Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

End of waste - Når blir avfall til produkt? Byggavfallskonferansen 29.Januar 2014 Ellen Halaas Fagrådgiver Avfall Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "End of waste - Når blir avfall til produkt? Byggavfallskonferansen 29.Januar 2014 Ellen Halaas Fagrådgiver Avfall Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 End of waste - Når blir avfall til produkt? Byggavfallskonferansen 29.Januar 2014 Ellen Halaas Fagrådgiver Avfall Norge

2 2 Vår visjon: norsk avfallshåndtering til beste for klima, helse og miljø Avfall Norge skal være den viktigste arena og pådriver for utvikling av avfallsbransjen Avfall Norge

3 End-of-waste Reguleres i EUs Rammedirektiv for avfall (2008/98/EC) Avfall opphører å være avfall etter at det har gjennomgått en gjenvinningsprosess og tilfredsstiller gitte kriterier (tekniske og regulatoriske) 3

4 Kriterier som må tilfredsstilles Produktet/stoffet er i alminnelig bruk Det eksisterer et marked for produktet Bruken av produktet/stoffet er lovlig Bruken vil ikke medføre negativ påvirkning på mennesker eller miljø 4

5 Hvorfor EoW Gjenvunnet råvare blir sett på som produkt Spesifikke kvalitetskrav fører til trygghet For omsetting gjelder produktregelverket, ikke avfallsregelverket –Lettere eksport/import REACH – regelverket gjelder 5

6 Hvordan etablere EOW kriterier EU har definert avfallsstrømmer hvor utvikling av EOW-kriterier kan være egnet EUs Joint Research Centre gjennomfører undersøkelser og legger frem anbefalinger Godkjenning hos Technical Adaption Committe under DG Environment Må ha enighet for godkjenning 6

7 Vanlige kriterier Kvalitetskrav til råvaren, til gjenvinningsprossessen og til det gjenvunnede produktet Mengden fremmedlegemer tillat Krav til kvalitetssikringssystem Kvalitetssikringssystem må sertifiseres hvert tredje år 7

8 Hva finnes nå Kriterier for metallskrap (jern, stål og aluminium) Kriterier for glassgranulat Kriterier for kopper (Cu) 8

9 Hva jobbes det med Ferdige rapporter – diskusjon om enighet: Kriterier for kompost Kriterier for papir Utarbeidelse av rapport igangsatt, men ikke ferdigstilt: Kriterier for plast Kriterier for aggregater Kriterier for «Waste derived fuels» 9

10 Implementering i Norsk regelverk Avfallsforskriftens kap 18A «Kriterier for avfallsfasens opphør» Henviser direkte til gjeldende EU –forordning Foreløpig –Kriterier for metallskrap –Kriterier for gjenvunnet glass 10

11 Bruk av EoW - kriteriene Bruken av kriteriene er frivillig Bransjen må se at det er en fordel ved å bruke kriteriene og dermed legg til rette for at kravene tilfredsstilles 11

12 Takk for oppmerksomheten! ellen.halaas@avfallnorge.no +47 918 60 774 12


Laste ned ppt "End of waste - Når blir avfall til produkt? Byggavfallskonferansen 29.Januar 2014 Ellen Halaas Fagrådgiver Avfall Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google