Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den digitale skole - Et prosjekt fra utdanningsdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den digitale skole - Et prosjekt fra utdanningsdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den digitale skole - Et prosjekt fra utdanningsdirektoratet.

2 Grunnlagsdokument St.meld. Nr. 30 –Program for digital kompetanse 2004-2008 En videreutvikling av tidligere planer. (L-97 mfl) Visjon: ”Digital kompetanse for alle”, digital kompetanse skal bli alles eiendom. Erkjennelse: DK er meget sammensatt kompetanse. Satsingsområder: Infrastruktur Kompetanseutvikling Digitale læringsressurser Læreplaner og arbeidsformer Forsknings og utviklingsarbeid

3 Digitale verktøy ”Å kunne bruke digitale verktøy” er et av fem hovedmål i de nye læreplanene – sammen med – å kunne lese, skrive, regne- og å uttrykke seg muntlig. Altså en ”ny” ”basisferdighet” som alle skal kunne.

4 Prosjektet Den digitale skole Utdanningsdirektoratets prosjekt Den digitale skole skal bidra til å realisere skolepolitiske mål i –Kultur for læring Bruk av digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet i det 13 årige løpet. –Program for digital kompetanse Best i verden innen 2008, i utvikling og ped. utnyttelse av IKT i undervisning og læring. –Strategi for kompetanseutvikling Skal sikre at personalet i grunnopplæringen kompetanse som sikrer elevene tilpasset opplæring.

5 Mål for den digitale skole Skape varige ordninger for skolenes arbeid med undervisnings- og vurderingsformer basert på bruk av digitale verktøy. Skape varige ordninger for digital eksamen og mappevurdering. Effektivisere eksamensformene lokalt og nasjonalt. Avklare kompetansebehovet i skolene for bruk av digitale verktøy til: –Undervisning –Vurdering


Laste ned ppt "Den digitale skole - Et prosjekt fra utdanningsdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google