Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høyere utdanning i endring: Hvordan møter arkeologi utfordringene? (…i oppgangstider) Christopher Prescott Per Ditlef Fredriksen IAKH, UiO NAM 2014 i Stavanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høyere utdanning i endring: Hvordan møter arkeologi utfordringene? (…i oppgangstider) Christopher Prescott Per Ditlef Fredriksen IAKH, UiO NAM 2014 i Stavanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høyere utdanning i endring: Hvordan møter arkeologi utfordringene? (…i oppgangstider) Christopher Prescott Per Ditlef Fredriksen IAKH, UiO NAM 2014 i Stavanger

2 Kvalitetsreformen – en overstått etappe? Struktur- og gradsreform i høyere utdanning Ikke direkte knyttet til forskning og finansieringsmodeller, men påvirket hele sektoren. Følger den generelle filosofien i offentlige sektor. Prioritering, måling, relevans- & effektivitetskrav startet og sluttet ikke med Kvalitetsreformen. Institusjonsinterne endringer viktigere

3 UiO & HF – «flinkest» i reformklassen? Instituttreformer Strategiske disponeringer Faglige prioriteringer «Nivå II»-policy + publisering Negative og positive insentiver (fra HF til individ) – Gjennomføring – Publisering – Midler fra konkurransearena – Undervisningsregnskap.. kriterier for forskningstermin, forskningsmidler, lønn, opprykk, stipendiatstillinger, utlysninger, kursrammer osv.

4 Tellekanter og studiepoeng:Uttelling i marginene Budsjett IAKH2013% Samlet61000000 Studie, resultat 1320000021,6% Publisering, resultat 21000003,4%

5 Publisering

6 Poengstatistikken er beregningsgrunnlaget for UiO-interne tiltak

7 To faglige prioriteringsprosesser: vilkårlige valg og tallenes tale Faglig prioritering styrer ressurser (ditt studentene gjennomfører, forskning foregår, man er internasjonale og innhenter midler på konkurransearenaer) 2010-2013: subjektive valg og harde tider 2014-2017: tallene styrer pengene og arkeologi på topp Betenkeligheter og paradokser

8 2014-2017: Muligheter for IAKH- arkeologien Faglig prioritert: konkurrere om stipendstillinger, utlysning av stillinger, skjermes mot nedskjæringer, øke lærertetthet, prioritert MA, ressurser på BA, mer ansvar på phd …..

9 Rammebetingelser Offentlige krav og rammer Utdanningsøkonomi, studentplasser/kvoter og programdesign Studentdemografi, studentenes forutsetninger, forventninger og planer Arbeidsmarkedet Forskerutdanning Internasjonal konkurranse Utvikling i faget

10 Rammefilosofi Forskningsbasert undervisning Utdanning med forskningserfaring Kvalitet og oppfølging Internasjonal orientering Samarbeid med arbeidsgivere

11 IAKH-arkeologien: Posisjon og samfunnsoppdrag 7 faste 100% stillinger Klar posisjon i norsk og nordisk arkeologi Internasjonalt nettverk med fokus på Nord- Europa, Middelhavsområdet og det sørlige Afrika MA-utdanning nær et «embedsstudie»: – Lovpålagt forvalting – Grunnforsking – Teoretisk/metodisk reflektert – Bygge opp praktisk erfaring og leveringsevne

12 Fire tverrvitenskaplige satsingsfelt Kulturarv (nasjonalt og internasjonalt) Historisk arkeologi (nordisk, kontinental og i det sørlige Afrika) Miljøarkeologi/ arkeometri Forhistorie (teknologi/innovasjon)

13 Kontinuerlig fornying og evaluering Spesialisering begynner på 2000-nivå Ekstern tilsynssensor Kvalitetssikring: underveis- og periodisk evaluering, årlig studiekvalitetsrapport I stor grad studentpanel, evalueringshistorikk NOKUTs studiebarometer & rapport

14 Hvor vi ønsker å være om 4 år Et naturlig valg i Nord-Europa: fagmiljø og MA- tilbud Integrere «ny-metodologi» & teori Utvidet tilbud på feltkurs, metode & praksis Høyere andel internasjonale studenter (Over-)fylle årlig MA-kvote på 24 Velutviklet program som står trygt etter 2017

15 Stillinger og ressursbruk Nye PhD- & post doc. (2 under tilsetting) Forskotering av stillinger på jernalder & steinalder 3-årig stilling på stein- og bronsealder (utvidet post doc) II-stilling i arkeometri/miljøarkeologi Middelhavregionens arkeologi/GIS under tilsetting Timekvoter Utviding av felt- og praksisopplæring på BA & MA: tettere samarbeid med KHM, AM og internasjonalt ledende aktører i arkeometri/miljøarkeologi Sterkt phd-program gjennom faggrupper og DIALPAST Kritisk kulturarvsforsking i tråd med HFs initiativ Årlige utlysingar av MA-stipend til internasjonal reise/datainnsamling

16 Nye program og emnetilbud Justeringer av MA-forløp Større mulighet for praksis/utenlandsopphold i løpet av første år Mer case-basert undervisning på metode & redskap før prosjektbeskrivelse Flere milepælar i løpet av andre år («skriveåret») – «light-versjon» av modell for PhD-utdanning Emnetilbud Heritage, material culture and conflict Mer spesialisert emne på miljøarkeologi på BA &MA Arkeologi og formidling Utviding av feltkurs fra 2 til 3 uker Ekskursjon på MA Feltmomenter & ekskursjoner på BA Praksisemne: aktivt bruk av stabens nettverk nasjonalt og internasjonalt PhD-tilbud & DIALPAST videreføres Sommerskole, teknologi

17 Mål Krevende og givende akademisk program på BA, MA & PhD Forutsigbar og gjensidig forpliktende studieløp Møte varierte forventninger hos studenter- fremme karriereønskene Gir kunnskap, ferdigheter og forskningsinnsikt som arbeidsgivere setter pris Danne grunnlaget for å møte fremtidens faglige utvikling i det internasjonale arkeologifeltet


Laste ned ppt "Høyere utdanning i endring: Hvordan møter arkeologi utfordringene? (…i oppgangstider) Christopher Prescott Per Ditlef Fredriksen IAKH, UiO NAM 2014 i Stavanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google