Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CO 2 -håndtering – må det koste så mye og ta så lang tid? Et nasjonalt løft for klimavennlig prosessindustri.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CO 2 -håndtering – må det koste så mye og ta så lang tid? Et nasjonalt løft for klimavennlig prosessindustri."— Utskrift av presentasjonen:

1 CO 2 -håndtering – må det koste så mye og ta så lang tid? Et nasjonalt løft for klimavennlig prosessindustri

2 Hva betyr to grader?

3 450 ppm er for høyt

4 IEAs referansescenario

5

6 .

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Norsk olje vs globalt gjennomsnitt

23 Klimaforliket 1.Forurenser betaler 2.Kostnadseffektivitet 3.Andre virkemidler bør vurderes

24

25 Kostbare tiltak kan gi billige kutt Kostnadskurve for solceller Kilde: SEB Enskilda, Viktor E. Jakobsen

26 Barrierer mot nullutslippsløsninger Behovet for kritisk masse Behov for ny infrastruktur Grunnleggende systemskifte Psykologiske barrier

27 Fire brikker må til… Implementering, industrialisering, regulering Utvikling og demonstasjon Utslippskostnad Grunnforskning

28 Norge må kutte 90% - før vi har korrigert for BNP og historiske utslipp

29 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

30

31 Industri Bjørn Utgård Bellonas årskonferanse 6.mai

32 Fornybar energi trenger materialer Silisium til solceller Ferrolegeringer til vindmøller Mineralgjødsel til bioenergi Aluminium til lette, gjennvinnbare biler

33 Utslippskutt i industri Energieffektivisering og –gjenvinning Fra fossile til fornybare brensler Prosessforbedringer Biokarbon som reduksjonsmiddel i FeSi CO 2 – fangst og lagring

34

35 Etabler CCS-klynger Mongstad – kraftvarmeverk og cracker Kårstø – Integrasjon GKV og gassterminal → Sikrer full drift på gasskraftverket → Større utslippskutt enn opprinnelig plan

36 Etabler CCS-klynger Grenland (2,4 mill tonn) Norcem Yara Noretyl Esso Slagentangen Melkøya (0,8 – 1,6 mill tonn) Tjeldbergodden/Nyhamna CO2-rik naturgass Gasskraftverk? Jernverk?

37 Organisering av CCS Staten må dra lasset i tidlig fase –Gassnova er verktøyet –Industrien må involveres positivt –Industribedriftene må betale ”fangsavgift” tilsvarende kvotekostnad → Gir forutsigbarhet mot 2040 – utslippskostnaden blir oppad begrenset til fangstkostnad

38 Et nasjonalt teknologiløft for prosessindustri 10 mrd til teknologifond for pilotanlegg og teknologutvikling Dobling av forskningsinnsats Rettighetsbasert støtteordning for energieffektivisering Etablering av CCS-klynger Prosjekt for karbonnegativ CCS i treforedling

39 Et nasjonalt teknologiløft for prosessindustri Industrien forplikter seg til 20-30% utslippskutt Industrien forplikter seg 20% energieffektivisering Industrien gis forutsigbare rammebetingelser for investeringer gjennom langsiktige kraftprisavtaler Norge legger seg på samme linje som EU i forhold til kvotetildeling i ETS

40 Mongstad Inv.kost. 25 mrd Driftskost. 1,0 - 1,7 mrd per år Fangstkostnad: 1300 – 1800 kr/ tonn 2014? 2018?

41 Må det bli så dyrt? 40 % usikkerhet Stålpriser? Energipriser? Mongstad – faktor? Forretningsmodell?

42 Hva skjer på Kårstø? 2009? Blir det noe CO2? Utsatt anbud – Hva gjør Regjeringen?

43

44 Veien frem for CCS-prosjektene Ny arbeidsplan for Kårstø: –Full utredning av integrasjon –Eierskapsutøvelse –Bindene tidsplan, forankret politisk –Bevilgninger underveis Monstad: –Følg masterplanen alt 1.

45


Laste ned ppt "CO 2 -håndtering – må det koste så mye og ta så lang tid? Et nasjonalt løft for klimavennlig prosessindustri."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google