Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Bydel Bjerke Praktisk tilnærming til familier med overvekt, - motivasjon og livsstilsendring? Maria Lindseth Barnesykepleier og helsesøster.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Bydel Bjerke Praktisk tilnærming til familier med overvekt, - motivasjon og livsstilsendring? Maria Lindseth Barnesykepleier og helsesøster."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Bydel Bjerke Praktisk tilnærming til familier med overvekt, - motivasjon og livsstilsendring? Maria Lindseth Barnesykepleier og helsesøster Barnesykepleier og helsesøster Videreutdanning: O vervekt hos barn og unge i et folkehelseperspektiv, HiST Motiverende samtale (endringsfokusert rådgivning), HiOA

2

3 Motiverende samtale (MI) Endringsfokusert veiledning Motivasjons- og endringssamtaler

4 Hvorfor når jeg ikke frem? Fedme Drakk brus Gikk opp i vekt Syv samtaler

5

6 - Hva - Hvordan - Hvilke Åpne spørsmål

7 Reflekterende lytting

8 Bekreftelse

9 Oppsummering

10 Konkret avtale til neste time

11 Øvelse Øvelse to og to PasientSykepleier

12 To og to: Sykepleieren leser kun replikkene. Pasient svarer kort det som faller seg naturlig. Etter svaret går sykepleieren videre til neste replikk. Etter å ha sagt replikkene bytter man roller. INFO: Pasienten trener 1 gang i helgen. Han synes ikke det er så værst, selv om det kanskje kunne ha vært bedre. Han har heller ikke tid til mere trening. Det med 30 minutter hverdagsaktivitet hver dag er ikke så nøye- så lenge han får trent en gang på lørdag eller søndag.

13 Om å påvirke til endring - Mindre god 1.Nå vil jeg gjerne snakke med deg om hverdagsaktivitet. 2.Får du nok hverdagsaktivitet? 3.Du burde røre på deg 30 minutter per dag for å ta vare på helsen. 4.Det eneste du behøver å gjøre er å gå en tur hver dag. 5.Jeg kan gi deg et lite tips: Gå av bussen en holdeplass tidligere, og gå en tur før du skal på jobb. Det er ikke vanskeligere enn som så! 6.De fleste forklaringer om at man ikke er i nok aktivitet i løpet av dagen er at man har lite tid og er så sliten. Men man kan hvis man vil! 7.Vet du at du kan få både diabetes og hjerteinfarkt dersom du ikke begynner med dine 30 minutter. Det er nødvendig med egeninnsats.

14 Om å påvirke til endring - God 1.Hva tenker du om at vi snakker sammen om ditt forhold til hverdagsaktivitet? 2.Slik jeg forstår det får du trent en gang i helgen. Så bra at du får tid til det! Hva er du fornøyd med av det du får til av aktivitet i uken? 3. Får jeg komme med litt informasjon til deg? Det er en helsegevinst i å øke sin hverdagsaktivitet. Det er anbefalt 30 minutter i løpet av en hel dag. Hvordan høres dette ut for deg? 4. Hva er er det som er vanskelig med å få til 30 minutter hver dag. 5.Hvilke forandringer kan du tenke deg å gjøre når det gjelder hverdagsaktivitet? 6.For å oppsummere litt så sier du at du er førnøyd med den treningen du gjør idag, men på andre siden sier du at det hadde vært fint med økt hverdagsaktivitet. Hva tenker du om det jeg harsagt nå? 7.Som sykepleier vil jeg gjerne oppmuntre deg til å øke ditt aktivitetsnivå. Det kan hjelpe til med å både stabilisere vekten og gi bedre psykisk helse. Hvis du ønsker det så kan vi snakke mere om dette ved neste samtale.

15 GOD 1. Hva tenker du om at vi snakker sammen om ditt forhold til hverdagsaktivitet? -Åpent spørsmål. Invitasjon til ta opp temaet. MINDRE GOD 1.Nå vil jeg gjerne snakke med deg om hverdags- aktivitet. -Sykepleieren bestemmer agenda.

16 GOD 2. Slik jeg forstår det får du trent en gang i helgen. Så bra at du får tid til det! Hva er du fornøyd med av det du får til av aktivitet i uken? - Reflekterende lytting og bekreftelse. -Åpent spørsmål. Utforsker synspunkter om det som er bra. MINDRE GOD 2. Får du nok hverdags- aktivitet? -Lukket spørsmål.

17 GOD 3. Får jeg komme med litt informasjon til deg? Det er ….. Hvordan høres dette ut for deg? -Åpent spørsmål. -Gir informasjon og aktiverer pasientens tanker. Gir deg innsikt i pasientens innstilling til aktivitet. MINDRE GOD 3. Du burde røre på deg 30 minutter hver dag for å ta vare på helsen. -Råd

18 MINDRE GOD 4. Det eneste du behøver å gjøre er å gå en tur hver dag. -Sykepleieren kommer med rådtil pasienten. GOD 4. Hva er er det som er vanskelig med å få til 30 minutter hver dag. -Åpent spørsmål. -Sykepleieren prøver å forstå/ utforske pasientens tanker (Ambivalens).

19 GOD 5. Hvilke forandringer kandu tenke deg å gjøre når det gjelder hverdagsaktivitet? - Åpent spørsmål. -Sykepleieren prøver finne ut hva pasienten vil. MINDRE GOD 5. Jeg kan gi deg et lite tips: Gå av bussen en holdeplass tidligere og gå en tur før du skal på jobb. Det er ikke vanskeligere enn som så! -Sykepleieren kommer med råd om vad pasienten skal gjøre.

20 MINDRE GOD 6. De fleste forklaringer om at man ikke er i nok aktivitet …Men man kan hvis man vil! Råd om fremgangsmåte, Sykepleieren hjelper til med motivasjon for endring. GOD 6. For å oppsummere så sier …….Hvis du ønsker det så kan vi drøfte dette nærmere. Hva synes du? -Oppsummering -Åpent spørsmål. Pasienten finner egne løsninger.

21 MINDRE GOD 7. Vet du at du kan få både diabetes og ……. Det nødvendig med egeninnsats. -Ansvarsplassering -Sykepleieren skremmer pasienten. Dette kan gi pasienen en følese av oppgitthet. GOD 7. Som sykepleier vil jeg gjerne oppmuntre deg ….. -Tilbud om rådgivning som understreker pasientens valgfrihet. -Gir ut ny informasjon. -Oppmuntring til en ny avtale.

22

23 http://www.kognito.com/changetalk/web/

24 Ta med en gratis bok. Ligger ved utgangen. Kan bestilles fra Helsedirektoratet.

25 MI + konkreter = Suksess

26

27

28

29 = 1 time og 40 minutter

30 U tgangspunkt i pasientens Opplevelser! Tanker Ønsker

31 Pas. skal argumentere for endring ikke du!

32 Åpne spørsmål Bekreftelse Reflekterende lytting Oppsummering

33 Barth,T., Børtveit,T. og Prescott, P (2001).Endringsfokusert rådgivning, Gyldendal. Norsk Forlag AS, Oslo. Erickson et al (2005). Brief Interventions and Motivational Interviewing With Children, Adolescents, and Their Parents in Pediatric Health Care Settings A Review. Arch Pediatr Adolesc Med. 2005;159:1173-1180. Miller,W.R. og Rollnick, S (2012). Motivational Interviewing: Helping People Change, 3rd Edition (Applications of Motivational Interviewing) Guilford Press, New York. Prescott, P. og Børtveit,T (2004). Helse og atferdsendring, Gyldendal Akademisk, Oslo. Suarez & Mullins (2008).Motivational Interviewing and Pediatric Health Behavior Interventions. Journal of developmental and behavioral pediatrics; 29 (5); 417 -428. Schwartz, Robert (Mar 2010). Interviewing (Patient-centered Counseling) to Address Childhood Obesity. Pediatric Annals: 154-8. Kunnskapssenter (2012). Effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak på kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og seksuell helse hos barn og unge. Rapport fra Kunnskapssenteret.Systematisk oversikt.Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Øen, Gudbjørg (2012). Overvekt hos barn og unge- Forstå, forebygge, behandle og fremme helse. Fagbokforlaget.

34 Lykke til med MI-samtalen maria.lindseth@gmail.com


Laste ned ppt "Oslo kommune Bydel Bjerke Praktisk tilnærming til familier med overvekt, - motivasjon og livsstilsendring? Maria Lindseth Barnesykepleier og helsesøster."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google