Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrk læringskjeden august 2012 – juli 2014!. Visjon Gi tilbud som bidrar til å gjøre barn og unge i Kongsvinger til vinnere i en verden med økt globalisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrk læringskjeden august 2012 – juli 2014!. Visjon Gi tilbud som bidrar til å gjøre barn og unge i Kongsvinger til vinnere i en verden med økt globalisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrk læringskjeden august 2012 – juli 2014!

2 Visjon Gi tilbud som bidrar til å gjøre barn og unge i Kongsvinger til vinnere i en verden med økt globalisering

3 Prosjektdesign 1 Prosjekteiere - Kongsvinger kommune - Oppvekst - Hedmark fylkeskommune v/ Øvrebyen vgs og Sentrum vgs - NAV Kongsvinger Styringsgruppe - Unni Strøm, kommunalsjef KK - Marianne Bye, rektor Sentrum vgs - Hanne Foss, rektor Øvrebyen vgs - Tom Østhagen, leder NAV - Øyvind Henriksen, prosjektleder Prosjektansvarlig Unni Strøm Prosjektgruppe - BUE: Anne Regi Ring - Barnehage: Inger Leer Sandstad - Barneskole: Turid Hagen Bourne - Ungdomsskole: Torodd Kisen - VGS: Anne Tove Lismoen - NAV: Vibeke Bergsjø Aas - Prosjektleder: Øyvind Henriksen Prosjektleder Øyvind Henriksen

4 Prosjektdesign 2 Prosjekteiere - Kongsvinger kommune - Oppvekst - Hedmark fylkeskommune v/ Øvrebyen vgs og Sentrum vgs - NAV Kongsvinger Styringsgruppe - Anne Regi Ring, enhetsleder Barn- og ungeenheten - Unni Berven, fagleder Barnevernet - Arnhild Julseth, fagleder Helsesøstertjenesten - May Elin Solheim, enhetsleder Vinger barnehage - Svein Moen, prosjektleder Prosjektansvarlig Unni Strøm Prosjektleder Svein Moen

5 Læringskjeden Barne- hage Svanger- skap Barne- skole Ungdoms- skole Videre- gående skole Arbeid Studier Ledig/tiltak/arbeid Kommunalt ansvar Fylkeskommunalt ansvar NAV-ansvar (stat/kommune) 0 år 25 år Ulike hjelpe- og støttetjenester på ulike nivåer

6 Styrk læringskjeden Mål –øke grunnskoleresultater –øke fullføringsgrad i videregående skole –færre unge på sosialhjelp –færre unge i behandlingskjeden Tre sentrale områder -- oppfølging av prosjekter –enhetlig plan for overganger –samarbeid barnehage - barnevern

7 Prosjekter 1.Oversikt over alle prosjekter 2.Evalueringsmal for prosjekter 3.Videreføring, spredning, oppstart av prosjekter Noen tiltak, prosjekter og metoder for å styrke læringskjeden: PMTO NAFO Arbeidslivsfag – forsøk LOS Marte Meo - ASQ ”By barnet opp til dans” Home Start Kvello- modellen Circle of security (trygghetssirkelen) Kompetanse for mangfold

8 Brukerundersøkelsen for skolestartere Høsten 2012 og høsten 2013 ble alle foreldre/foresatte til skolestarterne spurt om hva de synes om skolestarten Svarprosent 59 % og 57 %. Oppsummering De aller fleste er fornøyd med –skolestarten –opplegget i barnehagen –samarbeidet mellom barnehage og skole Mange er også fornøyd med –SFO –skoleskyss Ingen systematisk forskjell mellom kjønnene

9 Forberedelse og gjennomføring av overgangen fra  barnehage til barnetrinn Delmål: Sikre god overgang og skolestart for barnet Sikre at informasjonen som blir gitt er relevant og til barnets beste for utvikling og læring Sikre gjensidig kunnskap til innholdet og metoder i opplæring mellom pedagoger i avleverende og mottakende enhet Sikre at overgangen skjer i samarbeid og forståelse med foreldre/foresatte TidTiltakAnsvarGjennomført NovemberForeldremøte på skolen i samarbeid med avleverende barnehager - Forventninger til skolestart - Regler for overføring av opplysninger om barnet - Informasjon om innskriving Skolen/ barnehagene MarsInnskriving etter felles rutinerSkolen AprilForeldresamtale om overgangen - Foreldrene er med på å bestemme hva slags informasjon som overføres til skolen jfr. samtykkeskjema Barnehagen AprilOverføringssamtaler - Mellom pedagogisk leder og kontaktlærer (hvis mulig) - Med utgangspunkt i skjema ”Overgang fra barnehage til skole” (vedlegg 2) - Kontaktlærer informerer videre til SFO-leder Barnehagen MaiForeldremøte på skolen - Presentasjon av kontaktlærer, sosiallærer, rektor/ledelse, ansatte i SFO, ansatte i BUE Skolen Mai/juniSkolebesøk der barnet får møte sin kontaktlærer (hvis mulig) Skolen SeptemberSkolen evaluerer arbeidet rundt overgangen og melder tilbake erfaringer til samarbeidende barnehager Skolen

10 Samarbeid barnehage - barnevern Forsøk ved en barnehage inneværende barnehageår Foreldresamtaler: -Saksbehandlere i barnevernet / familieterapeut deltar sammen med pedagogisk leder når det gjelder familier der barnevernet er involvert Forsøket skal evalueres våren 2015 og videreføres til resten av kommunens barnehager.

11 Ved prosjektslutt Vi har: 1. Gjennomført to brukerundersøkelser ved skolestart 2012 og 2013 2. Virksomhetsaktivisert enhetlig plan for alle overganger, fra barnehage til videregående 3. Fått oversikt og fulgt opp prosjekter for å skape helhet i tilbud 4. Satt i gang et forsøk for å styrke samarbeid barnehage – barnevern Vi skal: Følge opp med brukerundersøkelser ved skolestart Følge opp at planen for overganger blir praktisert ved å legge til rette for tilbakemeldinger gjennom styringssystemet. Årlig revidering. Koordinerer, følge opp og evaluere prosjekter, eventuelt implementere i ordinær drift. Evaluere forsøket med samarbeidet barnehage – barnevern Vurdere inkludering av helsesøstertjenesten i dette samarbeidet

12 VIDERE SATSINGER innovsjonsfokus i kommunen. Familieperspektivet LOS-metodikken – videreføre Vennersbergprosjektet Gjennomgangen av Barn –og ungeenheten –” restart” Spre prosjekterfaringer fra barnehage/ barnevern- til hele systemet Systemutvikling: Kvalitetsindikatorer for hele oppvekst Øyvind prosjektleder 1: Nå doktorgradstipendiat i oppvekstsystemet Svein prosjektleder 2: Tidligere LOS – nå i BUE rådgiver / PPT-

13 Vinner i en verden med økt globalisering…… med lærdom fra Kongsvinger!


Laste ned ppt "Styrk læringskjeden august 2012 – juli 2014!. Visjon Gi tilbud som bidrar til å gjøre barn og unge i Kongsvinger til vinnere i en verden med økt globalisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google