Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mobil røntgen, et lykkelig samhandlingstiltak!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mobil røntgen, et lykkelig samhandlingstiltak!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mobil røntgen, et lykkelig samhandlingstiltak!

2 Drammens Tidende:

3 Erfaringer fra Mobil røntgen - i Norge
Pasienten spares for utmattende syketransport, venting og uønsket miljøveksling. Økonomisk lønnsomt for samfunnet. Tjenesten er personellbesparende, reduserer unødvendige sykehusinnleggelser og pasienttransporter. Er diagnostisk høyverdig. Tjenesten gir et bedre medisinsk beslutningsgrunnlag for primærhelsetjenesten i sin håndtering av pasientene.

4 I møte med institusjonene
En tredje radiograf: Høsten 2014.

5 Drift i prosjektperioden
Tjenesten organiseres og utgår fra Avdeling for bildediagnostikk i VVHF, seksjonen ved Bærum sh., mens røntgenbildene beskrives enten ved seksjon Drammen eller Bærum avhengig av hvilket sykehus pasienten tilhører.

6 Oppstart i Vestre Viken helseområde
Mai 2013: Avtale om tre års prøvedrift – med deling av kostnader med VV HF. Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik, Øvre Eiker: Befolkning på 350 000 med 2800 på institusjon og 500 i omsorgsboliger. Med 0,30 røntgenundersøkelser pr. sykehjemsplass pr. år, er 1000 us. pr. år realistisk: 4-5 us. pr. virkedag.

7 Mål Etablere effektiv røntgentjeneste for pasienter på sykehjem og omsorgsboliger. Etablere en plattform for eventuell permanent drift med en godt fungerende infrastruktur. Oppnå høy grad av service og kvalitet for brukere – medarbeidere på sykehjem, i omsorgsboliger og pasienter.

8 Måltavle 2014

9 FOU-arbeid Samarbeid med Høgskolen i Buskerud?
Søkt om deltakelse i et EU-prosjekt. Samarbeid med Høgskolen i Buskerud? Søkt om deltakelse i et EU-prosjekt.

10 Budsjettforslag 2015.

11 Hvilke utfordringer har vi?
Øke antallet undersøkelser – for bl.a. å redusere et mulig underforbruk av rtg.tjenester til disse pasientene (Informasjon til institusjoner og henvisende leger, PKO-nytt, kommuneoverleger, kommunalsjefer – og presse.) Etablere trådløs overføring av data mellom institusjon og sykehus. (Bestilling sendt Sykehuspartner.)

12 Styringsgruppe og prosjektgruppe
Leder, Klinikkdirektør Torkil Clementsen, Klinikk for medisinsk diagnostikk Kommuneoverlege Kristian Sandbukt, Lier kommune Helse- og omsorgssjef Lisbeth A Nymo, Øvre Eiker Samhandlingskoordinator Britt Kveseth, Asker kommune Avdelingssjef Jon Haakon Malmer-Høvik, Avd. for bildediagnostikk Samhandlingssjef Christine Furuholmen, VV HF. Leder, Clementine I Thorsteinsen, Avd. Bildediagn. Samhandlingskoordinator Anne Marie Flovik, Bærum kommune Samhandlingskoordinator Inger Johanne Flingtorp, Drammen kommune Kontorleder Hanne T Kalvang, Avd. Bildediagn. BS Radiograf Helene Vanberg, Avd. Bildediagn. BS Systemansvarlig for IKT Anne Lise Tennstrand, Avd. Bildediagn. BS

13 Presentasjon på internett
Hjemmeside for Mobil røntgen finnes via På sikt: Tilbud til fengsler, asylmottak, flere kommuner?


Laste ned ppt "Mobil røntgen, et lykkelig samhandlingstiltak!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google