Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Østfoldhelsa og Østfold analyse Tanker rundt Samhandlingsreformen Kjell Rennesund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Østfoldhelsa og Østfold analyse Tanker rundt Samhandlingsreformen Kjell Rennesund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Østfoldhelsa og Østfold analyse Tanker rundt Samhandlingsreformen Kjell Rennesund

2 Samhandlingsreformen

3 Økonomiske utfordringer

4 Helsetilstanden

5 Kostnader nåtid og framtid

6 ”Eldretsunamien”

7 THE POTENTIAL SUPPORT RATIO Tallet på personer 15-64 år per person 65 år og eldre

8 THE PARENT SUPPORT RATIO Tallet på personer 85 år+ per 100 i alderen 50-64 år

9 Koeffisient for aldersbæreevne Hälso- o sjukvårdsnämnd 1 Munkedal, Lysekil, Orust, Strömstad, Sotenäs,Tanum Hälso- o sjukvårdsnämnd 2 Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål Norske grensekommuner Halden, Aremark, Marker, Rømskog Nedre Glomma regionen Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler

10 Familieomsorgskoeffisienten Hälso- o sjukvårdsnämnd 1 Munkedal, Lysekil, Orust, Strömstad, Sotenäs,Tanum Hälso- o sjukvårdsnämnd 2 Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål Norske grensekommuner Halden, Aremark, Marker, Rømskog Nedre Glomma regionen Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler

11 Eks. bruk av Panda Demens i Moss I følge "Norgeshelsa" så er det 66.000 demente i Norge. Fordeler vi disse etter folketallet (totalt), så blir andelen på Moss 405 personer. Med den dememsfrekvensen vi har brukt (Rotterdam) - hentet fra boken "Glemst, men ikke glemt" så får vi 426 personer med demens i Moss. Andel av befolkningen over 70 år er i Moss 11,57%, mens for landet som helhet 10,66% (1.1.2008). Det betyr at Moss av den grunn bør ligge noe over landsgjennomsnittet med hensyn til demens. Det er med andre ord godt samsvar med den beregningen som vi har gjort. Med andre ord så synes de demensfrekvensene som er benyttet å være relevante.

12 Folkehelsearbeid som samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helsen, redusere faktorer som medfører helserisiko og beskytte mot ytre helsetrusler. Videre skal folkehelsearbeidet bidra til en jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helsen. Folkehelsearbeidet er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange samfunnssektorer med sikte på å: - Utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil - Fremme trygghet og medvirkning for den enkelte og gode _oppvekstvilkår for barn og ungdom - Forebygge sykdommer og skader Helse og omsorgsdepartementet definerer

13 Folkehelse Styrke det som bidrar til bedre helse, svekke det som medfører helserisiko Viktige innsatsområder: -Fysisk aktivitet -Tiltak som fremmer trivsel, psykisk helse -Kosthold, ernæring -Tobakk, rusmidler -Miljøet rundt oss (universell utforming av produkter, tjenester og omgivelser, miljø, inne klima, trygghet/sikkerhet) 13

14 Levekår i Stavanger

15 Østfoldhelsa –en del av et større netverk

16 Bruke

17 Contents 17 Life expectancy at birth - male (NCHOD / ERPHO 2003-2005)

18 Veien videre Etablere et ”prosjekt” for monitorering av helsetilstanden i Østfold Samarbeid med kommunene for å lage et godt ”verktøy” og variabler GIS – kompetanse –Ny medarbeider knyttet til Østfold analyse


Laste ned ppt "Østfoldhelsa og Østfold analyse Tanker rundt Samhandlingsreformen Kjell Rennesund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google