Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagekontoret Møte for familiebarnehagene 27.oktober 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagekontoret Møte for familiebarnehagene 27.oktober 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagekontoret Møte for familiebarnehagene 27.oktober 2009

2 Barnehagekontoret Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene HOVEDMÅL Alle barnehagene i Bærum har implementert rammeplanen innen desember 2009. DELMÅL 1. Personalet har kompetanse på rammeplanen. 2. Alle barnehager har en årsplan som viser at loven og rammeplanen er implementert. 3. Det er utviklet sentrale og lokale prosjekter som bidrar til implementering av rammeplanen. 4. Barn, foreldre og personale skal delta.

3 Barnehagekontoret Hva har vi av føringer fra stat og kommune?

4 Barnehagekontoret

5 St.melding 41: Kvalitet i barnehagen Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager Styrke barnehagen som læringsarena Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap

6 Barnehagekontoret 2007-2009: Implementering av rammeplan i alle barnehager og kompetanseutvikling for personalet

7 Barnehagekontoret Satsingsområder for Bærum kommune Barnehage – skole Tidlig innsats – bedre resultater –Læring i fellesskap (helhetlig opplæring - HOL) Språk/Matematikk/Sosial kompetanse –Språk i fokus –Matte i det lange løp Barnehage – barnevern Tverrfaglig samarbeid barn og unge Sammen for barn og unge – tidlig innsats - forebygging Barnehage – helsestasjon Språk 4 –Fortsetter prosjekt Barnehage – barnehagekontoret Etikk i dokumentasjonsarbeidet IKT – Digitale verktøy i arbeidet med barna (nytt prosjekt)

8 Barnehagekontoret

9 Tilsyn på kvalitetsutvikling 2008-10 Implementering av rammeplanen 1.Barnehagens aktivitetsplan for implementering 2.Årsplan som viser en tydelig progresjon i forhold til arbeidet med fagområdene 3.Årsplanen skal inneholde: Hvordan barnehagene arbeider med: Omsorg, oppdragelse, lek og læring –Hvordan gjør vi det? Dokumentasjon og vurdering Lokale kulturbegivenheter Overgang fra barnehage til skole Barns medvirkning


Laste ned ppt "Barnehagekontoret Møte for familiebarnehagene 27.oktober 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google