Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid og virkemidler for markedsdrevet utbygging i knutepunkt og tettsteder 31.05.2013 AV/EP 27.05.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid og virkemidler for markedsdrevet utbygging i knutepunkt og tettsteder 31.05.2013 AV/EP 27.05.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid og virkemidler for markedsdrevet utbygging i knutepunkt og tettsteder 31.05.2013 AV/EP 27.05.2013

2 Hva menes med markedsdrevet utbygging? Utbyggere og eiere av fast eiendom beslutter om boliger og næringsbygg skal igangsettes Gjennomføring skjer med privat finansiering og risiko Avhengig av forutsigbare offentlige rammebetingelser, kommunal tilrettelegging og utbygging av offentlig infrastruktur

3 Offentlig tilrettelegging for gjennomføring av utbygging

4 Offentlig tilrettelegging for gjennomføring Områdemodeller for finansiering av felles infrastruktur og bruk av utbyggingsavtaler Langsiktig planberedskap

5 Utfordringer ved gjennomføring av utbygging i knutepunkt Krevende planprosesser Sammensatt eierstruktur, med ulik vilje til å gjennomføre utbygging. Behov for samarbeid på privat side Behov for offentlig forståelse for hvordan markedsmekanismer og plangrep må henge sammen («mulig å bygge flere steder samtidig») Behov for områdemodeller for finansiering og utbygging av felles infrastruktur der både private og offentlige bidrar Kommunene har en viktig tilretteleggingsrolle Manglende offentlige midler til felles infrastruktur

6 Områdemodeller for finansiering av felles infrastruktur og bruk av utbyggingsavtaler Klarlegging og kostnadsberegning av nødvendig felles offentlig infrastruktur (vei, torg, plasser grønnstruktur, gang- og sykkelveier mv) Modeller for finansiering av felles offentlig infrastruktur og bruk av utbyggingsavtaler –Offentlig andel –Forholdsmessige bidrag fra utbyggere –Organisering og avtalestruktur Kommunene har en viktig tilretteleggingsrolle Kompetansebehov

7 Langsiktig planberedskap (planreserve) Godkjent areal for utbygging i kommuneplanens arealdel for et langt tidsperspektiv dvs. 20-30 år. Godkjent utbyggingsreserve i områdereguleringsplaner eller kommunedelplaner som er betydelig større enn det den løpende veksten skulle tilsi.

8 Problemstillinger Manglende planberedskap påvirker den markedsdrevne utbyggingen negativt og gjør at den tar lengre tid. Færre private aktører kan levere utbygging (kan bidra til utbyggingsmonopol) Utdaterte eller rigide rekkefølgekrav kan svekke den reelle planberedskapen. Planavklaring (rettslig) av mer areal enn utbyggingsbehovet skulle tilsi er i praksis et nytt grep i norsk planforvaltning Kommunal styring i forhold til infrastruktur, tjenesteyting og kommunal økonomi


Laste ned ppt "Samarbeid og virkemidler for markedsdrevet utbygging i knutepunkt og tettsteder 31.05.2013 AV/EP 27.05.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google