Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektstyring Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektstyring Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektstyring Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring,
målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering

2 Innholdsfortegnelse:
Prosjektplanlegging side 3 Totalkvalitetsledelse side 20 Målsetting side 35 Prosjektorganisering side 42 Gjennomføring av prosjekter side 54 Oppfølging og kvalitetssikring side 61

3 the process is everything”
Del 1 Prosjektplanlegging PROSJEKTPLANLEGGING ”The plan is nothing - the process is everything”

4 Del 1 Prosjektplanlegging
Hva er et prosjekt? Mange definisjoner, men i de fleste sammenhenger inneholder de følgende elementer: Skal lede frem til et bestemt resultat (forandringer) Er begrenset i tid og kostnader Er en engangsoppgave (unikt) Er organisert som eget styringsobjekt Krever mange ulike ressurser Resultat er kommuniserbart

5 Del 1 Prosjektplanlegging
En vanlig definisjon: ”Et prosjekt er en arbeidsoppgave som er et engangsforetagende med sikte på å nå et klart definert mål”.

6 Ulike typer prosjekter
Del 1 Prosjektplanlegging Ulike typer prosjekter

7 En modell for utviklingsprosjekt
Del 1 Prosjektplanlegging En modell for utviklingsprosjekt Idé- vurdering Avslutning Evaluering Oppstart planlegging Gjennom- føring

8 Idévurdering En idé kan oppstå på mange måter:
Del 1 Prosjektplanlegging Idévurdering En idé kan oppstå på mange måter: Spontant hos en person eller gruppe i organisasjonen Gjennom en systematisk analyse av bedriftens situasjon Ved forespørsel fra en kunde eller oppdragsgiver Ved å studere konkurrenters produkter, prosesser, aktiviteter

9 TING-vurdering: Tid Investering Nytte Gjennomførbarhet
Del 1 Prosjektplanlegging TING-vurdering: Tid Investering Nytte Gjennomførbarhet

10 Idévurderingsrapport
Del 1 Prosjektplanlegging Idévurderingsrapport 1. Sammendrag med anbefaling (max 1 side) 2. Beskrivelse av idé 3. Forankring i forretningsidé og strategi 4. TING-vurdering 5. Foreløpig gjennomføringsplan - Angrepsmåte - Hovedoppgaver - Fremdrift - Ressurser

11 Oppstart - Planlegging
Del 1 Prosjektplanlegging Oppstart - Planlegging Forprosjekt iverksettes hvis det er nærmere behov for analyse av: Marked Produksjon Kompetanse/organisasjon Økonomi Forprosjektet skal alltid resultere i en anbefaling til videreføring, utsettelse eller terminering. Dersom det skal videreføres til et hovedprosjekt, skal det lages en skisse til dette i forprosjektet.

12 Bedriftenes utviklingsprosjekt i
Del 1 Prosjektplanlegging Bedriftenes utviklingsprosjekt i SMB-Kompetanse Idé- vurdering Avslutning Evaluering Oppstart planlegging Gjennom- føring SMB- Kompetanse

13 Fordeler og ulemper ved et prosjekt:
Del 1 Prosjektplanlegging Fordeler og ulemper ved et prosjekt: Fordeler: - klart definert oppgave - tilpasset behovet - kostnadseffektiv - resultat- og endringsorientert arbeidsform - egnet ved samarbeid mellom enheter - lett å avvikle Ulemper: - ikke etablert arbeids- og bedriftskultur - mangler rutine og regler - ukjente oppgaver - krever sterkere grad av styring - vansker med å oppnå nødvendig posisjon og status - kompetanse forsvinner når prosjektet er avsluttet

14 Prosjektstyring Å styre innebærer tre funksjoner: Målformulering
Del 1 Prosjektplanlegging Prosjektstyring Å styre innebærer tre funksjoner: Målformulering Planlegging Oppfølging

15 Styringsfunksjoner Del 1 Prosjektplanlegging Mål og rammer
Korrigere mål Målformulering Korrigere plan Planlegging Oppfølging Korrigere utførelse Utførelse (faglige oppgaver) Resultat Ressurser

16 Hensikten med planlegging:
Del 1 Prosjektplanlegging Hensikten med planlegging: Å skaffe oversikt over hvilke oppgaver som må utføres for å nå målet Gi det nødvendige grunnlaget for utførelse og oppfølging av disse oppgavene ved å fastlegge og beskrive: Hva som skal gjøres Når det skal gjøres Hvilke ressurser som kreves Hva resultatet skal være

17 Hensikten med planlegging (forts):
Del 1 Prosjektplanlegging Hensikten med planlegging (forts): Sikre en best mulig styring av produksjonen Tidligst mulig kunne bli klar over problemer som kan skape vansker for driften Gi best mulig info om hva som skal gjøres og hva som er gjort, motivasjon! Gi best mulig erfaringsdata for senere virksomhet

18 Prosjektplan Del 1 Prosjektplanlegging 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn
1.2 Prosjektmål 1.3 Rammer 2. Organisering 2.1 Ansvarsforhold 2.2 Øvrige roller og bemanning 3. Gjennomføring 3.1 Hovedaktiviteter 3.2 Beslutningspunkter 3.3 Milepæler 4. Risikoanalyse Kritiske suksessfaktorer fastlegges og belyses 5. Oppfølging og kvalitetssikring 5.1 Kvalitetssikring 5.2 Rapportering

19 Fordeler med planlegging:
Del 1 Prosjektplanlegging Fordeler med planlegging: Man blir kjent med prosjektet som skal gjennomføres Problemer blir løst før de oppstår Felles utgangspunkt Bedre beslutninger under prosjekt- gjennomføringen

20 Totalkvalitetsledelse TQM
Del 2 Totalkvalitetsledelse Totalkvalitetsledelse TQM ”Forenkling-Forbedring-Fornying”

21 Del 2 Totalkvalitetsledelse
Forandringer i samfunnets påvirkning av kvalitet FOKUS PÅ PRODUKT FOKUS PÅ MARKEDET FOKUS PÅ SAMFUNNET KVALITETS- SAMFUNNET (Produkter kommer ut) (Innputt fra markedet) (Innputt fra samfunnet) Nabo Kunde Leverandør Medarbeidere Eiere Samfunn

22 Produksjonskostnader Forventet fortjeneste
Del 2 Totalkvalitetsledelse TIDLIGERE Produksjonskostnader Forventet fortjeneste Detaljpris + = Og derfor avhenger fortjenesten av lavest mulige kostnader Pris som kunden er villig til å betale Produksjonskostnader Oppnådd fortjeneste - =

23 STYRING LEDELSE VEDLIKEHOLDE FORBEDRE Del 2 Totalkvalitetsledelse
INSPEKSJON SJEKK OVERVÅKING VEDLIKEHOLDE STYRING LEDELSE FORBEDRE

24 Del 2 Totalkvalitetsledelse
P P A D C A P C A D C

25 Kvalitetsvekta Del 2 Totalkvalitetsledelse KVALITETS- FORBEDRING
PLANLEGGING DESIGN PRODUKSJON KVALITETS- FORBEDRING INSPEKSJON

26 Tilfredsstille samfunnets behov
Del 2 Totalkvalitetsledelse OVERLEVELSE Tilfredsstille samfunnets behov P r o d u k t v a l i e Kostnad L e v r a n s S i k e r h t M i l j ø MORAL

27 Samfunnets medlemmer Kunde Nabo Leverandør Medarbeidere Eiere Samfunn
Del 2 Totalkvalitetsledelse Samfunnets medlemmer “Interessenter” Kunde Nabo Leverandør Medarbeidere Eiere Samfunn

28 PDCA-hjulet (PUKK) P D A C Del 2 Totalkvalitetsledelse 1
Bestemme et arbeidsmål PLANLEGG 2 Avgjøre hvilke metoder skal benyttes for å nå målene 3 Organisere utdanning og trening UTFØR 4 Utføre jobben KONTROLLER 5 Kontrollere resultatene som er nådd 6 Iverksett korrigerende tiltak KORRIGER

29 Kontinuerlig forbedring
Del 2 Totalkvalitetsledelse Kvalitets- nivå A P Kontinuerlig forbedring KAIZEN C D A P C D Forbedring P D C A Korrigering Vedlikehold Tid

30 Del 2 Totalkvalitetsledelse
DIMENSJONER BERØRTE PERSONER Produkter/tjenester Produktkvalitet Kunde, nabo Daglig drift Utgifter Kunde, eier, Kostnad medarbeidere og nabo Pris Leveransested Destino Leveranse Tid Kunde Mengde Cantidad Kundetilfredshet Prosess Sikkerhet Kunde og medarbeidere Produkt Økologi Kunde, medarbeidere Miljø og samfunn Fysisk arbeidsmiljø Arbeidsmoral Motivasjon Kunde og medarbeidere

31 PROSESS Resultater Årsaker til variasjon Del 2 Totalkvalitetsledelse
Maskin Menneske Resultater Materiale Miljø Metoder Årsaker til variasjon

32 FAKTA OG DATA FAKTA DATA Kunnskap Fakta Riktige Erfaring Data
Del 2 Totalkvalitetsledelse FAKTA OG DATA Fremstiller hendelser eller forekomster, og er basert på faktiske kunnskaper FAKTA Fremstiller eller speiler den samme virkeligheten DATA Kunnskap Erfaring Fakta Data Riktige avgjørelser + =

33 PARETO- De viktige få Del 2 Totalkvalitetsledelse % De viktige få
100 80 PARETO- De viktige få De viktige få 60 40 20 De mange interessante

34 Del 2 Totalkvalitetsledelse

35 Målsetting i prosjekter
Del 3 Målsetting i prosjekter Målsetting i prosjekter ”If you aim at nothing you are sure to hit it.”

36 Del 3 Målsetting i prosjekter
Hensikten med mål Sikre at prosjektet er i samsvar med bedriftens overordnede mål Gi et bilde av hva prosjektet skal resultere i, slik at en har noe å planlegge ut fra og noe å holde resultater opp mot Skape et motiverende samlingsmerke Skape en felles forståelse Grunnlag for å informere omgivelsene

37 Del 3 Målsetting i prosjekter
Hovedmål Hovedmål beskriver hvilken nytte bedriften skal ha av prosjektet. Eks.: Vi ønsker å forbedre lønnsomheten i våre byggeprosjekter med 10 %.

38 Del 3 Målsetting i prosjekter
Prosjektmål Prosjektmål skal beskrive hva som konkret skal foreligge når prosjektet er ferdig. Eks.: Kalkyletid reduseres med 25 % Bruk av overtid reduseres med 30 % Salget skal økes med 5 % innen 20. mai

39 Sjekkpunkter ved målformulering
Del 3 Målsetting i prosjekter Sjekkpunkter ved målformulering S Spesifisert (veldefinert) M Målbart (kan etterprøves) A Akseptert (felles oppfatning) R Realistisk (skal kunne nås) T Tidsavgrenset (dato)

40 Kritiske spørsmål ved problemformulering
Del 3 Målsetting i prosjekter Kritiske spørsmål ved problemformulering Er målene formulert slik at de virker som rettesnor og ramme for arbeidet mitt? Er de formulert slik at jeg kan måle resultatet av arbeidet mitt og sammenlikne dette med målet? Mangler noe i målformuleringen? Er målene balanserte og troverdige?

41 Vanlige feil i målformuleringsarbeidet
Del 3 Målsetting i prosjekter Vanlige feil i målformuleringsarbeidet Setter i gang før målene er klarlagte. Prosjektet er for dårlig avgrenset For høyt ambisjonsnivå i forhold til tids- og kostnadsrammer Overser betydningen av aksept fra deltakere For liten kontakt med andre berørte interessenter

42 Prosjektorganisering
Del 4 Prosjektorganisering Prosjektorganisering ”Det eneste som utvikler seg av selv i en organisasjon er rot, friksjon og dårlige relasjoner” Peter Drucker

43 Forholdet mellom basisorganisasjon og prosjektorganisasjon
Del 4 Prosjektorganisering Forholdet mellom basisorganisasjon og prosjektorganisasjon Basisorganisasjon Prosjektorganisasjon Oppdrags-giver Prosjekt-ansvarlig Styringsgruppe Prosjektleder Linjeorganisasjon Prosjekt-medarbeider Referanse-gruppe

44 Organiseringen av prosjektet
Del 4 Prosjektorganisering Organiseringen av prosjektet Avhenger av kompleksitet og omfang Enkeltpersoner kan inneha flere roller, særlig i mindre prosjekt

45 Del 4 Prosjektorganisering
Prosjektansvarlig Prosjektansvarlig er den person i prosjektet som er ansvarlig for oppdraget. Ved eventuelle situasjoner hvor oppdragsgiver ikke er fornøyd med prosjektleders arbeid, er det prosjektansvarlig som har det overordnede ansvar.

46 Del 4 Prosjektorganisering
Prosjektleder Prosjektleder er den person som er entydig ansvarlig for å gjennomføre prosjektet innenfor de rammer som er lagt og i henhold til fastsatte mål.

47 Del 4 Prosjektorganisering
Styringsgruppen I de fleste prosjekter vil det være naturlig å opprette en styringsgruppe. Styringsgruppen vil ofte bestå av aktører som sikrer kommunikasjon og forankring mot basisorganisasjonen. Styringsgruppen skal gi aktiv støtte til prosjektleder i gjennomføringen av prosjektet.

48 Del 4 Prosjektorganisering
Referansegruppen Referansegruppen opprettes ved behov, og er en samling fagpersoner som støtter prosjektlederen med faglige vurderinger. Referansegruppen har kun en rådgivende funksjon.

49 Prosjektmedarbeiderne
Del 4 Prosjektorganisering Prosjektmedarbeiderne Prosjektmedarbeiderne er ansvarlig for den delen av oppgaven som de blir tildelt. Ansvaret inkluderer utførelse av eget arbeid, samarbeid med andre i og utenfor prosjektet, samt rapportering av resultater, styringsdata og potensielle problemer til prosjektleder.

50 Ansvarsfordeling mellom linje og prosjekt
Del 4 Prosjektorganisering Ansvarsfordeling mellom linje og prosjekt Prosjektleders ansvar: Gjennomfører prosjektet i henhold til planer og mål Avgjør prioriteringer og disponeringer i prosjektet Disponerer prosjektmedarbeidere og økonomiske ressurser innenfor prosjektbudsjettets rammer.

51 Ansvarsfordeling mellom linje og prosjekt
Del 4 Prosjektorganisering Ansvarsfordeling mellom linje og prosjekt Linjeleders ansvar: Generelt personalansvar Ansvarlig for at nødvendig kompetanse og kapasitet finnes Formelt ansvarlig for faglig resultat

52 Regler for samspill mellom prosjekt og linje
Del 4 Prosjektorganisering Regler for samspill mellom prosjekt og linje Valg av prosjektdeltakere skal gjøres med utgangspunkt i kompetanse- og ressursbehov. Enhver prosjektmedarbeiders ressursinnsats skal avtales mellom prosjektleder og linjeleder. Når et prosjekt har fått tildelt sine medarbeidere, tilhører disse prosjektet i det tidsrom og omfang som er avtalt.

53 Regler for samspill mellom prosjekt og linje (forts)
Del 4 Prosjektorganisering Regler for samspill mellom prosjekt og linje (forts) Prosjektmedarbeidere skal ikke trekkes ut av prosjektet - uten etter avtale med prosjektleder. Ved fravær av medarbeidere må ressurs- situasjonen tas opp og avklares på nytt.

54 Gjennomføring av prosjekter
Del 5 Gjennomføring av prosjekter Gjennomføring av prosjekter ”Norske ledere er flinke til å lage planer, men husker ikke hvor de har lagt dem”.

55 Aktuelle begreper: Hovedaktiviteter Beslutningspunkter Milepæler
Del 5 Gjennomføring av prosjekter Aktuelle begreper: Hovedaktiviteter Beslutningspunkter Milepæler

56 Del 5 Gjennomføring av prosjekter Hovedaktiviteter Hovedaktiviteter er de sentrale og store arbeidsoppgaver som må utføres for å oppnå prosjektfasens mål En naturlig samling av aktiviteter/detaljer i prosjektet Detaljeringsgraden skal tidlig i prosjektfasen normalt være liten, men hovedaktivitetene må være beskrivende nok til å danne grunnlag for tids- og ressursestimering

57 Del 5 Gjennomføring av prosjekter En milepæl er: En tilstand, dvs hva som skal oppnås, ikke hvordan det skal skje Et delmål på veien mot realisering av prosjektmålet En kontrollpunkt mellom start og sluttmål. De følger etter hverandre og angir en logisk sammenheng og rekkefølge

58 Beslutningspunkt Et på forhånd fastsatt punkt i prosjektplanen
Del 5 Gjennomføring av prosjekter Beslutningspunkt Et på forhånd fastsatt punkt i prosjektplanen hvor prosjektansvarlig fatter viktige beslutninger: Her blir det lagt opp til en beslutning om: å gå videre i henhold til plan å avslutte prosjektet å etterprøve før videreføring å endre fremdrift, mål, ressurser, o.l.

59 Når skal det være beslutningspunkt?
Del 5 Gjennomføring av prosjekter Når skal det være beslutningspunkt? Før start av ny fase Innen en fase avhengig av f.eks tids- forbruk, ressursbruk, finansieringskilde etc. Ved større avvik fra plan Som ledd i en ekstern kvalitetssikring Etter en beslutning fra prosjektansvarlig

60 Milepæler og beslutningspunkter
Del 5 Gjennomføring av prosjekter Milepæler og beslutningspunkter Milepæl: Måler fremdrift Beslutningspunkt: Basis for en uavhengig vurdering av hva skal skje videre

61 Oppfølging og kvalitetssikring
Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring Oppfølging og kvalitetssikring

62 Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring Oppfølging Ikke bare avviksregistrering, men også søking etter årsaker og gjøre noe med det

63 Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring Oppfølging Ressursinnsatsen: Vil man benytte den planlagte innsats - hva er benyttet og hva gjenstår Tidsplanen: Holder den? Ressurstilgang: Blir medarbeidere frigjort, er kvalitet på utførelsen bra nok? Endringer/spesielle problemer: Nye momenter som endrer forutsetninger for gjennomføring?

64 Oppfølging Uformell Formell daglig oppfølging fastlagt prosjektplan
Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring Oppfølging Uformell daglig oppfølging samtaler ”pulsen” alltid aktuell Formell fastlagt prosjektplan rapporter faste møter alltid i ettertid

65 Kritisk suksessfaktor
Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring Kritisk suksessfaktor En kritisk suksessfaktor avgjørende for om prosjektet vil bli en suksess eller fiasko i forhold til de planlagte målene.

66 Hva karakteriserer en kritisk suksessfaktor?
Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring Hva karakteriserer en kritisk suksessfaktor? Vanskelig å identifisere Vanskelig å kvantifisere Vanskelig å kontrollere Styringsmakten kan ligge utenfor prosjektet

67 Hvordan avdekke kritiske suksessfaktorer
Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring Hvordan avdekke kritiske suksessfaktorer Identifiser suksessfaktorer i prosjektfasen Vurder sannsynligheten for at de skal inntreffe Vurder hvilke konsekvenser faktorene har for prosjektfasens gjennomføring Kritiske suksessfaktorer er de faktorer med store konsekvenser som, til tross for mottiltak, kan inntreffe med relativ stor sannsynlighet

68 Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring Rapportering Kort og rett på sak: oppfølgingskriterier og rapportform avklares på forhånd Inneholder både positive og negative momenter Rapportering skal skje iht. prosjektplanen Ved avvik fra planen skal rapporten inneholde konkrete forslag til korrigerende tiltak

69 Statusrapport utført i perioden siden siste rapport
Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring Statusrapport utført i perioden siden siste rapport avvik i forhold til plan, korrigeringer kvalitetssikring trusler/tiltak planlagt aktivitet neste periode

70 Kvalitetssikring i prosjektarbeid
Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring Kvalitetssikring i prosjektarbeid Hvordan sikre at planene gjennomføres i henhold til tid, ressursbruk og krav til resultat

71 Kvalitetssikringselementene
Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring Kvalitetssikringselementene Faseinndelingen Målformuleringer Beslutningspunkter Milepæler Kritiske suksessfaktorer Oppfølgingsmøter/prosjektmøter

72 Sluttrapport Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring 1. SAMMENDRAG
Gi et kort sammendrag av prosjektet 2. GJENNOMFØRING I FORHOLD TIL PROSJEKTPLAN Kort beskrivelse av hvordan hovedaktivitetene er utført i henhold til plan. 3. MÅLREALISERING 3.1   Målsetting Hva var målene, og hvordan ble de realisert 3.2   Konkrete resultater 4. PROSJEKTORGANISERING OG RESSURSDISPONERING 5. VIKTIGE ERFARINGER 6. AVSLUTNING Eventuelle forslag til videre fremdrift

73 Evaluering Prosjektet evalueres etter avslutning: Etterkalkyle
Del 6 Oppfølging og kvalitetssikring Evaluering Prosjektet evalueres etter avslutning: Etterkalkyle Erfaringer i form av en verbal beskrivelse ble målene nådd hva gikk bra hva gikk dårlig forslag til forbedring av prosjektrutiner/metoder.


Laste ned ppt "Prosjektstyring Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google