Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

På Borregaards vis Bedriftskultur og verdigrunnlag Juni 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "På Borregaards vis Bedriftskultur og verdigrunnlag Juni 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 På Borregaards vis Bedriftskultur og verdigrunnlag Juni 2014

2 Contents Hovedmål Borregaard i et nøtteskall Bedriftskultur Verdigrunnlag Lønnsom vekst Ledelsesprinsipper 2

3 Vårt hovedmål 3 Borregaard skal levere bærekraftige løsninger basert på fornybare råvarer og unik kompetanse

4 Borregaard i et nøtteskall Bioraffineri med høy verdiskaping – Unik forretningsmodell – Full utnyttelse av råstoffet og framstilling av flere produkter samtidig – Lønnsomt og bærekraftig alternativ til oljebaserte produkter Spesialisering i globale nisjer – Markeder med høye inngangsbarrierer – Sterke markedsposisjoner gjennom god applikasjonskunnskap og nærhet til markedene – Mange bruksområder for produktene kombinert med globale markedsposisjoner, sikrer stor fleksibilitet i markedet Sterk innovasjonsevne og kontinuerlig forbedring – Markedsdrevet innovasjon som involverer alle deler av organisasjonen – Kontinuerlige produktivitetsforbedringer gjennom mer effektiv organisering, kompetanseutvikling og smart bruk av teknologi Kompetanse er vårt største konkurransefortrinn – Vår kompetanse skiller oss fra våre konkurrenter – Vi kombinerer vår kunnskap innen salg og markedsføring, forskning og produksjon 4

5 Vår bedriftskultur Markedsorientert – God forståelse i hele organisasjonen for forretningsmodellen og kundenes behov – Kunnskap om hvordan våre produkter bidrar til verdiskaping for kundene – En høy andel av våre ansatte arbeider innen salg, markedsføring og teknisk kundetjeneste Innovativ – Innovasjon er markedsdrevet og er et tverrfaglig samarbeid mellom ulike deler av organisasjonen – Vi prioriterer innovasjon høyt og bruker en betydelig del av våre ressurser på dette området – Vi måler regelmessig innovasjonskraften ved å dokumentere nye produkters andel av salget Endringsvillig – Kontinuerlig forbedring gjennom teknologi, kompetanseutvikling og en fleksibel organisering – Vi har gjennomføringskraft i endringsprosesser gjennom samarbeid og bred involvering – Vi verdsetter engasjement og initiativ fra alle medarbeidere – Vi ser organisasjonens helhet og dens mangfold som en styrke 5

6 Kjerneverdier Bærekraftig – Grønne produkter som kan erstatte oljebaserte produkter – Bærekraft dokumentert i livsløpsanalyser med gode miljø- og klimaregnskap – Vi setter helse, miljø og sikkerhet øverst på dagsordenen – Lønnsomhet er en forutsetning for bærekraft Langsiktig – Konsistent strategi over tid – Langsiktig perspektiv på innovasjon og investeringer – Kompetansebygging gjennom fagprogrammer, organisasjonsutvikling og bruk av teknologi Redelig – Høy troverdighet gjennom å opptre åpent, ærlig og forutsigbart – Handle ansvarlig i forhold til våre interessenter og utøve samfunnsansvar på en god måte – Respekt for enkeltmennesker og forskjellige kulturer – samtidig som vi ivaretar egen integritet og selskapets etiske retningslinjer 6

7 Lønnsom vekst Vårt mål er at virksomheten over tid oppnår bedre lønnsomhet enn gjennomsnittet av sammenlignbare selskaper. God lønnsomhet er viktig av flere grunner: −Vekst og utvikling av virksomheten −Trygge arbeidsplasser for de ansatte −Attraktiv investering for eierne −Utøvelse av vårt samfunnsansvar 7

8 Ledelsesprinsipper Ledelse i Borregaard setter medarbeiderne i fokus – Utvikling av ansatte gjennom kompetanse, samarbeid og utfordringer Lederstilen skal preges av involvering, anerkjennelse og tilbakemelding Lederne skal måles på flere kriterier – Utvikling av medarbeiderne og deres kompetanse – Forbedring innen eget ansvarsområde – Arbeidsmiljø og samarbeidsklima – Økonomiske resultater Ledelse handler om forståelse for hvordan verdier skapes i Borregaard 8


Laste ned ppt "På Borregaards vis Bedriftskultur og verdigrunnlag Juni 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google