Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Barn som pårørende SI somatikk 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Barn som pårørende SI somatikk 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt Barn som pårørende SI somatikk 2014
MÅL Et ledd utviklingen for å bedre ivaretakelse av barn som pårørende i SI somatiske sykehus Å bidra til fremtidige sosionomers faglig forståelse og innsikt i sosialt arbeid Gi erfaring i prosjektarbeid og sosialfaglige vurderinger.

2 Prosjekt Barn som pårørende SI somatikk 2014
Problemstilling Kjenner helsepersonell til Lov om HP og prosedyrer til BSP? Følger SI somatiske sykehus egne prosedyrer for å sikre god ivaretakelse av barn som pårørende? Hva kan være relevante tiltak for å gjøre dette arbeidet enda bedre?

3 Prosjekt Barn som pårørende SI somatikk 2014
SI prosedyre – SI 16/01 Registrering i F5 bildet - DIPS Kartlegging i DIPS notat ”Kartlegging av barn som pårørende” Samtykke til informasjon om barn som pårørende i Sykehuset Innlandet og l gjennomføring av de tiltak som helsepersonellet vurderer som hensiktsmessig Tiltak - grunnleggende

4 Prosjekt Barn som pårørende SI somatikk 2014
Metode 1.FraDIPS ”Kartlegging av barn som pårørende” i Indremedisinske poster 2. Fra Doculive ”Samtykke om informasjon om barn som pårørende” fra seks divisjoner 3. Fra Doculive ”bekymringsmeldinger” til barnevern 4.Intervjuer av helsepersonell i seks divisjoner ved bruk av strukturert intervjuguide

5 Prosjekt Barn som pårørende SI somatikk 2014

6 Prosjekt Barn som pårørende SI somatikk 2014
Kjennskap til lover, prosedyrer og skjema Barneansvarlige

7 Prosjekt Barn som pårørende SI somatikk 2014
Bruk av våre prosedyrer og skjema Leger Barneansvarlige

8 Prosjekt Barn som pårørende SI somatikk 2014

9 Prosjekt Barn som pårørende SI somatikk 2014
Bruk av kartleggingsskjema i DIPS”

10 Prosjekt Barn som pårørende SI somatikk 2014

11 Prosjekt Barn som pårørende SI somatikk 2014

12 Prosjekt Barn som pårørende SI somatikk 2014

13 Prosjekt Barn som pårørende SI somatikk 2014
Total tall for Spørsmål om tiltak i alle divisjoner Umiddelbare tiltak Informasjon til barn Besøk i avdelingen

14 Prosjekt Barn som pårørende SI somatikk 2014
Forbedringsforslag fra intervjuobjektene Trenger mer opplæring i de gjeldende prosedyrer tilpasset opplæring til profesjoner og funksjoner på sykehuset Trenger økt kompetanse og bruk av interne/eksterne ressurser for å ivareta barn på en god nok måte Mer fokus og prioritet av disse oppgavene kan bidra til hyppigere bruk og bedre kvalitet Legge dokumenter inn i DIPS fremfor å ha dem i kvalitets system/doculive som er fjernt fra hverdagen Ha eget notat for oppfølging av barn som pårørende, synliggjøre hvilke tiltak som blir iverksatt

15 Prosjekt Barn som pårørende SI somatikk 2014
Forbedringsforslag fra intervjuobjektene , fortsatt Prioritet av disse oppgavene som kan bidra til økt bevissthet, bruk av tid og mer tverrfaglig arbeid Punkt om barn u. 18 år, inn i innkomstnotat Registrering i mottak

16 Prosjekt Barn som pårørende SI somatikk 2014
Betydelig forbedringspotensialet For lite kunnskap og kompetanse blant helsepersonell om prosedyrer, skjema og relatert til gjennomføring av tiltak For stor variasjon mellom divisjoner relatert til dokumentering av tiltak Totalt for lite dokumenterte tiltak Usikkert hvordan helsepersonell vurderer hensiktsmessige tiltak For liten kunnskap om hvorvidt vi klarer å sette i verk hensiktsmessige tiltak System for oppfølging for lite brukervennlig God grunn til fokus på barn som pårørende

17 Prosjekt Barn som pårørende SI somatikk 2014
Grunnlag for nye undersøkelser Bekymringsmeldinger. I hvilken grad klarer vi å melde bekymring når det er grunn til det? Se nærmere på journaler for intox pasienter ved alle divisjoner? Kartlegginger/vurdering I hvilken grad klarer helsepersonell å gjøre selvstendige vurderinger på hvilke tiltak som kan være aktuelle? Se på journaler der det er kartlagt barn som pårørende og se på om det synliggjort vurderinger fra helsepersonell Har vi god nok kunnskap om behov, tiltak og oppfølging i samarbeid med kommune og spesialisthelsetjeneste i vår region? Dybde intervjuer med kreftrammede familier i vår region for hva som har fungert bra og hva som kunne vært bedre, eller manglet Informasjon til barn om situasjon til sine foreldre er det tiltaket som vurderes som minst brukt og mest krevende, samtidig som vi vet at det er viktig, på kort og lang sikt. Bør vi se nærmere på dette spesifikke tiltaket?


Laste ned ppt "Prosjekt Barn som pårørende SI somatikk 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google