Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges vassdrags- og energidirektorat. Elsertifikatmarkedet og EUs nye mål for 2030 Bodø, 10. November 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges vassdrags- og energidirektorat. Elsertifikatmarkedet og EUs nye mål for 2030 Bodø, 10. November 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges vassdrags- og energidirektorat

2 Elsertifikatmarkedet og EUs nye mål for 2030 Bodø, 10. November 2014

3 Norges vassdrags- og energidirektorat Innhold

4 Norges vassdrags- og energidirektorat Elsertifikater – på vei mot målet 26,4 TWh

5 Norges vassdrags- og energidirektorat Hva skjer i Norge? (tall i GWh) Hentet fra NVEs rapport: Ny kraft ved 3. kvartal http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Elsertifikater/Siste-nytt-om-elsertifikater/Ny-kraft-ved-3-kvartal-2014-/ http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Elsertifikater/Siste-nytt-om-elsertifikater/Ny-kraft-ved-3-kvartal-2014-/

6 Norges vassdrags- og energidirektorat Godkjenning av anlegg i NVE

7 Norges vassdrags- og energidirektorat Rammer og regelverk ■ Traktat mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering ■ Mål og forpliktelser ■ Fordeling av fornybarandel ■ Kontrollstasjon ■ Nasjonale lover ■ Hvem har rett på sertifikater? ■ Hvem er sertifikatpliktige? ■ Hvem har hvilke roller? ■ Nasjonale forskrifter

8 Norges vassdrags- og energidirektorat Hva er kontrollstasjon? Fra traktaten mellom Sverige og Norge: ■ ”gjennomføring av felles utredninger og drøftelser mellom partene om blant annet behov for endringer eller justeringer i regelverket om elsertifikater”

9 Norges vassdrags- og energidirektorat Kontrollstasjon – en prosess Februar 2013 Oppdrag til Energimyndigheten og NVE

10 Norges vassdrags- og energidirektorat Kontrollstasjon – en prosess Februar 2013 Oppdrag Februar 2014

11 Norges vassdrags- og energidirektorat NVEs anbefalinger

12 Norges vassdrags- og energidirektorat Teknisk justering av kvotekurven 198 TWh +

13 Norges vassdrags- og energidirektorat Beregning av kvoter

14 Norges vassdrags- og energidirektorat Anbefaling for ny kvotekurve i Norge

15 Norges vassdrags- og energidirektorat Kvotekurvene Norge og Sverige

16 Norges vassdrags- og energidirektorat Viktige meldinger ■ Tekniske justeringer følger bestemte prinsipper ■ Traktaten mellom Norge og Sverige fastsetter etterspørselen etter ny produksjon

17 Norges vassdrags- og energidirektorat Hva er beholdningen av elsertifikater?

18 Norges vassdrags- og energidirektorat Hvorfor er beholdningen viktig?

19 Norges vassdrags- og energidirektorat Elsertifikater – på vei mot målet 26,4 TWh

20 Norges vassdrags- og energidirektorat Elsertifikater – på vei mot målet 26,4 TWh Normalårsproduksjon

21 Norges vassdrags- og energidirektorat 26,4 TWh målet: Utstedelse og annulleringsbane

22 Norges vassdrags- og energidirektorat 26,4 TWh målet: Utstedelse og annulleringsbane Annullerings banen for ny produksjon

23 Norges vassdrags- og energidirektorat 26,4 TWh målet: Utstedelse og annulleringsbane Utstedt fra ny produksjon

24 Norges vassdrags- og energidirektorat 26,4 TWh målet: Utstedelse og annulleringsbane Tærer på beholdningen som var opparbeidet før felles sertifikatmarked

25 Norges vassdrags- og energidirektorat Viktig melding! Markedet bestemmer utbyggingen, og dermed også beholdningen

26 Norges vassdrags- og energidirektorat Kontrollstasjon 2015 Februar 2013 Oppdrag mottatt Februar 2014 Offentliggjøring av utredningene Mai 2014 Høringsfrist Høst 2014 Utkast til lovendring på høring

27 Norges vassdrags- og energidirektorat Kontrollstasjon 2015 Februar 2013 Oppdrag mottatt Februar 2014 Offentliggjøring av utredningene Mai 2014 Høringsfrist 1.1.2016 Implementering av nytt regelverk i begge land Våren 2015 Koordinert lovendringsprosess i Norge og Sverige. Høst 2014 Utkast til lovendring på høring

28 Norges vassdrags- og energidirektorat

29 EUs energi og klimapolitikk mot 2030

30 Norges vassdrags- og energidirektorat

31 EUs nye 2030-mål ■ Et utslippsmål på minst 40 prosent kutt

32 Norges vassdrags- og energidirektorat EUs nye 2030-mål ■ Et utslippsmål på minst 40 prosent kutt ■ Et styrket kvotehandelssystem (ETS) som det sentrale klimavirkemiddelet på EU-nivå

33 Norges vassdrags- og energidirektorat EUs nye 2030-mål ■ Et utslippsmål på minst 40 prosent kutt ■ Et styrket kvotehandelssystem (ETS) som det sentrale klimavirkemiddelet på EU-nivå ■ Et fornybarmål på minst 27 prosent på EU-nivå

34 Norges vassdrags- og energidirektorat EUs nye 2030-mål ■ Et utslippsmål på minst 40 prosent kutt ■ Et styrket kvotehandelssystem (ETS) som det sentrale klimavirkemiddelet på EU-nivå ■ Et fornybarmål på minst 27 prosent på EU-nivå ■ Et veiledende mål for energieffektivisering på minst 27 prosent på EU-nivå

35 Norges vassdrags- og energidirektorat EUs nye 2030-mål ■ Et utslippsmål på minst 40 prosent kutt ■ Et styrket kvotehandelssystem (ETS) som det sentrale klimavirkemiddelet på EU-nivå ■ Et fornybarmål på minst 27 prosent på EU-nivå ■ Et veiledende mål for energieffektivisering på minst 27 prosent på EU-nivå ■ Et infrastrukturmål til 15 prosent mellomlandsforbindelser

36 Norges vassdrags- og energidirektorat Hva betyr EUs mål for Norge? Kilde: Myrstad

37 Norges vassdrags- og energidirektorat Havøygavlen Takk for oppmerksomheten Mari Hegg Gundersen mhg@nve.no

38 Norges vassdrags- og energidirektorat Hva skjer i Norge?

39 Norges vassdrags- og energidirektorat Etterspør for lite med dagens elsertifikatkvoter Sverige (for lave elsertifikatkvoter) Norge (for høye elsertifikatkvoter)


Laste ned ppt "Norges vassdrags- og energidirektorat. Elsertifikatmarkedet og EUs nye mål for 2030 Bodø, 10. November 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google