Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haugesund kommune, seksjon park og friluft1 RUSKEN •Er en ryddeaksjon i de offentlige rom. •Det være seg lekeplasser, friområder, gang- /turveger, badeplasser,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haugesund kommune, seksjon park og friluft1 RUSKEN •Er en ryddeaksjon i de offentlige rom. •Det være seg lekeplasser, friområder, gang- /turveger, badeplasser,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Haugesund kommune, seksjon park og friluft1 RUSKEN •Er en ryddeaksjon i de offentlige rom. •Det være seg lekeplasser, friområder, gang- /turveger, badeplasser, balløkker eller lignende arealer.

2 Haugesund kommune, seksjon park og friluft2 RUSKEN •Tiltaket er et samarbeid mellom velforeninger og andre foreninger, skoler, barnehager mv, og Haugesund kommune ved Teknisk driftsenhet

3 Haugesund kommune, seksjon park og friluft3 RUSKEN •Hvordan gjør vi det?1 –Skoler, barnehager, lag og foreninger m.fl. rydder søppel i de offentlige rom (friområder, friluftsområder, lekeplasser, aktivitetsarealer osv.) –Avfallet sorteres ved rydding. Plast, papir og lignende samles i sekker, større ting legges i hauger.

4 Haugesund kommune, seksjon park og friluft4 RUSKEN •Hvordan gjør vi det?2 –Organisk materiale som trevirke, paller og lignende samles i egne hauger. Vi ønsker ikke å fjerne alt organisk materiale i grøntområdene, da dette har betydning for det biologiske mangfoldet i nærmiljøet. –Kommunen kjører, etter avtale, bort avfall som er ryddet sammen. Transport må avtales før ryddeaksjonen starter.

5 Haugesund kommune, seksjon park og friluft5 RUSKEN •Hvordan gjør vi det?3 –Jernskrot og annet metall samles også i egne hauger. –Miljøfarlig avfall, som f.eks bilbatterier og sprøyter bør få ligge i ro og meldes til kommunens kontaktpersoner. –Kommunen kjører, etter avtale, bort avfall som er ryddet sammen. Transport må avtales før ryddeaksjonen starter.

6 Haugesund kommune, seksjon park og friluft6 RUSKEN •Hvordan gjør vi det?4 –Sand og grus langs murer og på fortau feies ut i rennestein. –Teknisk drift ved seksjon veg, feier opp sand/grus. –Avtale om feiing må avtales på forhånd. •NB. Må ikke fylles i sekker.

7 Haugesund kommune, seksjon park og friluft7 RUSKEN •AVFALLSSEKKER KAN HENTES PÅ SERVICESENTERET, KIRKEGT 85 ELLER PÅ TEKNISK DRIFT, JOVEGEN 90 •TRANSPORT MÅ AVTALES MED TEKNISK DRIFT MINIMUM 5 DAGER FØR RYDDEAKSJONEN/FEIIING

8 Haugesund kommune, seksjon park og friluft8 RUSKEN HVEM KAN DELTA? Velforeninger og andre foreninger, skoler, barnehager, lag og mv. kan avholde ryddeaksjon når de selv ønsker, gjerne flere ganger i året.

9 Haugesund kommune, seksjon park og friluft9 RUSKEN •Kontaktpersoner vedr. innsamling av avfall og feiing: Arne Helgesen tlf. 52 74 92 20 E-post: arne.helgesen@haugesund.kommune.noarne.helgesen@haugesund.kommune.no Alf Jakobsen tlf. 52 74 33 03 E-post: alf.bjarne.jakobsen@haugesund.komune.noalf.bjarne.jakobsen@haugesund.komune.no

10 Haugesund kommune, seksjon park og friluft10 RUSKEN •Hva aksjon rusken ikke er! –Loftsrydding, kjellerrengjøring eller rydding av ”overskuddsmateriell” i garasjen. –Rydding av greiner, kvist, busker, ugras og lignende fra hager og friområder.


Laste ned ppt "Haugesund kommune, seksjon park og friluft1 RUSKEN •Er en ryddeaksjon i de offentlige rom. •Det være seg lekeplasser, friområder, gang- /turveger, badeplasser,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google