Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsassistansen i Østfold IKS Hovedplaner VA Tor Gunnar Jantsch.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsassistansen i Østfold IKS Hovedplaner VA Tor Gunnar Jantsch."— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsassistansen i Østfold IKS Hovedplaner VA Tor Gunnar Jantsch

2 Hovedplaner VA • Småkommuner Under utarbeidelse…ser ikke behov…har så god oversikt • Mangler folk/kompetanse til å vise at det er et behov… • Sette bort til konsulent, tar for mye tid å hjelpe…liten styring over hva resultatet blir… Bortsatt arbeid, uten forankring, stues bort… MOTIVASJON / FORANKRES I KOMMUNEN

3

4 Motivasjon

5

6

7

8 VERDIKALKULATOR VA nettet Trøgstad kommune (med kommunal driftansv.) Alle delepriser er fra Brødrene Dahl`s katalog VANN data fra basenPRISER pr.m Kost pr. enhet Total SUM Total antall m.grøft vannledning237329,23m. Total237163,29m. SUM kr ,86 SPILLVANN Total66244,03m. SUM kr ,77 OVERVANN Total35732,75m. SUM kr ,63 DIV PUNKT Pris pr/stk Basseng1stk. kr ,00 Renseanlegg(sp)1stk. kr ,00 SUM kr ,00 DIV UTSTYR I KUMM SUM kr ,00 UTSTYR PÅ LEDNING SUM kr ,00 Total kost kr ,76 Mill kr 259, mill/5000 pers = kr / pers

9 Motivasjon VA dødsdyrt og grisebillig (stor i sum, lite per pers) Dyreste kommunale eiendelene i gjenanskaffelsesverdi (intet vedlikehold, kollaps, gjenanskaffelse) Må bruke penger på vedlikehold! Må ha plan for å investere fornuftig og billig Og på lang sikt i forhold til: -befolkningsendring/utbygging, klima XX kommunes lærebok i VA-anleggene…Kompetanseoverføring ved hyppig bytte av personale/ikke-overlappende generasjonsskifte Få flere på kommunalt spleiselag/redusere spredt avløp

10 Hovedplaner VA Tilstand Gap Mål

11 Tilstandsvurdering

12 Renseanleggene/vannbehandlingsanleggene -ROS-analyse -Tilfredsstiller utslippskrav/forskrift (forur/drikk) -Arbeidsmiljø Med driftsoperatører

13 Tilstandsvurdering Ledningsdatabasene er viktige! Jo bedre, jo bedre…

14

15 Mål

16

17 • 46 % umålt forbruk ! – Stort behov for tiltak på vannledningsnettet! • 60-70% fremmedvann / regnvann i kloakken pumpes til renseanlegget ! – Stort behov for tiltak på avløpsledningsnettet! Fjerne fellesrør!

18

19

20

21

22 Mål Rammebetingelser sentrale og lokale: Vannforsyningsavtaler, kommunale utslippstill. kap 13 Utbyggingsplaner/befolkningsutvikling

23 • Mangler i dag i forhold til målene - GAP?

24

25

26 TiltakSum Nyanlegg vannforsyning: Uttakspunkt for vann for tankbiler0,2 Trykkøkningsstasjon Ligodt0,6 Vannledning Knapstad1,3 UV-anlegg, Spydeberg vannverk2,0 Saneringstiltak vannforsyning 8 stk. nedgravde vannmålere1,5 Vannledning Holli - Glendeveien20,03,017,0 Arnolds vei 20,8 Arnolds vei 30,9 Gamle veistasjonen-Friva0,6 Helge Ingstads vei3,22,40,8 Villaveien0,8 Lundsåsen4,00,82,40,8 Øvre og Nedre Damvei3,21,6 Spydeberg kirke. Omlegging vannledning0,7 Rolls vei + Wilses vei1,0 Tebo-senteret1,0 Sum vannforsyning:41,87,417,92,62,4 3,31,0

27 TiltakSum Nyanlegg avløp Avløpsledning Lyseren – Glendeveien12210 Saneringstiltak avløp Arnolds vei 20,8 Arnolds vei 30,9 Pumpestasjon Høgda1,6 Mailund-Fossum6,63,3 Hyllibekken, sanering ledning2,4 5 stk spylepunkter, sanering2,4 Helge Ingstads vei3,22,40,8 Villaveien0,8 Lundsåsen4,00,82,40,8 Øvre og Nedre Damvei3,21,6 Rolls vei + Wilses vei1,0 Tebo-senteret1,0 Sum avløp39,94,416,65,72,4 2,61,0

28 • Gebyrutvikling i forhold til tiltakene?

29

30

31 Hovedplaner VA Opp til politisk behandling, synliggjøring av verdien av VA-anlegg, risiko og sårbarhet, størrelse på budsjetter, størrelse på tiltak Har presentert hovedplan for teknisk utvalg

32

33

34 Hovedplaner VA Har presentert hovedplan for teknisk utvalg (godkjent, men vil økonomisk behandle sak til sak…)


Laste ned ppt "Driftsassistansen i Østfold IKS Hovedplaner VA Tor Gunnar Jantsch."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google