Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SEKSJON VEI OG UTEMILJØ Presentasjon for PTU 15.11.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SEKSJON VEI OG UTEMILJØ Presentasjon for PTU 15.11.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 SEKSJON VEI OG UTEMILJØ Presentasjon for PTU 15.11.2011

2 Seksjon vei og utemiljø Vei og utemiljøsjef Driftsenhet vei 1 formann Veiareal og torg 5 driftsoperatører Driftsenhet grøntareal 1 formann Kirkegårder 2 driftsoperatører Idrettsbaner 1 driftsoperatør Parker og lekeplasser 3 driftsoperatører Natur- og friluftslivsområder 1 driftsoperatør Maskinpark** 3 maskinførere Saksbehandler/planlegger Grøntanlegg mv. Merkantile tjenester Fellestjenester – innleid ved behov Saksbehandler/prosjektleder Vei og tekniske anlegg mv. 15 + 2

3 Seksjonens administrasjon Økonomiforvaltning Personalforvaltning HMS og arbeidsmiljø Fagorgan (lovverk etc): saksbehandling og planarbeid Høringsinstans Planlegging av drift Prosjektering, anbudsprosesser, prosjektledelse.

4 Driftsenhet vei og gater Ca 100 km vei med fast dekke (2006) Ca 50 km grusveier Ca 3.500 sandfangkummer Ferister, grinder, fartshumper, gjerder, autovern, busskur etc. Soping av veier, fortau, bygater og torg Brukontroll og bruettersyn. Trafikk- og gateskilt, fotgjengerfelt, oppmaling av veimerker Renovasjon i byen og langs veier Vinterdrift; snøstikker, brøyting, strøing, strøkasser osv. Div. arrangement; julebyen, festivaler, bytelt m.m.

5 Driftsenhet grøntareal - kirkegårder Egersund og Helleland kirkegård For- og etterarbeid ved begravelser Legatgraver; utplanting av vårblomster, sommerblomster, lyng og tildekking med einer. Skjøtsel og drift av uteareal. Snørydding på kirkegårdene Deltar også i vinterarbeid, investeringsprosjekter og annen drift i vinterhalvåret.

6 Driftsenhet grøntareal - idrettsanlegg Drift av idrettsparken på Husabø Drift av gressbanen på Helleland og Bakkebø, grusbanen på Eigerøya, Lagård og Hellvik. Garderober og utearealer Deltar også i vinterarbeid, investeringsprosjekter og annen drift i vinterhalvåret og ved behov.

7 Driftsenhet grøntareal – bydrift, parker, lekeplasser etc. 130 + lekeplasser, balløkker, nærmiljøanlegg, ballbinger, parker. Kommunalt grøntareal i tettsteder og sentrum, rundt kommunale boliger og institusjoner. Beskjære park- og bytrær. Bed og urner i sentrum; vårblomster, sommerblomster, lyng og utlegging av einer. Byteltet, service i fbm. ulike arrangement.

8 Driftsenhet grøntareal – friluftsliv og naturforvaltning Parkeringsplasser (30), turveier (11 km + Vannbassengane), merka stier (40 km +), grinder/porter, gjerdeklyvere mv. Informasjonstavler (36), renovasjon, vask og drift av toaletter (20 faste / 5 mobile) Skjærgårdstjenesten; båtutfartsområder og tilsyn. Drift og tilsyn av friluftsbygg (13) og toaletthus. Drift av badeplasser. Skjøtsel av verdifullt kulturlandskap.

9 Viltforvaltning og BM Godkjenning av vald, fellingstildelinger, rapportering til SSB, mm. Viltettersøk; sykt og såret hjortevilt (elg, hjort og rådyr + bever) Møter med grunneiere og valdansvarlige. Biologisk mangfold. Skjøtselsplaner for ”egne” kulturlandskap. Kommunens kontaktperson overfor andre forvaltningsnivå.

10 Lakse- og innlandsfiskeforvaltning Forvaltning og drift av kommunale fiskevann og private vann med kalkingsavtale. Organisere fiskekortsalg for kommunale fiskevann. Søke om statlige tilskudd til kalking av innsjøer i Eigersund kommune, samt rapportere om forbruk. Deltakelse i ulike fagråd for forvaltning av laksefisk. En rekke lovfestede forvaltningsoppgaver.

11 Maskinparken 2 gravemaskiner og en lastebil med maskinførere Selvfinansiert gjennom utleie til investeringsprosjekt og drift. Driftsoverskudd avsettes på et maskinfond og benyttes til gjenkjøp av nye maskiner og nødvendig utstyr. Skal dekke kommunens beredskapsbehov og gi en forutsigbarhet mht. tilgjengelige maskintjenester.

12 Utfordringer i årene som kommer Lover og forskrifter stiller krav til tilsyn og teknisk standard på lekeplasser og utstyr. Mange lekeplasser er i så dårlig forfatning at de må saneres og bygges opp på nytt.

13 Utfordringer i årene som kommer Lav bemanning og lave budsjett medfører at en må gjøre tøffe prioriteringer i årene som kommer.

14 Utfordringer i årene som kommer Lav bemanning og lave driftsbudsjett i forhold til seksjonens driftsoppgaver – enkelte oppgaver må prioriteres bort.

15 ”Ekstremvær” og forsømt vegvedlikehold. Utfordringer i årene som kommer

16 Svært mye utsatt vegvedlikehold. Vi har nå kommet til et punkt hvor det er vanskelig å utsette vedlikeholdet mye lenger. Lav administrativ bemanning medfører at investeringsprosjekt må utsettes. Utfordringer i årene som kommer

17


Laste ned ppt "SEKSJON VEI OG UTEMILJØ Presentasjon for PTU 15.11.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google