Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Frå lærar til læring - nettbasert læring i veilederutdanning Gerd Bjørke Pedagogisk utviklingssenter Høgskolen i Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Frå lærar til læring - nettbasert læring i veilederutdanning Gerd Bjørke Pedagogisk utviklingssenter Høgskolen i Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Frå lærar til læring - nettbasert læring i veilederutdanning Gerd Bjørke Pedagogisk utviklingssenter Høgskolen i Oslo Gerd.Bjorke@adm.hio.no

2 Høgskolen i Oslo Læring i og for ei ny tid Paradigmeskifte: –Frå undervisning til læring Nye roller –Studentaktivitet –Lærar som tilretteleggjar og veileder IKT-støtta læring –verktøy og strukturendring

3 Høgskolen i Oslo Frå undervisning til læring Studenten som –utforskar ut frå eigne lærebehov –ansvarleg for eiga læring Læraren som –tilretteleggjar - organisator –veileder - vegvisar –igangsetter - inspirator

4 Høgskolen i Oslo Kvalitetsreforma Studentaktive læringsformer –frå formidling til veiledning Oppfølging av studenten –tilbakemelding på studieprosess Vurderingsformer: –inngå i læreprosessen –styrke formativ vurdering –alternativ bruk av sensor

5 Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo - profil: Paradigmeskifte: ”Frå undervisning til læring” –studentaktive læringsformer –datastøtta læring –aktive studentroller Mål innan 2001: –kvar utdanning minst eitt undervisningstilbod på Internett

6 Høgskolen i Oslo Eit eksempel: Vidareutdanning i praksisveiledning innan helse- og sosialfag 10 vekttallseining deltidsstudium over eitt år 20 studieplassar (=40 studentar)

7 Høgskolen i Oslo Vegen mot nettbasert læring 1998: –korrespondanse via e-post: innsending av rapportar, notatar etc 1999: –eiga heimeside for studiet - med fagplan, søknadsskjema etc 2000: –all studie-informasjon og -innhald på nettet, meldingssystem til/frå studentar, gruppe-arbeid på nettet 2001: –forts nettbasert, mappevurdering

8 Høgskolen i Oslo Pedagogiske prinsipp Problembasert læring: –utgangspunkt i praksishistorier –definere problemstillingar –avdekke læringsbehov –oppsøke kjelder for å hente kunnskap –utveksle ny kunnskap - drøfte –gruppesamarbeid + sjølstendig arbeid Nettbasert læring: –studieadministrativt verktøy –kommunikasjonsverktøy

9 Høgskolen i Oslo Organisering Gruppemøter: –fysiske: kvar veke - 3 timar - 4-6 stud –virtuelle: kvar bolk - 1 time - 3-4 stud Fellessamlingar: 7-8 a 2-3 dagar Arbeidskrav: –loggskriving, fagnotat, rapportar, gjennomført veiledningstrening Mappevurdering + praktisk eksam

10 Høgskolen i Oslo Lærarrolla - på nettet: Studieadministrativt nettarbeid: –publisere studieinformasjon –lenker til andre kjelder –organisere grupper –tilgang/ikkje tilgang til mapper –meldingar til/frå studentar

11 Høgskolen i Oslo Lærarrolla på nettet, forts Fagleg nettarbeid –gruppeveileder –tilbakemelding på skriftlege arbeid –velgje ut og publisere aktuelt lærestoff –inspirere og utfordre i debattforum

12 Høgskolen i Oslo Lærarrolla - fysiske møter Seminarleiar i gruppemøter: –veilede på veiledning Leiar av fellessamlingar: –utveklse loggar –oppsummere tema –introdusere nytt tema –veiledningstrening –oversikt over framdrift, praktisk organisering

13 Høgskolen i Oslo Studentrolla Nettmøter: problemløysingsoppgåve Nettforum: innlegg og diskusjon Gruppemøter: veiledningstrening Fellessamling: –loggutveksling, fellesdiskusjonar, veiledningstrening, (førelesingar) Litteraturstudier Praktisk veiledningserfaring

14 Høgskolen i Oslo Gruppearbeid på nettet Føresetnad: –maskintilgang og meistring av teknikk Krav til seminarleiar: –rask tasting, ”ligge i forkant”, kommentere alle sine innspel Førebuing - ikkje ”utanomsnakk” Presisjon: i ordbruk, i analytisk tenkning Skriftleg kommunikasjon: permanens, ord som reiskap for tanken

15 Høgskolen i Oslo Erfaringar - med nettbruk Frå papir til elektronikk Studieadministrativ effektivisering Raskare kommunikasjon mellom aktørar Fleksibilitet og tilgang til studiestoff Studentpublisering - demokrati Kvalitetsutvikling: presisjon, effektivitet

16 Høgskolen i Oslo Erfaringar generelt Engasjerte, arbeidsame studentar: –Oppdagande læring –Undersøkjande tilnærming –Jamnt arbeid undervegs –Oppdagande læring Føresetnad: –Førehandsplanlegging –Utarbeiding av gode oppgåver –Gruppestruktur som drivkraft


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Frå lærar til læring - nettbasert læring i veilederutdanning Gerd Bjørke Pedagogisk utviklingssenter Høgskolen i Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google