Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Superbrukere Omsorgspartner 25-26.02 2015 Inger Lise Andersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Superbrukere Omsorgspartner 25-26.02 2015 Inger Lise Andersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Superbrukere Omsorgspartner Inger Lise Andersen

2 Unge overgripere *Ungdom mellom 13 og 18 år som forgriper seg seksuelt på barn som er mer enn 4 år yngre enn seg selv. Hvis ikke aldersforskjellen er tilstede kalles det jevnalderovergrep. Hvis de er under 13 år kalles det ”barn med bekymringsfull seksuell atferd”.

3 Forekomst i utlandet, og hvem begår dem?
30 % av alle seksuelle overgrep som blir begått mot barn og unge, begås av barn og unge under 18 år. Dette er tall fra straffedømte i USA og UK. 90-95% av de som forgriper seg er gutter. 80% av guttene forgriper seg på noen de kjenner. Kvinner (over 18) i UK: 5%. Kvinner i USA: 4-5 %. Psyk. Helle Kleive V27/Betanien Bup.

4 Forekomst i Nord-Norge 2003:
Prosjekt ”støtte til seksuelt misbrukte barn”, ved leder Aud Karin Bjørn, upublisert u.s: 1/3 del (30.2%) av henvendelsene til Konsultasjonsteamet gjaldt barn som hadde hatt en grenseoverskridende seksuell atferd overfor andre barn. Relasjon mellom offer og overgriper var ofte familiemedlem eller venn. Psyk. Helle Kleive V27/Betanien Bup.

5 Forekomst i Hordaland:
45 Barneverntjenester og 10 Bup-er i Hordaland ble spurt om antall henviste barn og unge som hadde utført seksuelle overgrep. 2001: 11 barn/unge : 36 barn/unge. Psyk. Helle Kleive V27/Betanien Bup.

6 Psyk. Helle Kleive V27/Betanien Bup.
Prognose: Internasjonale tall tyder på at 8/9 av 10 stopper etter å ha fått en form for tydelig korreksjon: Politi, barnevern, rettsvesen, lærer, foreldre, andre som har sagt klart at dette får de ikke lov til/ dette er ulovlig,+ samtaler med behandler + veiledning til foreldre. Vi må finne den ene ( residivisten) av de ti som fortsetter å forgripe seg og gi behandling. Psyk. Helle Kleive V27/Betanien Bup.

7 Overgripere Kjellgren ( 2009) – 70 svenske unge overgripere 13-18 år :
Begikk 1947 seksuelle handlinger 1652 av overgrepene innbefattet berøring og/eller inntrengning i anus/vagina eller munn, mot en annens vilje. Dette utgjør 23,6 overgrep fra hver av ungdommene, hvorav mer enn 10 var penetrering.

8 ERASOR. En risikovurdering.
Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism hovedområder: Seksuelle interesser, holdninger og atferd. Tidligere begåtte seksuelle overgrep. Psykososial funksjonsevne. Funksjon innenfor familie og miljø. Behandling. Psyk. Helle Kleive V27/Betanien Bup.

9 ASAP. Et utredningsverktøy.
Adolescent Sexual Abuser Project. En pakke med 9 spørreskjema. 2 er validitets-skalaer. 5 måler generelle personlighetsmessige forhold. 2 måler overgrepsspesifikke forhold. Psyk. Helle Kleive V27/Betanien Bup.

10 BEHANDLINGS-MANUALER.
V27 bruker manualene ”Varig forandring” fra Nederland og ”G-Map” fra England. Dette er to manualer laget for behandling av ungdom mellom 12 og 18 år. I utgangspunktet er manualene laget for å behandle grupper, men begge kan brukes individuelt. I Norge er det ofte ikke mange nok på et sted til samme tid til at en kan lage en gruppe. Psyk. Helle Kleive V27/Betanien Bup.


Laste ned ppt "Superbrukere Omsorgspartner 25-26.02 2015 Inger Lise Andersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google