Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Forbund for Utviklingshemmede Den største medlemsbaserte uavhengige menneskerettighetsorganisasjonen for og av mennesker med utviklingshemning. 8200.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Forbund for Utviklingshemmede Den største medlemsbaserte uavhengige menneskerettighetsorganisasjonen for og av mennesker med utviklingshemning. 8200."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Forbund for Utviklingshemmede Den største medlemsbaserte uavhengige menneskerettighetsorganisasjonen for og av mennesker med utviklingshemning. 8200 medlemmer fordelt på 19 fylkeslag og 190 lokallag. Vår visjon er et «Samfunn for alle» – hvor mennesker med utviklingshemning skal inkluderes i samfunnet på lik linje med alle andre utfra sine forutsetninger. Verdier: «Inkludering og likestilling» Jobber for at personer med utviklingshemning får oppfylt sine rettigheter.

2 Bakgrunn for prosjektet Få medlemmer med minoritetsspråklig bakgrunn. Sterkt ønske om å kunne nå med vårt budskap og rekruttere flere medlemmer med minoritetsspråklig bakgrunn Stort behov for å få laget et tilrettelagt brosjyremateriell på ulike språk. Søkte og fikk prosjektmidler gjennom BUFdir

3 Organisering NFU prosjektgruppe Tone Hammerlund, organisasjonssjef i NFU Ann-Elisabeth Grønnhaug, organisasjonskonsulent i NFU Kristine Vierli, juridisk rådgiver NFU Helena Wilberg, leder i NFU Oslo fylkeslag Referansegruppe Faridah Shakoor, daglig leder for Abloom filmfestival og mor til et barn med nedsatt funksjonsevne. Professor Berit Berg og seniorforsker Anna Kittelsaa, NTNU samfunnsforskning OUS; LMS barn Hilde Berge og barnehabiliteringen Ragnhild Garsjord Helsedirektoratet: deres erfaringer med å tilrettelegge informasjon til minoritetsspråklige + andre ressurspersoner

4 Målgrupper Minoritetsspråklige foreldre til barn med utviklingshemning bosatt i Norge, som vi kan nå gjennom språkene; somali, urdu, arabisk, engelsk, samisk og norsk (anbefalt) Ingen ensartet gruppe – store variasjoner språkkunnskaper, utdannelse og kunnskapsbakgrunn, kjennskap om Norge, hjelpeapparat, frivillige organisasjoner mm

5 Målsetting Overordnede målsetning/ visjon: Minoritetsspråklige familier som har barn med utviklingshemning, skal sikres de samme levekår og livskvalitet som andre borgere i det norske samfunn. Prosjektmål 1: Tilrettelagt informasjonsbrosjyre Gjennom en tilrettelagt brosjyre på ulike språk skal NFU aktivisere og bistå minoritetsspråklige foreldre til barn med utviklingshemning, slik at de i større grad kan sikres bedre levekår og livskvalitet.

6 Målsetting forts. Prosjektmål 2: Rekruttering Gjennom bruk av denne brosjyren vil vi lykkes med å rekruttere flere medlemmer til NFU. Ved å gjenspeile flere grupper i det norske samfunnet, vil NFU fremstå som en enda mer slagkraftig og representativ menneskerettighetsorganisasjon.

7 Prosjektresultatet «Vi er her for deg!» – informasjon om NFU og hva et medlemsskap i NFU kan bety for våre medlemmer.

8 s

9 Fokus på tilrettelagt språk og innhold/omfang, billedbruk, behov for justeringer underveis. (kvalitetssikring av norsk tekst (lettlest) og oversettelse (testet på minoritetsspråklige) Plakat «Vi er her for deg» – på alle språk. Synliggjøring av vårt budskap og brosjyrene.

10 Veien videre? -Formidling/distribusjon Bevisstgjøring i NFUS organisasjon, sette problemstilling på dagsorden, formidle brosjyrer, diskutere ulike tiltak på dette feltet. Kartlegge møteplasser, oppsøke minoritetsspråklige på deres arenaer, helsestasjoner, fastleger, stands, arrangementer, i møtet med kommunen, tjenesteytere etc. Bevisst profileringsstrategi Sende ut brosjyrer til en rekke eksterne virksomheter/ organisasjoner pr post Elektronisk formidling- via epost med lik til våre nettsider www.nfunorge.org (pdf) www.nfunorge.org Bistand fra Hdir, og evt andre

11 Tålmodighet - Det tar tid å se resultater – mye å lære, men vi er på vei – mot vår visjon og målsettinger! Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Norsk Forbund for Utviklingshemmede Den største medlemsbaserte uavhengige menneskerettighetsorganisasjonen for og av mennesker med utviklingshemning. 8200."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google