Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsassistansen i Østfold IKS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsassistansen i Østfold IKS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsassistansen i Østfold IKS
Hovedplaner VA Tor Gunnar Jantsch

2 Driftsassistansen i Østfold
Hovedplaner VA Småkommuner Under utarbeidelse…ser ikke behov…har så god oversikt Mangler folk/kompetanse til å vise at det er et behov… Sette bort til konsulent, tar for mye tid å hjelpe…liten styring over hva resultatet blir… Bortsatt arbeid, uten forankring, stues bort… MOTIVASJON / FORANKRES I KOMMUNEN

3 NOU 2006:6 diskuterer sårbarhet og sikkerhet, bl. a
NOU 2006:6 diskuterer sårbarhet og sikkerhet, bl.a. felles verdisyn i samfunnet og ut fra en strengt teknologisk forståelse av samfunnet settes VA-sektoren opp som 1 av 6 kritiske infrastrukturer. Målt i kroner og øre er gjenanskaffelsesverdien for VA-anlegg høyere enn anlegg for elektrisk kraft. Produksjonsprisen er nogenlunde lik. Strøm betaler vi gladelig tusen i året for å få i hus, men for å få det viktigste næringsmiddelet levert innenfor døra og få borttransportert kloakken er vi misfornøyde med å betale mindre enn 3 tusen i året. Mindre enn 10 kr dagen. Det er noe som ikke henger på greip her…

4 Driftsassistansen i Østfold
Motivasjon

5 Driftsassistansen i Østfold
Motivasjon

6 Driftsassistansen i Østfold
Motivasjon

7 Driftsassistansen i Østfold
Motivasjon

8 260 mill/5000 pers = 52000 kr / pers VERDIKALKULATOR VANN SPILLVANN
VA nettet Trøgstad kommune (med kommunal driftansv.) Alle delepriser er fra Brødrene Dahl`s katalog VANN data fra basen PRISER pr.m Kost pr. enhet Total SUM Total antall m.grøft vannledning 237329,23 m. Total 237163,29 SUM kr ,86 SPILLVANN 66244,03 kr ,77 OVERVANN 35732,75 kr ,63 DIV PUNKT Pris pr/stk Basseng 1 stk. kr ,00 kr ,00 Renseanlegg(sp) kr ,00 kr ,00 kr ,00 DIV UTSTYR I KUMM kr ,00 UTSTYR PÅ LEDNING kr ,00 Total kost kr ,76 Mill kr ,03 260 mill/5000 pers = kr / pers

9 Driftsassistansen i Østfold
Motivasjon VA dødsdyrt og grisebillig (stor i sum, lite per pers) Dyreste kommunale eiendelene i gjenanskaffelsesverdi (intet vedlikehold, kollaps, gjenanskaffelse) Må bruke penger på vedlikehold! Må ha plan for å investere fornuftig og billig Og på lang sikt i forhold til: -befolkningsendring/utbygging, klima XX kommunes lærebok i VA-anleggene…Kompetanseoverføring ved hyppig bytte av personale/ikke-overlappende generasjonsskifte Få flere på kommunalt spleiselag/redusere spredt avløp

10 Driftsassistansen i Østfold
Hovedplaner VA Tilstand Gap Mål

11 Driftsassistansen i Østfold
Tilstandsvurdering

12 Driftsassistansen i Østfold
Tilstandsvurdering Renseanleggene/vannbehandlingsanleggene -ROS-analyse -Tilfredsstiller utslippskrav/forskrift (forur/drikk) -Arbeidsmiljø Med driftsoperatører

13 Driftsassistansen i Østfold
Tilstandsvurdering Ledningsdatabasene er viktige! Jo bedre, jo bedre…

14 Driftsassistansen i Østfold

15 Driftsassistansen i Østfold
Mål

16 1 3 1 5 2 1 4 1 1

17 60-70% fremmedvann / regnvann i kloakken pumpes til renseanlegget !
46 % umålt forbruk ! Stort behov for tiltak på vannledningsnettet! 60-70% fremmedvann / regnvann i kloakken pumpes til renseanlegget ! Stort behov for tiltak på avløpsledningsnettet! Fjerne fellesrør! Si noe i forhold til verdien og ta vare på ting!

18 Virvar av lover og regler som må møtes.

19

20

21

22 Driftsassistansen i Østfold
Mål Rammebetingelser sentrale og lokale: Vannforsyningsavtaler, kommunale utslippstill. kap 13 Utbyggingsplaner/befolkningsutvikling

23 Mangler i dag i forhold til målene - GAP?

24

25

26 Tiltak Sum 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nyanlegg vannforsyning: Uttakspunkt for vann for tankbiler 0,2 Trykkøkningsstasjon Ligodt 0,6 Vannledning Knapstad 1,3 UV-anlegg, Spydeberg vannverk 2,0 Saneringstiltak vannforsyning 8 stk. nedgravde vannmålere 1,5 Vannledning Holli - Glendeveien 20,0 3,0 17,0 Arnolds vei 2 0,8 Arnolds vei 3 0,9 Gamle veistasjonen-Friva Helge Ingstads vei 3,2 2,4 Villaveien Lundsåsen 4,0 Øvre og Nedre Damvei 1,6 Spydeberg kirke. Omlegging vannledning 0,7 Rolls vei + Wilses vei 1,0 Tebo-senteret Sum vannforsyning: 41,8 7,4 17,9 2,6 3,3 Har hatt gleden av å arbeide med en hovedplan for VA i Spydeberg kommune sammen med to konsulentselskaper og i nært samarbeid med driftsavdelingen i Spydeberg kommune. Dyktige engasjerte folk! Hvorfor hovedplan? 2 ting.

27 Tiltak Sum 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nyanlegg avløp Avløpsledning Lyseren – Glendeveien 12 2 10 Saneringstiltak avløp Arnolds vei 2 0,8 Arnolds vei 3 0,9 Pumpestasjon Høgda 1,6 Mailund-Fossum 6,6 3,3 Hyllibekken, sanering ledning 2,4 5 stk spylepunkter, sanering Helge Ingstads vei 3,2 Villaveien Lundsåsen 4,0 Øvre og Nedre Damvei Rolls vei + Wilses vei 1,0 Tebo-senteret Sum avløp 39,9 4,4 16,6 5,7 2,6 Har hatt gleden av å arbeide med en hovedplan for VA i Spydeberg kommune sammen med to konsulentselskaper og i nært samarbeid med driftsavdelingen i Spydeberg kommune. Dyktige engasjerte folk! Hvorfor hovedplan? 2 ting.

28 Gebyrutvikling i forhold til tiltakene?
-RIF har i ”state of the nation” påpekt følgende utfordringer for sektoren Punktene i tabellen

29 -RIF har i ”state of the nation” påpekt følgende utfordringer for sektoren
Punktene i tabellen

30 Har hatt gleden av å arbeide med en hovedplan for VA i Spydeberg kommune sammen med to konsulentselskaper og i nært samarbeid med driftsavdelingen i Spydeberg kommune. Dyktige engasjerte folk! Hvorfor hovedplan? 2 ting.

31 Driftsassistansen i Østfold
Hovedplaner VA Opp til politisk behandling, synliggjøring av verdien av VA-anlegg, risiko og sårbarhet, størrelse på budsjetter, størrelse på tiltak Har presentert hovedplan for teknisk utvalg

32 Driftsassistansen i Østfold

33 Driftsassistansen i Østfold

34 Driftsassistansen i Østfold
Hovedplaner VA Har presentert hovedplan for teknisk utvalg (godkjent, men vil økonomisk behandle sak til sak…)


Laste ned ppt "Driftsassistansen i Østfold IKS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google