Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnesykepleier og helsesøster

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnesykepleier og helsesøster"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnesykepleier og helsesøster
Oslo kommune Bydel Bjerke Praktisk tilnærming til familier med overvekt, - motivasjon og livsstilsendring? Maria Lindseth Barnesykepleier og helsesøster Videreutdanning: Overvekt hos barn og unge i et folkehelseperspektiv, HiST Motiverende samtale (endringsfokusert rådgivning), HiOA

2

3 Motiverende samtale (MI) Endringsfokusert veiledning
Motivasjons- og endringssamtaler Vi har gode resultater for vi bruker MI som samtael teknikk. Noen av dere kansje kjenner dette som endringf…..Mot Interinterju. Dette KommunikasjonsverktøyI skal dere få mulighet å lære er nå! William Miller i Bergen 1982 Mange år var det to amrikanske psykolger Miller og Rollnick på en metode som kunnde brukes på narkomaner til å slutte med sin missbruk. Dette var løsningen. Bergens klinikken bygger på dette. For to år seden var Helsedirektoratet som gav beskjed at dette var den metoden som skulle brukes som verkltøt av helsepersonell i samtaler. Mål: Hjelpe pasientens å finne sin motivasjon til endring . Dette gjennom gjennom å veie for/imot endring av atferd . Årsaken til endring skal kommer fra pasienten, ikke fra sykepleien. Etter 30 år med MI har vi nå en behandlingsmetode som har som mål å gjøre det lettere for mennesker å bestemme seg for atferdsendringer. Enten det handler om å ta en beslutning om å bruke rusmidler, snus eller tobakk i mindre grad, endre risikokonsum eller om å forandre egne kost- eller mosjonsvaner (Miller og Rollnick 2002, Hettema mfl. 2005, Rubak mfl. 2005, Lundahl mfl. 2010). Metoden er evidensbasert og generaliserbar over ulike problemområder og anvendes verden over. MI viser seg enda mer potent når den kombineres med annen behandling. Forskning viser at MI kan læres uavhengig av utdanningsnivå og klienter som eksponeres for denne metoden har større sannsynlighet for å starte, bli værende og fullføre behandling, følge opp egne målsetninger og redusere sin problematferd.

4 Hvorfor når jeg ikke frem?
Fedme Drakk brus Gikk opp i vekt Syv samtaler Disktere med sidemannen- hvofør lykkedes jeg ikke. Men.. jeg missluktes totalt med Leo, den gutten på 14 år som jeg først fikk in på kontoret mitt for 1 1/2 år . Han stoppade aldri å gå opp i vekt. Ikke sluttade han å drikke cola.Vi hade 7 samtaler sammen. Ikke noe jeg sa nådde frem til han. Jeg spiser fast jeg ike er sulten. Mamma sover,Går gjennom skapene på kjøkketet.Jeg klarre ikke å slutte å spse! Då begynnte jeg med MI! Hvorfor når jeg ikke frem?

5

6 Åpne spørsmål Hva Hvordan Hvilke åpne dørr….Hva vil du snakke om nå?
får pas snakke mere Hva Hvordan Hvilke

7 Reflekterende lytting
Jeg gjentar det pasienten Pappegoie prat Pasienten sier han liker å drikke brus. Sykepleien sier .. du liker brus hvorfør… få pas å snakke mere om det du reflektert tilbake

8 Bekreftelse Sykepleien skla støtte opp under det som er bra i sa,alen- måte å styre samtalen pluss tegn

9 Oppsummering

10 Konkret avtale til neste time
Nå skal dere få en video . Legg merke til de fire elemntene . Fra Video til Øvelse Dette såg ikke så vanskeligt ut-?? Har dere lyst å prøve? Ikke svar- jeg hørde ikke… Lata som jeg hørde et svar! Konkret avtale til neste time

11 Øvelse to og to Øvelse Sykepleier Pasient Øvelse

12 Etter svaret går sykepleieren videre til neste replikk.
• To og to: Sykepleieren leser kun replikkene. Pasient svarer kort det som faller seg naturlig. Etter svaret går sykepleieren videre til neste replikk. Etter å ha sagt replikkene bytter man roller. INFO: Pasienten trener 1 gang i helgen. Han synes ikke det er så værst, selv om det kanskje kunne ha vært bedre. Han har heller ikke tid til mere trening. Det med 30 minutter hverdagsaktivitet hver dag er ikke så nøye- så lenge han får trent en gang på lørdag eller søndag.

13 Om å påvirke til endring - Mindre god
1. Nå vil jeg gjerne snakke med deg om hverdagsaktivitet. 2. Får du nok hverdagsaktivitet? 3. Du burde røre på deg 30 minutter per dag for å ta vare på helsen. 4. Det eneste du behøver å gjøre er å gå en tur hver dag. 5. Jeg kan gi deg et lite tips: Gå av bussen en holdeplass tidligere, og gå en tur før du skal på jobb. Det er ikke vanskeligere enn som så! 6. De fleste forklaringer om at man ikke er i nok aktivitet i løpet av dagen er at man har lite tid og er så sliten. Men man kan hvis man vil! 7. Vet du at du kan få både diabetes og hjerteinfarkt dersom du ikke begynner med dine 30 minutter. Det er nødvendig med egeninnsats. 1 minutt - så bytt med din sidemann Hvordan gikk det dette. 1. Nå vil jeg gjerne snakke med deg om dette med frukt og grønnsaker. 2. Hvor mange porsjoner frukt og grønnsaker spiser du per dag? 3. Du burde spise minst 5, og helst 7, porsjoner frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen. 4. Det eneste du behøver å gjøre er å spise grønnsaker til alle måltider, og ta en frukt iblant som mellommat. 5. Har du for eksempel prøvd å ta med deg et eple og en appelsin i vesken? Det er så greit å ha om man skulle bli sulten. Det er ikke vanskeligere enn som så! 6. De fleste forklaringer på at man ikke spiser nok frukt og grønnsaker er egentlig ufornuftig vegring. Man kan hvis man vil! 7. For at du skal ta vare på helsen er det nødvendig med egeninnsats.

14 Om å påvirke til endring - God
1. Hva tenker du om at vi snakker sammen om ditt forhold til hverdagsaktivitet? 2. Slik jeg forstår det får du trent en gang i helgen. Så bra at du får tid til det! Hva er du fornøyd med av det du får til av aktivitet i uken? 3. Får jeg komme med litt informasjon til deg? Det er en helsegevinst i å øke sin hverdagsaktivitet. Det er anbefalt 30 minutter i løpet av en hel dag. Hvordan høres dette ut for deg? 4. Hva er er det som er vanskelig med å få til 30 minutter hver dag. 5. Hvilke forandringer kan du tenke deg å gjøre når det gjelder hverdagsaktivitet? 6. For å oppsummere litt så sier du at du er førnøyd med den treningen du gjør idag, men på andre siden sier du at det hadde vært fint med økt hverdagsaktivitet. Hva tenker du om det jeg har sagt nå? 7. Som sykepleier vil jeg gjerne oppmuntre deg til å øke ditt aktivitetsnivå. Det kan hjelpe til med å både stabilisere vekten og gi bedre psykisk helse. Hvis du ønsker det så kan vi snakke mere om dette ved neste samtale. 1 minutt bytt med sidemann Det viktigaste er den opplevelsen klienten har av samtalen .

15 GOD 1. Hva tenker du om at vi snakker sammen om ditt forhold til hverdagsaktivitet? -Åpent spørsmål. Invitasjon til ta opp temaet. MINDRE GOD 1. Nå vil jeg gjerne snakke med deg om hverdags- aktivitet. -Sykepleieren bestemmer agenda. Nå vil jeg snakke med deg om dette med hverdagsaktivtet. 2.Får du noe hverdagsaktivtet? 3. . Du burde røre på deg 30 minutter per dag for å ta vare på helsen. 4. Det eneste du behøver å gjøre er å gå en tur hver dag. 5. Jeg kan gi deg et litet tips. Gå av bussen en hålleplass tidligere å gå en tur innen du skal på jobb. Det er ikke vanskeligere enn som så! 6. De fleste forklaringer på at man ikke er i nok aktivtete under dagen er at man har lite tid over og er så sliten. Men man kan hvis man vil! 7. Vet du at du kan få både diabetes type 2 og hjerteinfarkt om ikke begynner med dine 30. Det nødvendig med egeninnsats. 1. Kan vi snakke litt om dette om hverdagsaktivtet. 2. Det er en helsegevinst å øke sin hverdagsaktivtet. 30 minutter er anbefalt. Hvordan høres dette ut for deg? 3. Slik jeg forstår det får du trent noen ganger i uken. Så bra at du får tid til det!Hva liker du annars av aktivitet i hverdagen? 4. Hva er du ikke så glad i når det gjelder aktivitet? 5. I tilfelle du skulle ha noen bekymringer om din hverdagsaktivtets i dag hva skulle de være? 6. Hvilke forandringer kan du tenke deg å gjøre når det gjelder hverdagsaktivtet? 7. Som helserådgiver vil jeg gjerne oppmuntre deg til å øke din aktivtets nivå. Det kan hjelpe til med å både stabilisere vekten og gi bedre psykisk helse . 8. Før å oppsumere litt så sier du at du er førnøjd med den treningen du gjør idag, men å andre siden sier du at det vore fint med økt hverdagsaktivtet. Hvis du ønsker det så kan vi drøfte dette nærmere. Hva synes du? 1. Kan vi snakke litt om dette med å spise frukt og grønnsaker? 2. Det er en helsegevinst i å spise minst 5, og helst 7, porsjoner frukt og grønnsaker per dag. Hvordan høres dette ut for deg? 3. Hva synes du er bra med å spise frukt og grønnsaker? 4. Hva er du ikke så glad i når det gjelder frukt og grønnsaker? 5. I tilfelle du har bekymringer om ditt inntak av frukt og grønnsaker, hva skulle de være? 6. Hvilke forandringer kan du tenke deg å gjøre når det gjelder frukt og grønnsaker? 7. Som helserådgiver vil jeg gjerne oppmuntre deg til å spise frukt og grønnsaker. Det kan bedre helsen og gi motstandskraft mot sykdommer. Hvis du ønsker det så kan vi drøfte dette nærmere. Hva synes du?

16 -Åpent spørsmål. Utforsker synspunkter om det som er bra.
MINDRE GOD 2. Får du nok hverdags- aktivitet? -Lukket spørsmål. GOD 2. Slik jeg forstår det får du trent en gang i helgen. Så bra at du får tid til det! Hva er du fornøyd med av det du får til av aktivitet i uken? -Reflekterende lytting og bekreftelse. -Åpent spørsmål. Utforsker synspunkter om det som er bra. Nå vil jeg gjerne snakke med deg om dette med hverdagsaktivtet. 2. Får du noe hverdagsaktivtet? 3. . Du burde røre på deg 30 minutter per dag for å ta vare på helsen. 4. Det eneste du behøver å gjøre er å gå en tur hver dag. 5. Jeg kan gi deg et litet tips. Gå av bussen en hålleplass tidligere å gå en tur innen du skal på jobb. Det er ikke vanskeligere enn som så! 6. De fleste forklaringer på at man ikke er i nok aktivtete under dagen er at man har lite tid over og er så sliten. Men man kan hvis man vil! 7. Vet du at du kan få både diabetes type 2 og hjerteinfarkt om ikke begynner med dine 30. Det nødvendig med egeninnsats. 2. Har du noe hverdagsaktivtet? 1. Kan vi snakke litt om dette med å spise frukt og grønnsaker? 2. Det er en helsegevinst i å spise minst 5, og helst 7, porsjoner frukt og grønnsaker per dag. Hvordan høres dette ut for deg? 3. Hva synes du er bra med å spise frukt og grønnsaker? 4. Hva er du ikke så glad i når det gjelder frukt og grønnsaker? 5. I tilfelle du har bekymringer om ditt inntak av frukt og grønnsaker, hva skulle de være? 6. Hvilke forandringer kan du tenke deg å gjøre når det gjelder frukt og grønnsaker? 7. Som helserådgiver vil jeg gjerne oppmuntre deg til å spise frukt og grønnsaker. Det kan bedre helsen og gi motstandskraft mot sykdommer. Hvis du ønsker det så kan vi drøfte dette nærmere. Hva synes du?

17 3. Du burde røre på deg 30 minutter hver dag for å ta vare på helsen.
MINDRE GOD 3. Du burde røre på deg 30 minutter hver dag for å ta vare på helsen. -Råd GOD 3. Får jeg komme med litt informasjon til deg? Det er ….. Hvordan høres dette ut for deg? -Åpent spørsmål. -Gir informasjon og aktiverer pasientens tanker. Gir deg innsikt i pasientens innstilling til aktivitet. Får jeg komme med lite informasjon til deg? Det er en helsegevinst i å øke sin hverdagsaktivtet. Det er anbefalt 30 minutter i løpet av en hel dag. Hvordan høres dette ut for deg? Nå vil jeg gjerne snakke med deg om dette med hverdagsaktivtet. 2. Får du noe hverdagsaktivtet? 3. . Du burde røre på deg 30 minutter per dag for å ta vare på helsen. 4. Det eneste du behøver å gjøre er å gå en tur hver dag. 5. Jeg kan gi deg et litet tips. Gå av bussen en hålleplass tidligere å gå en tur innen du skal på jobb. Det er ikke vanskeligere enn som så! 6. De fleste forklaringer på at man ikke er i nok aktivtete under dagen er at man har lite tid over og er så sliten. Men man kan hvis man vil! 7. Vet du at du kan få både diabetes type 2 og hjerteinfarkt om ikke begynner med dine 30. Det nødvendig med egeninnsats. 2. Har du noe hverdagsaktivtet? 1. Kan vi snakke litt om dette med å spise frukt og grønnsaker? 2. Det er en helsegevinst i å spise minst 5, og helst 7, porsjoner frukt og grønnsaker per dag. Hvordan høres dette ut for deg? 3. Hva synes du er bra med å spise frukt og grønnsaker? 4. Hva er du ikke så glad i når det gjelder frukt og grønnsaker? 5. I tilfelle du har bekymringer om ditt inntak av frukt og grønnsaker, hva skulle de være? 6. Hvilke forandringer kan du tenke deg å gjøre når det gjelder frukt og grønnsaker? 7. Som helserådgiver vil jeg gjerne oppmuntre deg til å spise frukt og grønnsaker. Det kan bedre helsen og gi motstandskraft mot sykdommer. Hvis du ønsker det så kan vi drøfte dette nærmere. Hva synes du?

18 -Sykepleieren kommer med råd til pasienten.
GOD 4. Hva er er det som er vanskelig med å få til 30 minutter hver dag. -Åpent spørsmål. -Sykepleieren prøver å forstå/ utforske pasientens tanker (Ambivalens). MINDRE GOD 4. Det eneste du behøver å gjøre er å gå en tur hver dag. -Sykepleieren kommer med råd til pasienten. Hva er er det som er vanskeligt med å få til 30 minutter hver dag. 1. Kan vi snakke litt om dette med å spise frukt og grønnsaker? 2. Det er en helsegevinst i å spise minst 5, og helst 7, porsjoner frukt og grønnsaker per dag. Hvordan høres dette ut for deg? 3. Hva synes du er bra med å spise frukt og grønnsaker? 4. Hva er du ikke så glad i når det gjelder frukt og grønnsaker? 5. I tilfelle du har bekymringer om ditt inntak av frukt og grønnsaker, hva skulle de være? 6. Hvilke forandringer kan du tenke deg å gjøre når det gjelder frukt og grønnsaker? 7. Som helserådgiver vil jeg gjerne oppmuntre deg til å spise frukt og grønnsaker. Det kan bedre helsen og gi motstandskraft mot sykdommer. Hvis du ønsker det så kan vi drøfte dette nærmere. Hva synes du?

19 -Sykepleieren prøver finne ut hva pasienten vil.
MINDRE GOD 5. Jeg kan gi deg et lite tips: Gå av bussen en holdeplass tidligere og gå en tur før du skal på jobb. Det er ikke vanskeligere enn som så! -Sykepleieren kommer med råd om vad pasienten skal gjøre. GOD 5. Hvilke forandringer kan du tenke deg å gjøre når det gjelder hverdagsaktivitet? -Åpent spørsmål. -Sykepleieren prøver finne ut hva pasienten vil. 1. Kan vi snakke litt om dette med å spise frukt og grønnsaker? 2. Det er en helsegevinst i å spise minst 5, og helst 7, porsjoner frukt og grønnsaker per dag. Hvordan høres dette ut for deg? 3. Hva synes du er bra med å spise frukt og grønnsaker? 4. Hva er du ikke så glad i når det gjelder frukt og grønnsaker? 5. I tilfelle du har bekymringer om ditt inntak av frukt og grønnsaker, hva skulle de være? 6. Hvilke forandringer kan du tenke deg å gjøre når det gjelder frukt og grønnsaker? 7. Som helserådgiver vil jeg gjerne oppmuntre deg til å spise frukt og grønnsaker. Det kan bedre helsen og gi motstandskraft mot sykdommer. Hvis du ønsker det så kan vi drøfte dette nærmere. Hva synes du?

20 GOD MINDRE GOD Sykepleieren hjelper til med motivasjon for endring.
6. De fleste forklaringer om at man ikke er i nok aktivitet …Men man kan hvis man vil! Råd om fremgangsmåte, Sykepleieren hjelper til med motivasjon for endring. GOD 6. For å oppsummere så sier …….Hvis du ønsker det så kan vi drøfte dette nærmere. Hva synes du? -Oppsummering -Åpent spørsmål. Pasienten finner egne løsninger. 1. Kan vi snakke litt om dette med å spise frukt og grønnsaker? 2. Det er en helsegevinst i å spise minst 5, og helst 7, porsjoner frukt og grønnsaker per dag. Hvordan høres dette ut for deg? 3. Hva synes du er bra med å spise frukt og grønnsaker? 4. Hva er du ikke så glad i når det gjelder frukt og grønnsaker? 5. I tilfelle du har bekymringer om ditt inntak av frukt og grønnsaker, hva skulle de være? 6. Hvilke forandringer kan du tenke deg å gjøre når det gjelder frukt og grønnsaker? 7. Som helserådgiver vil jeg gjerne oppmuntre deg til å spise frukt og grønnsaker. Det kan bedre helsen og gi motstandskraft mot sykdommer. Hvis du ønsker det så kan vi drøfte dette nærmere. Hva synes du?

21 7. Som sykepleier vil jeg gjerne oppmuntre deg …..
MINDRE GOD 7. Vet du at du kan få både diabetes og ……. Det nødvendig med egeninnsats. -Ansvarsplassering -Sykepleieren skremmer pasienten. Dette kan gi pasienen en følese av oppgitthet. GOD 7. Som sykepleier vil jeg gjerne oppmuntre deg ….. -Tilbud om rådgivning som understreker pasientens valgfrihet. -Gir ut ny informasjon. -Oppmuntring til en ny avtale. 1. Kan vi snakke litt om dette med å spise frukt og grønnsaker? 2. Det er en helsegevinst i å spise minst 5, og helst 7, porsjoner frukt og grønnsaker per dag. Hvordan høres dette ut for deg? 3. Hva synes du er bra med å spise frukt og grønnsaker? 4. Hva er du ikke så glad i når det gjelder frukt og grønnsaker? 5. I tilfelle du har bekymringer om ditt inntak av frukt og grønnsaker, hva skulle de være? 6. Hvilke forandringer kan du tenke deg å gjøre når det gjelder frukt og grønnsaker? 7. Som helserådgiver vil jeg gjerne oppmuntre deg til å spise frukt og grønnsaker. Det kan bedre helsen og gi motstandskraft mot sykdommer. Hvis du ønsker det så kan vi drøfte dette nærmere. Hva synes du?

22

23

24 Kan bestilles fra Helsedirektoratet.
Ta med en gratis bok. Ligger ved utgangen. Kan bestilles fra Helsedirektoratet.

25 MI + konkreter = Suksess
Andre verktøy Konkreter melk/ Go morgen yogurt

26

27

28

29 = 1 time og 40 minutter

30 Ønsker Tanker Opplevelser! Utgangspunkt i pasientens
Det er dette jeg også opplever med Leo! Han var mest intressert i hvordan han skulle klare av klasse turen til Gjendenheim … Det snakkede vi aldi om! Jeg spiser fast jeg ikke er sulten. jeg bare gjør det uten at jeg vet om det- klarer ikke å slutte. – Sykepleien er ikke ekspert på pasientens situasjon eller hvilke løsninger som bør gjøres. Leos mamma derimot fikk jeg hjelp. Hun var ikke bekymmret for Leos sitt vekt problem uten det var at han ikke vill gå til venner på besøk. Når hun fikk snakket ut om dette kunde hun snakke om sitt førhold til mat å muligheter å hjelpe Leo. Bart sier at det Den beste utgangspunkten løsningene for Leos sin ammma var at bygg på hennes egne ideer. Om at gå over til lett brus. Mine forslag om å ikke ha brus hjemme i skapet funkade ikke i det hele tatt. Når jeg hører hva jeg selv sier, blir jeg mere sikker på hva jeg mener. franska filosofen Pascal Tom og Bart sier også at det er derfor det er så viktigt me åpe spørsmål. Få pasienten å fortelle. –  Skape en atmosfære hvor pasienten kan reflektere over seg selv- minsker motstand mot endring Håndtering av motstand Be om tillatelse til å gi informasjon Vektlegging av frihet til eget valg "Jeg synes du bør drikke mindre brus, men det er opp til deg - det er ditt valg - det er hva du synes som er avgjørende". Generell orientering ”Vi anbefaler alle å spise mer grovt brød” • Bygge tro på at endring kan oppstå • Pas. skal argumentere for endring, ikke du! -prinsipper o Pasientsentrert –Tar utgangspunkt i pasientens oppfatninger, tanker og opplevelser   –  Behandleren er ikke ekspert på pasientens situasjon Rull med – unngå argumentasjon, still spørsmål • Motstå korrigeringsrefleksen Tendens til behandlere går aktivt inn og ”fikser” problemer i pasientens liv, og på denne måten redusere sjansen for endring hos pasienten • Forstå din pasients motivasjon MI legger til grunn at motivasjonen kommer innenfra. Behandleren kan ikke hente ut motivasjon i pasienten, men kan hjelpe pasienten med å finne frem til den.MI-prinsipper • Autonomi • Lytte til pasienten • Lytte aktivt til det pasienten forteller oss, prøve å se verden fra pasientens ståsted • Eierskap! Endring er mye mer sannsynlig hvis pasienten blir engasjert i sin egen prosess. • Hvis endring skal oppstå må pasienten aktivt engasjere seg • Helsearbeideren oppgave er ikke å ta ansvar for endring, men å forholde seg til pas. på en måte som fremkaller personens egne tanker og følelser knyttet til endring • Samarbeid • Partnerskap en premiss for endring • Fremkalling • Helsearbeideren fremkaller argumenter for/mot endring • Utfordrer «hjelpe-nerven» og korrigeringsrefleksen, - ikke korriger! • Fremmer indre motivasjon vs fokus på ytre motivasjon Opplevelser! 

31 Pas. skal argumentere for endring
Jo mer jeg argumenterte med Gutten Leo om å ikke drikke brus- jo mer av dette..ja, men ..settninger fikk jeg. Det var jo mamma hans feil som lært honom lika brus… det var også ofte så det var heller ikke farligt med brus for han som vokste. Det hade hans farmor sagt. gjorde også at han ikke gikk in i prosessen med seg selv om endring. Tom og Barth sier at det at dette er vanligt ,og løsninger ligger i å rulle med de argumentene pasienten har. Eller gå rundt dem. Snakk om bakdeler og fordeler det å drikke brus. Ikke argumentere mot. ikke du!

32 Reflekterende lytting
Åpne spørsmål Reflekterende lytting Bekreftelse Oppsummering

33 Barth,T. , Børtveit,T. og Prescott, P (2001)
Barth,T., Børtveit,T. og Prescott, P (2001).Endringsfokusert rådgivning, Gyldendal. Norsk Forlag AS, Oslo. Erickson et al (2005). Brief Interventions and Motivational Interviewing With Children, Adolescents, and Their Parents in Pediatric Health Care Settings A Review . Arch Pediatr Adolesc Med. 2005;159: Miller,W.R. og Rollnick, S (2012). Motivational Interviewing: Helping People Change, 3rd Edition (Applications of Motivational Interviewing) Guilford Press, New York. Prescott, P. og Børtveit,T (2004). Helse og atferdsendring, Gyldendal Akademisk, Oslo . Suarez & Mullins (2008) .Motivational Interviewing and Pediatric Health Behavior Interventions. Journal of developmental and behavioral pediatrics; 29 (5); Schwartz, Robert (Mar 2010). Interviewing (Patient-centered Counseling) to Address Childhood Obesity. Pediatric Annals: Kunnskapssenter (2012). Effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak på kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og seksuell helse hos barn og unge Rapport fra Kunnskapssenteret .Systematisk oversikt .Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Øen, Gudbjørg (2012). Overvekt hos barn og unge- Forstå, forebygge, behandle og fremme helse. Fagbokforlaget.

34 Lykke til med MI-samtalen


Laste ned ppt "Barnesykepleier og helsesøster"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google