PÅ LEDNING SUM kr 2 971 118,00 Total kost kr 259 031 245,76 Mill kr 259,03 260 mill/5000 pers = 52000 kr / pers

9 Motivasjon VA dødsdyrt og grisebillig (stor i sum, lite per pers) Dyreste kommunale eiendelene i gjenanskaffelsesverdi (intet vedlikehold, kollaps, gjenanskaffelse) Må bruke penger på vedlikehold! Må ha plan for å investere fornuftig og billig Og på lang sikt i forhold til: -befolkningsendring/utbygging, klima XX kommunes lærebok i VA-anleggene…Kompetanseoverføring ved hyppig bytte av personale/ikke-overlappende generasjonsskifte Få flere på kommunalt spleiselag/redusere spredt avløp

10 Hovedplaner VA Tilstand Gap Mål

11 Tilstandsvurdering

12 Renseanleggene/vannbehandlingsanleggene -ROS-analyse -Tilfredsstiller utslippskrav/forskrift (forur/drikk) -Arbeidsmiljø Med driftsoperatører

13 Tilstandsvurdering Ledningsdatabasene er viktige! Jo bedre, jo bedre…

14

15 Mål

16 1 2 5 3 1 1 4 1 1

17 • 46 % umålt forbruk ! – Stort behov for tiltak på vannledningsnettet! • 60-70% fremmedvann / regnvann i kloakken pumpes til renseanlegget ! – Stort behov for tiltak på avløpsledningsnettet! Fjerne fellesrør!

18

19

20

21

22 Mål Rammebetingelser sentrale og lokale: Vannforsyningsavtaler, kommunale utslippstill. kap 13 Utbyggingsplaner/befolkningsutvikling

23 • Mangler i dag i forhold til målene - GAP?

24

25

26 TiltakSum201220132014201520162017201820192020 Nyanlegg vannforsyning: Uttakspunkt for vann for tankbiler0,2 Trykkøkningsstasjon Ligodt0,6 Vannledning Knapstad1,3 UV-anlegg, Spydeberg vannverk2,0 Saneringstiltak vannforsyning 8 stk. nedgravde vannmålere1,5 Vannledning Holli - Glendeveien20,03,017,0 Arnolds vei 20,8 Arnolds vei 30,9 Gamle veistasjonen-Friva0,6 Helge Ingstads vei3,22,40,8 Villaveien0,8 Lundsåsen4,00,82,40,8 Øvre og Nedre Damvei3,21,6 Spydeberg kirke. Omlegging vannledning0,7 Rolls vei + Wilses vei1,0 Tebo-senteret1,0 Sum vannforsyning:41,87,417,92,62,4 3,31,0

27 TiltakSum201220132014201520162017201820192020 Nyanlegg avløp Avløpsledning Lyseren – Glendeveien12210 Saneringstiltak avløp Arnolds vei 20,8 Arnolds vei 30,9 Pumpestasjon Høgda1,6 Mailund-Fossum6,63,3 Hyllibekken, sanering ledning2,4 5 stk spylepunkter, sanering2,4 Helge Ingstads vei3,22,40,8 Villaveien0,8 Lundsåsen4,00,82,40,8 Øvre og Nedre Damvei3,21,6 Rolls vei + Wilses vei1,0 Tebo-senteret1,0 Sum avløp39,94,416,65,72,4 2,61,0

28 • Gebyrutvikling i forhold til tiltakene?

29

30

31 Hovedplaner VA Opp til politisk behandling, synliggjøring av verdien av VA-anlegg, risiko og sårbarhet, størrelse på budsjetter, størrelse på tiltak Har presentert hovedplan for teknisk utvalg

32

33

34 Hovedplaner VA Har presentert hovedplan for teknisk utvalg (godkjent, men vil økonomisk behandle sak til sak…)


Laste ned ppt "Driftsassistansen i Østfold IKS Hovedplaner VA Tor Gunnar Jantsch."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google