Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tverrfaglig samarbeide

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tverrfaglig samarbeide"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tverrfaglig samarbeide
Hvorfor??

2 Historisk tilbakeblikk….
Professor Carl Schiøtz første skoleoverlege i Oslo ( ) Skolefrokosten-resultat av undersøkelser av dr Frölich ( )

3 Resultat etter Frølichs undersøkelse:Skolefrokost
Skolen ble en ny og viktig arena for forebyggende helsearbeid. Det ble lagt stor vekt på at den enkeltes motstandskraft måtte styrkes. Gjennom bedre hygiene skulle infeksjonene hindres i å utvikle seg til sykdom. Skolehelsearbeidet og kampen mot tuberkulosen ble i sterk grad vevd sammen

4

5 Mål for skolehelsetjenesten
Bidra til kunnskapsformidling Bidra til skolen som oppdrager Hindre at skolen er en risiko for helse Ha kontakt med enkeltelever i saker der elevenes helsetilstand hindrer læring eller fungering i skolesituasjonen Mobilitetskanal-følge opp fravær (etter Siren Haugland)

6 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
Kap. 9a: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring

7 Utdrag fra kap 9 i St. mld. 16 Målet er at de forebyggende helsetjenestene for barn og unge skal: bli bedre tilpasset ungdom og nye utfordringer knyttet til psykisk helse og levevaner. Det vil bl.a. kreve et tettere samarbeid med andre tjenester og aktører, rekruttering av personell med mer psykososial kompetanse og oppdatering av kompetansen til eksisterende personell

8 Hva er problemene idag?? Psykososialt miljø/ problem Muskel/ skjellett
Ernæring/inaktivitet/KMI Astma Rus/røyk Skoletretthet??/ tilstedeværelse Søvnhygiene Psykiske helseplager

9 Hvilken arena jobber vi på?
Skolearenaen Helsearenaen Lokalsamfunnarenaen

10 Helsefremmende skoler-program
Kartlegge ønsker og behov Planlegge og utarbeide tiltak Vekke oppmerksomhet om prosjektet og få alle med Fordele ansvar og eierskap Sette av tid og ressurser Evaluere tiltakene Få tiltakene inn i faste former

11 Skolediagnose Noen tenkte funn..........
Stort fravær Rusproblemer Mobbing Fysisk arbeidsmiljø for elevene Fysisk helsemiljø

12 Tverrfaglige fora Grupperettet Individrettet Skolemiljø ytre og indre

13

14 En arbeidsplan Ansvarsmøter rundt enkeltelever
Miljømøter- retning i forhold til forebygging på den lokale skole Samarbeid i forhold til skader/ rus/ psykisk helse/ kost/ernæring Politisk promotering i forhold til f. eks skolekantine, spisearena/ spisetid Fravær-fraværsprosedyrer

15 Hva er spørsmålet?

16 Å kunne stille det ” gode ” spørsmålet? -Kunne lage et helseprogram?
Hva er spørsmålet? Hvem handler dette om? Hvilke intervensjon vil vi bruke? Hvilke effekter er av interesse?

17 Individuell plan Lovbestemt hvis kriterier tilstede
Ansvarliggjøring og ryddighet

18 Men et lite tankekors Hva sier forskning i forhold til tverrfaglig samarbeide og resultat på individnivå???

19 Samarbeidsaktører i skolen
PPT Skolehelsetjenesten Fastlegen BUP Ungdomsbasen Helsestasjon for ungdom Politi FAU Flere

20

21 Når forandringens vind blåser, kryper noen i skjul , mens andre drar ut for å bygge vindmøller Mao Zedong


Laste ned ppt "Tverrfaglig samarbeide"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google