Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Telemark Side 1 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Prosjektstyring Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Telemark Side 1 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Prosjektstyring Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Telemark Side 1 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Prosjektstyring Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering

2 Høgskolen i Telemark Side 2 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Innholdsfortegnelse: 1.Prosjektplanleggingside 3 2.Totalkvalitetsledelseside 20 3.Målsettingside 35 4.Prosjektorganiseringside 42 5.Gjennomføring av prosjekterside 54 6.Oppfølging og kvalitetssikringside 61

3 Høgskolen i Telemark Side 3 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg PROSJEKTPLANLEGGING ”The plan is nothing - the process is everything” Del 1 Prosjektplanlegging

4 Høgskolen i Telemark Side 4 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Hva er et prosjekt? Mange definisjoner, men i de fleste sammenhenger inneholder de følgende elementer: Skal lede frem til et bestemt resultat (forandringer) Er begrenset i tid og kostnader Er en engangsoppgave (unikt) Er organisert som eget styringsobjekt Krever mange ulike ressurser Resultat er kommuniserbart Del 1 Prosjektplanlegging

5 Høgskolen i Telemark Side 5 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg En vanlig definisjon: ”Et prosjekt er en arbeidsoppgave som er et engangsforetagende med sikte på å nå et klart definert mål”. Del 1 Prosjektplanlegging

6 Høgskolen i Telemark Side 6 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Ulike typer prosjekter Del 1 Prosjektplanlegging

7 Høgskolen i Telemark Side 7 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg En modell for utviklingsprosjekt Idé- vurdering Oppstart planlegging Gjennom- føring Avslutning Evaluering Del 1 Prosjektplanlegging

8 Høgskolen i Telemark Side 8 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Idévurdering En idé kan oppstå på mange måter: Spontant hos en person eller gruppe i organisasjonen Gjennom en systematisk analyse av bedriftens situasjon Ved forespørsel fra en kunde eller oppdragsgiver Ved å studere konkurrenters produkter, prosesser, aktiviteter Del 1 Prosjektplanlegging

9 Høgskolen i Telemark Side 9 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg TING-vurdering: Tid Investering Nytte Gjennomførbarhet Del 1 Prosjektplanlegging

10 Høgskolen i Telemark Side 10 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Idévurderingsrapport 1.Sammendrag med anbefaling (max 1 side) 2.Beskrivelse av idé 3.Forankring i forretningsidé og strategi 4.TING-vurdering 5.Foreløpig gjennomføringsplan - Angrepsmåte - Hovedoppgaver - Fremdrift - Ressurser Del 1 Prosjektplanlegging

11 Høgskolen i Telemark Side 11 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Oppstart - Planlegging Forprosjekt iverksettes hvis det er nærmere behov for analyse av: - Marked - Produksjon - Kompetanse/organisasjon - Økonomi Forprosjektet skal alltid resultere i en anbefaling til videreføring, utsettelse eller terminering. Dersom det skal videreføres til et hovedprosjekt, skal det lages en skisse til dette i forprosjektet. Del 1 Prosjektplanlegging

12 Høgskolen i Telemark Side 12 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Bedriftenes utviklingsprosjekt i SMB-Kompetanse Idé- vurdering Oppstart planlegging Gjennom- føring Avslutning Evaluering SMB- Kompetanse Del 1 Prosjektplanlegging

13 Høgskolen i Telemark Side 13 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Fordeler og ulemper ved et prosjekt: Fordeler: - klart definert oppgave - tilpasset behovet - kostnadseffektiv - resultat- og endringsorientert arbeidsform - egnet ved samarbeid mellom enheter - lett å avvikle Ulemper: - ikke etablert arbeids- og bedriftskultur - mangler rutine og regler - ukjente oppgaver - krever sterkere grad av styring - vansker med å oppnå nødvendig posisjon og status - kompetanse forsvinner når prosjektet er avsluttet Del 1 Prosjektplanlegging

14 Høgskolen i Telemark Side 14 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Å styre innebærer tre funksjoner: Målformulering Planlegging Oppfølging Prosjektstyring Del 1 Prosjektplanlegging

15 Høgskolen i Telemark Side 15 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Utførelse (faglige oppgaver) Målformulering OppfølgingPlanlegging Mål og rammerKorrigere mål Korrigere plan Korrigere utførelse Ressurser Resultat Styringsfunksjoner Del 1 Prosjektplanlegging

16 Høgskolen i Telemark Side 16 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Hensikten med planlegging: Å skaffe oversikt over hvilke oppgaver som må utføres for å nå målet Gi det nødvendige grunnlaget for utførelse og oppfølging av disse oppgavene ved å fastlegge og beskrive: –Hva som skal gjøres –Når det skal gjøres –Hvilke ressurser som kreves –Hva resultatet skal være Del 1 Prosjektplanlegging

17 Høgskolen i Telemark Side 17 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Hensikten med planlegging (forts): Sikre en best mulig styring av produksjonen Tidligst mulig kunne bli klar over problemer som kan skape vansker for driften Gi best mulig info om hva som skal gjøres og hva som er gjort, motivasjon! Gi best mulig erfaringsdata for senere virksomhet Del 1 Prosjektplanlegging

18 Høgskolen i Telemark Side 18 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg ProsjektplanProsjektplan 1.Mål og rammer 1.1Bakgrunn 1.2Prosjektmål 1.3Rammer 2.Organisering 2.1Ansvarsforhold 2.2Øvrige roller og bemanning 3.Gjennomføring 3.1Hovedaktiviteter 3.2Beslutningspunkter 3.3Milepæler 4.Risikoanalyse Kritiske suksessfaktorer fastlegges og belyses 5.Oppfølging og kvalitetssikring 5.1 Kvalitetssikring 5.2 Rapportering Del 1 Prosjektplanlegging

19 Høgskolen i Telemark Side 19 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Fordeler med planlegging: Man blir kjent med prosjektet som skal gjennomføres Problemer blir løst før de oppstår Felles utgangspunkt Bedre beslutninger under prosjekt- gjennomføringen Del 1 Prosjektplanlegging

20 Høgskolen i Telemark Side 20 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Totalkvalitetsledelse TQM ”Forenkling-Forbedring-Fornying” Del 2 Totalkvalitetsledelse

21 Høgskolen i Telemark Side 21 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg FOKUS PÅ PRODUKT FOKUS PÅ MARKEDET FOKUS PÅ SAMFUNNET Nabo Kunde Leverandør Medarbeidere Eiere Samfunn KVALITETS-SAMFUNNET Forandringer i samfunnets påvirkning av kvalitet (Produkter kommer ut)(Innputt fra markedet)(Innputt fra samfunnet) Del 2 Totalkvalitetsledelse

22 Høgskolen i Telemark Side 22 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Og derfor avhenger fortjenesten av lavest mulige kostnader Pris som kunden er villig til å betale Produksjonskostnader Oppnådd fortjeneste - = Produksjonskostnader Forventet fortjeneste Detaljpris + = TIDLIGERE NÅ Del 2 Totalkvalitetsledelse

23 Høgskolen i Telemark Side 23 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg VEDLIKEHOLDE VEDLIKEHOLDE FORBEDRE STYRING LEDELSE INSPEKSJON SJEKK OVERVÅKING Del 2 Totalkvalitetsledelse

24 Høgskolen i Telemark Side 24 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg P AD C P A C P AD C Del 2 Totalkvalitetsledelse

25 Høgskolen i Telemark Side 25 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg KVALITETS-FORBEDRING PLANLEGGING DESIGN PRODUKSJON INSPEKSJON 3Kvalitetsvekta Del 2 Totalkvalitetsledelse

26 Høgskolen i Telemark Side 26 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg KostnadKostnad LeveranseLeveranse SikkerhetSikkerhet MiljøMiljø Tilfredsstille samfunnets behov MORAL OVERLEVELSE ProduktkvalitetProduktkvalitet Del 2 Totalkvalitetsledelse

27 Høgskolen i Telemark Side 27 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Samfunnets medlemmer “Interessenter” KundeKunde NaboNabo LeverandørLeverandør MedarbeidereMedarbeidere EiereEiere SamfunnSamfunn Del 2 Totalkvalitetsledelse

28 Høgskolen i Telemark Side 28 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg PDCA-hjulet (PUKK) Bestemme et arbeidsmål Avgjøre hvilke metoder skal benyttes for å nå målene Organisere utdanning og trening Utføre jobben Kontrollere resultatene som er nådd Iverksett korrigerende tiltak 1 2 3 4 5 6 PLANLEGG UTFØR KONTROLLER KORRIGER P D A C Del 2 Totalkvalitetsledelse

29 Høgskolen i Telemark Side 29 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Tid Kvalitets-nivå P D C A P D C A P D C A Vedlikehold Korrigering Forbedring Kontinuerlig forbedring KAIZEN Del 2 Totalkvalitetsledelse

30 Høgskolen i Telemark Side 30 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Produktkvalitet Kostnad Pris Utgifter Leveranse Destino Cantidad Sikkerhet Miljø Arbeidsmoral Motivasjon Økologi Leveransested Mengde Daglig drift Produkter/tjenester Produkt Prosess Kunde og medarbeidere Kunde, nabo Kunde, eier, medarbeidere og nabo Kunde Kunde, medarbeidere og samfunn BERØRTE PERSONER DIMENSJONER Kundetilfredshet Tid Del 2 Totalkvalitetsledelse Fysisk arbeidsmiljø

31 Høgskolen i Telemark Side 31 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg PROSESS Resultater Årsaker til variasjon Maskin Materiale Menneske Miljø Metoder Del 2 Totalkvalitetsledelse

32 Høgskolen i Telemark Side 32 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg FAKTA Fremstiller hendelser eller forekomster, og er basert på faktiske kunnskaper DATA Fremstiller eller speiler den samme virkeligheten Kunnskap Erfaring + Fakta Data = Riktigeavgjørelser FAKTA OG DATA Del 2 Totalkvalitetsledelse

33 Høgskolen i Telemark Side 33 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg PARETO- De viktige få De viktige få De mange interessante 3%3% 320 380 360 340 3100 Del 2 Totalkvalitetsledelse

34 Høgskolen i Telemark Side 34 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Del 2 Totalkvalitetsledelse

35 Høgskolen i Telemark Side 35 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Målsetting i prosjekter ”If you aim at nothing you are sure to hit it.” Del 3 Målsetting i prosjekter

36 Høgskolen i Telemark Side 36 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Hensikten med mål Sikre at prosjektet er i samsvar med bedriftens overordnede mål Gi et bilde av hva prosjektet skal resultere i, slik at en har noe å planlegge ut fra og noe å holde resultater opp mot Skape et motiverende samlingsmerke Skape en felles forståelse Grunnlag for å informere omgivelsene Del 3 Målsetting i prosjekter

37 Høgskolen i Telemark Side 37 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Hovedmål Hovedmål beskriver hvilken nytte bedriften skal ha av prosjektet. Eks.: Vi ønsker å forbedre lønnsomheten i våre byggeprosjekter med 10 %. Del 3 Målsetting i prosjekter

38 Høgskolen i Telemark Side 38 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Prosjektmål Prosjektmål skal beskrive hva som konkret skal foreligge når prosjektet er ferdig. Eks.: Kalkyletid reduseres med 25 % Bruk av overtid reduseres med 30 % Salget skal økes med 5 % innen 20. mai Del 3 Målsetting i prosjekter

39 Høgskolen i Telemark Side 39 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Sjekkpunkter ved målformulering SSpesifisert (veldefinert) MMålbart (kan etterprøves) AAkseptert (felles oppfatning) RRealistisk (skal kunne nås) TTidsavgrenset (dato) Del 3 Målsetting i prosjekter

40 Høgskolen i Telemark Side 40 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Kritiske spørsmål ved problemformulering Er målene formulert slik at de virker som rettesnor og ramme for arbeidet mitt? Er de formulert slik at jeg kan måle resultatet av arbeidet mitt og sammenlikne dette med målet? Mangler noe i målformuleringen? Er målene balanserte og troverdige? Del 3 Målsetting i prosjekter

41 Høgskolen i Telemark Side 41 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Vanlige feil i målformuleringsarbeidet Setter i gang før målene er klarlagte. Prosjektet er for dårlig avgrenset For høyt ambisjonsnivå i forhold til tids- og kostnadsrammer Overser betydningen av aksept fra deltakere For liten kontakt med andre berørte interessenter Del 3 Målsetting i prosjekter

42 Høgskolen i Telemark Side 42 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Prosjektorganisering ”Det eneste som utvikler seg av selv i en organisasjon er rot, friksjon og dårlige relasjoner” Peter Drucker Del 4 Prosjektorganisering

43 Høgskolen i Telemark Side 43 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Forholdet mellom basisorganisasjon og prosjektorganisasjon BasisorganisasjonProsjektorganisasjon Linjeorganisasjon Oppdrags-giverProsjekt- ansvarlig Prosjektleder Prosjekt- medarbeider Referanse- gruppe Del 4 Prosjektorganisering Styringsgruppe

44 Høgskolen i Telemark Side 44 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Organiseringen av prosjektet Avhenger av kompleksitet og omfang Enkeltpersoner kan inneha flere roller, særlig i mindre prosjekt Del 4 Prosjektorganisering

45 Høgskolen i Telemark Side 45 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Prosjektansvarlig Prosjektansvarlig er den person i prosjektet som er ansvarlig for oppdraget. Ved eventuelle situasjoner hvor oppdragsgiver ikke er fornøyd med prosjektleders arbeid, er det prosjektansvarlig som har det overordnede ansvar. Del 4 Prosjektorganisering

46 Høgskolen i Telemark Side 46 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Prosjektleder Prosjektleder er den person som er entydig ansvarlig for å gjennomføre prosjektet innenfor de rammer som er lagt og i henhold til fastsatte mål. Del 4 Prosjektorganisering

47 Høgskolen i Telemark Side 47 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Styringsgruppen I de fleste prosjekter vil det være naturlig å opprette en styringsgruppe. Styringsgruppen vil ofte bestå av aktører som sikrer kommunikasjon og forankring mot basisorganisasjonen. Styringsgruppen skal gi aktiv støtte til prosjektleder i gjennomføringen av prosjektet. Del 4 Prosjektorganisering

48 Høgskolen i Telemark Side 48 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Referansegruppen Referansegruppen opprettes ved behov, og er en samling fagpersoner som støtter prosjektlederen med faglige vurderinger. Referansegruppen har kun en rådgivende funksjon. Del 4 Prosjektorganisering

49 Høgskolen i Telemark Side 49 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Prosjektmedarbeiderne Prosjektmedarbeiderne er ansvarlig for den delen av oppgaven som de blir tildelt. Ansvaret inkluderer utførelse av eget arbeid, samarbeid med andre i og utenfor prosjektet, samt rapportering av resultater, styringsdata og potensielle problemer til prosjektleder. Del 4 Prosjektorganisering

50 Høgskolen i Telemark Side 50 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Ansvarsfordeling mellom linje og prosjekt Prosjektleders ansvar: Gjennomfører prosjektet i henhold til planer og mål Avgjør prioriteringer og disponeringer i prosjektet Disponerer prosjektmedarbeidere og økonomiske ressurser innenfor prosjektbudsjettets rammer. Del 4 Prosjektorganisering

51 Høgskolen i Telemark Side 51 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Linjeleders ansvar: Generelt personalansvar Ansvarlig for at nødvendig kompetanse og kapasitet finnes Formelt ansvarlig for faglig resultat Ansvarsfordeling mellom linje og prosjekt Del 4 Prosjektorganisering

52 Høgskolen i Telemark Side 52 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Regler for samspill mellom prosjekt og linje Valg av prosjektdeltakere skal gjøres med utgangspunkt i kompetanse- og ressursbehov. Enhver prosjektmedarbeiders ressursinnsats skal avtales mellom prosjektleder og linjeleder. Når et prosjekt har fått tildelt sine medarbeidere, tilhører disse prosjektet i det tidsrom og omfang som er avtalt. Del 4 Prosjektorganisering

53 Høgskolen i Telemark Side 53 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Regler for samspill mellom prosjekt og linje (forts) Prosjektmedarbeidere skal ikke trekkes ut av prosjektet - uten etter avtale med prosjektleder. Ved fravær av medarbeidere må ressurs- situasjonen tas opp og avklares på nytt. Del 4 Prosjektorganisering

54 Høgskolen i Telemark Side 54 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Gjennomføring av prosjekter ”Norske ledere er flinke til å lage planer, men husker ikke hvor de har lagt dem”. Del 5 Gjennomføring av prosjekter

55 Høgskolen i Telemark Side 55 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Aktuelle begreper: Hovedaktiviteter Beslutningspunkter Milepæler Del 5 Gjennomføring av prosjekter

56 Høgskolen i Telemark Side 56 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Hovedaktiviteter Hovedaktiviteter er de sentrale og store arbeidsoppgaver som må utføres for å oppnå prosjektfasens mål En naturlig samling av aktiviteter/detaljer i prosjektet Detaljeringsgraden skal tidlig i prosjektfasen normalt være liten, men hovedaktivitetene må være beskrivende nok til å danne grunnlag for tids- og ressursestimering Del 5 Gjennomføring av prosjekter

57 Høgskolen i Telemark Side 57 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg En milepæl er: En tilstand, dvs hva som skal oppnås, ikke hvordan det skal skje Et delmål på veien mot realisering av prosjektmålet En kontrollpunkt mellom start og sluttmål. De følger etter hverandre og angir en logisk sammenheng og rekkefølge Del 5 Gjennomføring av prosjekter

58 Høgskolen i Telemark Side 58 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Beslutningspunkt Et på forhånd fastsatt punkt i prosjektplanen hvor prosjektansvarlig fatter viktige beslutninger: Her blir det lagt opp til en beslutning om: å gå videre i henhold til plan å avslutte prosjektet å etterprøve før videreføring å endre fremdrift, mål, ressurser, o.l. Del 5 Gjennomføring av prosjekter

59 Høgskolen i Telemark Side 59 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Når skal det være beslutningspunkt? Før start av ny fase Innen en fase avhengig av f.eks tids- forbruk, ressursbruk, finansieringskilde etc. Ved større avvik fra plan Som ledd i en ekstern kvalitetssikring Etter en beslutning fra prosjektansvarlig Del 5 Gjennomføring av prosjekter

60 Høgskolen i Telemark Side 60 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Milepæler og beslutningspunkter Milepæl: Måler fremdrift Beslutningspunkt: Basis for en uavhengig vurdering av hva skal skje videre Del 5 Gjennomføring av prosjekter

61 Høgskolen i Telemark Side 61 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Oppfølging og kvalitetssikring Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring

62 Høgskolen i Telemark Side 62 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Oppfølging Ikke bare avviksregistrering, men også søking etter årsaker og gjøre noe med det Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring

63 Høgskolen i Telemark Side 63 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Oppfølging Ressursinnsatsen: Vil man benytte den planlagte innsats - hva er benyttet og hva gjenstår Tidsplanen: Holder den? Ressurstilgang: Blir medarbeidere frigjort, er kvalitet på utførelsen bra nok? Endringer/spesielle problemer: Nye momenter som endrer forutsetninger for gjennomføring? Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring

64 Høgskolen i Telemark Side 64 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Oppfølging Formell fastlagt prosjektplan rapporter faste møter alltid i ettertid Uformell daglig oppfølging samtaler ”pulsen” alltid aktuell Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring

65 Høgskolen i Telemark Side 65 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Kritisk suksessfaktor En kritisk suksessfaktor avgjørende for om prosjektet vil bli en suksess eller fiasko i forhold til de planlagte målene. Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring

66 Høgskolen i Telemark Side 66 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Hva karakteriserer en kritisk suksessfaktor? Vanskelig å identifisere Vanskelig å kvantifisere Vanskelig å kontrollere Styringsmakten kan ligge utenfor prosjektet Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring

67 Høgskolen i Telemark Side 67 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Hvordan avdekke kritiske suksessfaktorer Identifiser suksessfaktorer i prosjektfasen Vurder sannsynligheten for at de skal inntreffe Vurder hvilke konsekvenser faktorene har for prosjektfasens gjennomføring Kritiske suksessfaktorer er de faktorer med store konsekvenser som, til tross for mottiltak, kan inntreffe med relativ stor sannsynlighet Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring

68 Høgskolen i Telemark Side 68 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Rapportering Kort og rett på sak: oppfølgingskriterier og rapportform avklares på forhånd Inneholder både positive og negative momenter Rapportering skal skje iht. prosjektplanen Ved avvik fra planen skal rapporten inneholde konkrete forslag til korrigerende tiltak Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring

69 Høgskolen i Telemark Side 69 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Statusrapport utført i perioden siden siste rapport avvik i forhold til plan, korrigeringer kvalitetssikring trusler/tiltak planlagt aktivitet neste periode Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring

70 Høgskolen i Telemark Side 70 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Kvalitetssikring i prosjektarbeid Hvordan sikre at planene gjennomføres i henhold til tid, ressursbruk og krav til resultat Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring

71 Høgskolen i Telemark Side 71 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Kvalitetssikringselementene Faseinndelingen Målformuleringer Beslutningspunkter Milepæler Kritiske suksessfaktorer Oppfølgingsmøter/prosjektmøter Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring

72 Høgskolen i Telemark Side 72 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Sluttrapport 1.SAMMENDRAG Gi et kort sammendrag av prosjektet 2.GJENNOMFØRING I FORHOLD TIL PROSJEKTPLAN Kort beskrivelse av hvordan hovedaktivitetene er utført i henhold til plan. 3.MÅLREALISERING 3.1 Målsetting Hva var målene, og hvordan ble de realisert 3.2 Konkrete resultater 4.PROSJEKTORGANISERING OG RESSURSDISPONERING 5.VIKTIGE ERFARINGER 6.AVSLUTNING Eventuelle forslag til videre fremdrift Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring

73 Høgskolen i Telemark Side 73 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Evaluering Prosjektet evalueres etter avslutning: Etterkalkyle Erfaringer i form av en verbal beskrivelse –ble målene nådd –hva gikk bra –hva gikk dårlig –forslag til forbedring av prosjektrutiner/metoder. Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring


Laste ned ppt "Høgskolen i Telemark Side 1 L.Aa.Eilertsen / H.Hasleberg Prosjektstyring Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google